11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Marcin Boruta


  • Suszyńska, K., Boruta, M., 2017, Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości, Świat Nieruchomości, 2 (100), s. 45-50.
   • Marcin Boruta = 5,00 pkt
  • Boruta, M., 2017, Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów, Progress in Economic Sciences / Postępy Nauk Ekonomicznych, 4, s. 25-36.
  • Boruta, M., Chodkiewicz, A., 2018, Sposoby finansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych przez seniorów, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1 (49), s. 96-100.
   • Marcin Boruta = 3,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Boruta, M., 2018, Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora, Studia i Prace WNEIZ US, 52 (2), s. 443-455.
   • Marcin Boruta = 4,50 pkt
  • Boruta, M., 2018, Czynniki warunkujące migracje seniorów do komercyjnych domów opieki w świetle wyników badań własnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4 (337), s. 155-168.
   • Marcin Boruta = 14,00 pkt
  • Strączkowski, Ł., Boruta, M., 2018, Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Krakowie, 3 (975), s. 69-81.
   • Marcin Boruta = 5,50 pkt
  • Suszyńska, K., Boruta, M., 2016, Kontrola czynszów jako przykład mechanizmu regulacyjnego na rynku mieszkaniowym w: prof. Maria Trojanek (red.), Nieruchomość w przestrzeni 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kalisz-Poznań, s. 243-252.
   • Marcin Boruta = 2,00 pkt
  • Możliwości dofinansowania dla domów energooszczędnych w Polsce
  • Czynniki warunkujące migracje seniorów do komercyjnych domów opieki
  • Determinanty ruchów migracyjnych osób starszych do komercyjnych domów opieki
  • Determinanty atrakcyjności komercyjnych domów seniora z perspektywy ich mieszkańców
  • Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości
  • Budownictwo senioralne
  • Boruta, M., Jancz, A., 2014, Seminarium naukowe "Szanse młodych na własne mieszkanie".
   • Marcin Boruta = 2,00 pkt
  • Strączkowski, Ł., Mazurczak, A., Trojanek, R., Tanaś, J., Bernaciak, A., Suszyńska, K., Chodkiewicz, A., Boruta, M., Jancz, A., 2016, Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego.
   • Marcin Boruta = 2,00 pkt
  • Suszyńska, K., Boruta, M., 2017, Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja XII.
   • Marcin Boruta = 2,00 pkt
  • Boruta, M., 2017, Inwestowanie w nieruchomości na tle innych inwestycji, Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu.
   • Marcin Boruta = 3,00 pkt