Strona główna

Spółka celowa

Powrót

Wybrane projekty

AQUANET S.A.

 • zadanie: ocena i optymalizacja metodyki wyznaczania wskaźników statystycznych
 • nowość: pierwszy projekt konsorcjalny realizowany wspólnie z Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

CMT Advisory Sp. z o.o.

 • zadanie: współtworzenie strategii innowacji dla dużego przedsiębiorstwa z branży środowiskowej
 • nowość: stworzenie i koordynacja prac interdyscyplinarnego, międzywydziałowego zespołu naukowców

ENEA S.A. (jako mecenas)

 • zadanie: opracowanie i realizacja niestandardowej kampanii marketingowej dla Teatru Wielkiego w Poznaniu
 • nowość: projekt wymyślony i z powodzeniem realizowany przez studentów UEP, zatrudnionych w Spółce Celowej

FOL-GOS S.C.

 • zadanie: przygotowanie opinii o innowacyjności produktu
 • nowość: stworzenie opinii w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań własnych

Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o. oraz Press Service – Monitoring Mediów Sp. z o.o.

 • zadanie: wykonanie ekspertyzy dotyczącej skutków społeczno-ekonomicznych proponowanych zmian w przepisach
 • nowość: zrealizowanie na potrzeby ekspertyzy badań pierwotnych na próbie 471 przedsiębiorstw (kadra menedżerska)

Komputronik S.A.

 • zadanie: testowanie i rozwój nowych produktów dla wybranego asortymentu marek własnych
 • nowość: długofalowy projekt realizowany we współpracy z 70-osobowym zespołem studentów-testerów

Marmite S.A.

 • zadanie: opracowanie autorskiej metody laboratoryjnej na potrzeby firmy
 • nowość: eksperyment laboratoryjny rozwijany wspólnie z działem R&D firmy

PROFI Sp. z o.o.

 • zadanie: zaprojektowanie i prezentacja innowacji produktowych dla przedsiębiorstwa
 • nowość: zespoły studentów rozwijające propozycje nowych produktów od strony towaroznawczej i marketingowej

Urząd Miasta Poznania

 • zadanie: kompleksowe badanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania i okolic
 • nowość: pierwszy projekt badawczy dla jednostki samorządowej, w którym UEP reprezentowana jest przez Spółkę

Zakłady Mięsne Viando Sp. z o.o.

 • zadanie: optymalizacja i doskonalenie procesu produkcyjnego
 • nowość: stworzenie interdyscyplinarnego zespołu pracującego wewnątrz firmy, aplikacja autorskich rozwiązań

Powrót