Strona główna

Spółka celowa

Powrót

Centra Kompetencji Spółki

W strukturach Spółki Celowej UEP funkcjonują cztery niezależne Centra Kompetencji:

 • Centrum Badań Towaroznawczych
  CBT zajmuje się rozwojem nowych produktów spożywczych i przemysłowych oraz kształtowaniem i oceną jakości produktów oraz opakowań.

 • Centrum Biznesu Międzynarodowego
  CBM wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie internacjonalizacji, w szczególności w zakresie przygotowania wejścia na rynki oraz optymalizacji działalności zagranicznej.

 • Centrum Polityk Publicznych
  CPP realizuje projekty z obszaru polityki miejskiej i rozwoju miast, polityki innowacyjnej, marketingu terytorialnego oraz analiz przestrzennych i środowiskowych.

 • Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami
  CZPiK wspiera przedsiębiorstwa w zakresie metod i narzędzi zarządzania projektami oraz koncentruje się na problematyce i strategii personalnej, która obejmuje ocenę, monitorowanie i rozwój kompetencji pracowników.

Powrót