8 grudnia 2019

Dorobek naukowy (publikacje)

dr hab. inż. Jacek Łuczak


  • Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości ISO 9000
  • Puls Biznesu/ Telekomy będą tworzyć globalny system jakości
  • Puls Biznesu/ Doradca musi umieć zarządzać
  • Łuczak, J., 2001, Księga Jakości ISO 9001:2000 Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • Łuczak, J., Matuszak-Flejszman, A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.
  • Łuczak, J., 2008, System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej : ocena istotności wymagań., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łuczak, J., Tyburski, M., 2010, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Łuczak, J., Melski, K., Sikorska, E., Zieliński, R., Zmudziński, W., 2015, 65 Lat Kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1950-2015, Drukarnia AKODRUK.
  • Łuczak, J., 2008, System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań, wyd. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łuczak, J., 2000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Problemy Jakości, 10, s. 6.
  • Łuczak, J., 2000, Zawansowane planowanie jakości wyrobów. Wskazówki dla wszystkich organizacji., Problemy Jakości, 2, s. 9-16.
  • Łuczak, J., 2001, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Problemy Jakości, 1, s. 5.
  • Łuczak, J., 2001, Know-how transfer on creating and developing QS-9000 Quality System in American - Polish join venture company on the example of WIX Filtration Products, Division of Dana Corporation and Wix-Filtron Ltd, International Journal of Technology Management, 21 5/6, s. 440-452.
  • Łuczak, J., 2002, Systemowe Zarządzanie jakością ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa AE w Poznaniu, Problemy Jakości, 8, s. 34-41.
  • Łuczak, J., 2005, Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w świetle wymagań dotyczących zarządzania procesowego, Przegląd Organizacji, 5, s. 40-43.
  • Łuczak, J., 2006, Dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji. Najnowsze standardy ISMS serii ISO/ IEC 27000, Problemy Jakości, 4, s. 4-10.
  • Łuczak, J., 2006, Ocena istotności elementów systemu zarządzania jakością dostawców na pierwsze wyposażenie (OE/OES) w branży motoryzacyjnej (OEM) - wybrane elementy, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2(7), s. 16-29.
  • Łuczak, J., Maćkiewicz, E., 2006, 8D oraz inne metody zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (OE/OES) - analiza przypadku., Problemy Jakości, 11, s. 35-43.
  • Łuczak, J., 2008, Hierarchizacja wymagań w SZJ dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Wynik badań cz. 1, Problemy Jakości, 11, s. 31-36.
  • Łuczak, J., 2008, Hierarchizacja wymagań w SZJ dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Badania właściwe Cz. 2, Problemy Jakości, 12, s. 41-50.
  • Łuczak, J., 2009, System zarządzania bezpieczeństwem informacji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 123, s. 49-70.
  • Łuczak, J., 2009, Metody Szacowania ryzyka - kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczenstwem informacji ISO/ IEC 27001, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie / Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 19(91), s. 63-70.
  • Łuczak, J., Górzna, M., Szyszka, B., Szkudlarek, A., Kraśkiewicz, I., Kmiecik, A., 2010, Wdrażanie samooceny CAF 2006 w urzędach administracji rządowej, Problemy Jakości, 9, s. 17-24.
  • Łuczak, J., 2010, Significance of Quality Management System (ISO/TS 16949) for OE/OES suppliers in the automotive industry. Research results of companies located in Poland, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 159, s. 45-56.
  • Łuczak, J., 2011, Wykorzystanie metod i technik zarządzania jakością dla zapewnienia satysfakcji klientów na przykładzie dostawców z branży motoryzacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 151, s. 420-429.
  • Łuczak, J., 2011, Kompetencje uczestników projektu - wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 166, s. 114-128.
  • Łuczak, J., 2011, Identification and eveluation of relevance of methods and techniques of quality management on the example of suppliers in the automotive industry. Research results, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 217, s. 194-204.
  • Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2011, Risk management as basic of management system on Polish government offices example, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 217, s. 183-193.
  • Łuczak, J., Górzna, M., 2012, Ocena skuteczności metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w administracji publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 264, s. 282-299.
  • Łuczak, J., 2013, Problem-solving and developing quality management methods and techniques by the example of automotive industry, BICHNIK Днипропетровського университету / Visnik Dniepropietrowskiego Uniwersytetu, 7 (3), s. 20-29.
  • Łuczak, J., Wolniak, R., 2013, The assessment of effectiveness of CAF method usage in the process of improvement of municipal administration, Annals of the University of Bucharest : Economic and Administrative Series, 7, s. 127-140.
  • Łuczak, J., Wolniak, R., 2013, Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria : Organizacja i Zarządzanie, 67, s. 7-18.
  • Łuczak, J., 2015, Improvement of enterprise activities based on process management, Economics, Enterepreneurship, Management, 2, s. 33-38.
  • Łuczak, J., 2016, Monitoring the Effectiveness of Management - Safety and Crisis Management Aspects, Intercathedra, 32 (1), s. 115-123.
  • Łuczak, J., Wolniak, R., 2016, Integration of Quality, Environment and Safety Management a Foundry, Metalurgija, 55, s. 843-845.
  • Łuczak, J., 2016, Project Management on the example of marathons and triathlon events, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka/ Research on enterprise in modern economy - theory and practice , 1, s. 19-29.
  • Łuczak, J., 2016, Ochrona danych osobowych jako element zarządzania bezpieczeństwem informacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (12), s. 57-73.
  • Łuczak, J., 2000, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISMS), s. 5.
  • Łuczak, J., 2001, Information Security Management System – ISMS, s. 1.
  • Łuczak, J., 2001, Specyfikacja techniczna TS 16949:2002 jako odpowiedź na globalizację w przemyśle motoryzacyjnym., s. 7.
  • Łuczak, J., Jasiczak, J., 2002, Quality management in education services. ISO 9000 for universities, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 87 - 98.
  • Łuczak, J., 2002, Prace nad systemem zarządzania środowiskowego w Poznańskiej Energetyce Cieplnej SA, s. 1-3.
  • Łuczak, J., 2002, Zarządzanie procesowe w rozumieniu normy ISO 9001:2000, s. 20-32.
  • Łuczak, J., 2002, Studium przypadku skutecznego wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością, s. 6-9.
  • Łuczak, J., 2002, Systemowe zarządzanie jakością ISo9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 339-351.
  • Łuczak, J., 2003, Processes software using in the quality management system ISO 9001 and education processes management at the commodity science Faculty Poznan University of Economics - the solutions, benefits and problems, s. 30-35.
  • Łuczak, J., Świtalski, P., 2004, Service quality in e-business, s. 547-551.
  • Łuczak, J., Wosik, D., 2004, Accreditation vs. certification according to ISO 9001:2000 - possible ways of improving quality in Polish higher education, s. 468-472.
  • Łuczak, J., Zapłata, S., 2004, Economical aspects of quality management systems., s. 430-434.
  • Łuczak, J., 2004, From Quality Management to Information Security Management. Risks Connected with it Currency, s. 395-398.
  • Jasiczak, J., Łuczak, J., 2004, ISO 9000 for Education Services in High School, s. 399-403.
  • Łuczak, J., Jasiczak, J., 2004, ISO 9001:2000 Process Management at the Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics, s. 464-469.
  • Matuszak-Flejszman, A., Łuczak, J., 2004, Quality and Environmental Audits, s. 770-774.
  • Łuczak, J., 2005, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji - doskonalenie systemu jakości, Wyzwania zarządzania jakością, s. 81-86.
  • Łuczak, J., 2005, Advanced Product Quality Planning AT the Example of the Automotive Industry Suppliers in Poland, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 153-157.
  • Łuczak, J., 2005, Risk Management of Quality Management Systems ay the Food Industry Example, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 383-388.
  • Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2006, Increase in Competitivenes Through Managing Quality at Food Industry Example, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 163-167.
  • Łuczak, J., 2006, Quality Management Requirements for Original Equipment Suppliers at the Example of the Automotive Industry Suppliers in Poland, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 168-170.
  • Łuczak, J., 2007, Application of selected quality management methods and tehniques in problem solving and in organization improvement - case study, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 255-260.
  • Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2007, ISO 22000 management system and HACCP effectiveness and efficiency avaluation - audit of management system, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 261-266.
  • Łuczak, J., 2008, Quality Management of the supplies for the first assembly in automotive industry – researches results, 16th IGWT Symposium : Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence. 2008., s. 87-91.
  • Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2008, Benchmarking as a tool of developing corporate culture and increasing competitiveness, 16th IGWT Symposium : Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence. 2008., s. 576-580.
  • Łuczak, J., 2011, Quality methods in quality management system - evaluation in relevance, International Scientific-Practical Conference "Commodity science and trade entrepreneurship: Research, innovations, education, s. 26-28.
  • Łuczak, J., 2014, Success factors in the organization of triathlons and running events. Research focus on Central and Eastern Europe, Modern innovative-investment mechanisms of developing of national economy, s. 17-18.
  • ISO 9000 - łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości
  • Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości (ISO 9001)
  • Filipiak, M., Łuczak, J., Kluczyńska, K., Bińczak, O., Pawłowski, T., 2015, Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2015 organizowana przez Radę Doktorantów UEP i Wydział Towaroznawstwa: komunikaty, Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2015.
  • Łuczak, J., 2004, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Łuczak, J., 2004, Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania.
  • Łuczak, J., 2014, Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe.
  • Łuczak, J., Światowiec-Szczepańska, J., 2015, Quality Central and Eastern Europe Focus.
  • Łuczak, J., 2001, Wybrane branżowe systemy jakości oparte na normach ISO serii 9000 w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łuczak, J., 2001, Metody i techniki zarządzania jakością w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 177-216.
  • Łuczak, J., 2001, Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością. w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 104-114.
  • Łuczak, J., 2001, Audit systemu w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 116-125.
  • Łuczak, J., Jasiczak, J., 2003, Standards of ISO 9000 for quality management in education services w: VISNIK 2003, KIEV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMY, Kijów, s. 115 - 123.
  • Łuczak, J., 2003, Systemy zarządzania dotyczące jakości, środowiska i bhp. Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością. w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łuczak, J., 2003, Systemy zarządzania dotyczące jakości, środowiska i bhp. Audit systemu zarządzania jakością oraz audit środowiskowy w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 121-141.
  • Łuczak, J., 2003, Systemy zarządzania dotyczące jakości, środowiska i bhp. Wybrane branżowe systemy jakości oparte na normach ISO serii 9000 w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łuczak, J., 2003, Metody i techniki zarządzania jakością. w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 209-250.
  • Łuczak, J., 2004, Zarządzanie procesowe i monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością w świetle wymagań międzynarodowej normy ISO 9001:2000 w: prof. Jerzy Łańcucki (red.), Efektywność systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 29-46.
  • Łuczak, J., 2004, Od zarządzania jakością (ISO 9001:2000) do zarządzania bezpieczeństwem informacji (BS 7799, ISO/ IEC 17799) w: Jacek Łuczak (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, OFICYNA WSPÓŁCZESNA, Poznań, s. 8-38.
  • Łuczak, J., 2004, Rola procesu certyfikacji w utrzymaniu i rozwoju systemu zarządzania w: Jacek Łuczak (red.), Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania, OFICYNA WSPÓŁCZESNA, Poznań, s. 9-44.
  • Łuczak, J., 2005, Utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w: Henryk Bednarczyk (red.), Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej, Instytut Technologi i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, s. 187-194.
  • Łuczak, J., 2006, Metody i techniki zarządzania jakością w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 267 - 314.
  • Łuczak, J., 2006, Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością; Audit systemu zarządzania jakością oraz audit środowiskowy; Branżowe systemy zarządzania w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 114 - 190.
  • Łuczak, J., 2006, Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej - wybrane aspekty w: Jerzy Żuchowski (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s. 421-425.
  • Łuczak, J., 2006, Metody i techniki zarządzania jakością (wersja ukraińska) w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 193-232.
  • Łuczak, J., 2006, Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością (wersja ukraińska) w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 97-109.
  • Łuczak, J., 2006, Audit w systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego (wersja ukraińska) w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 110-129.
  • Łuczak, J., 2006, Branżowe systemy zarządzania jakością (wersja ukraińska) w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 130-134.
  • Łuczak, J., 2007, Planowanie w systemie zarządzania jakością dostawców dla branży motoryzacyjnej na pierwszy montaż w: prof. dr hab. Stefan Doroszewicz, dr Anna Kobylińska (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych.. monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"., Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 176-183.
  • Łuczak, J., 2007, Zarządzanie jakością dostaw na pierwszy montaż w branży motoryzacyjnej - wyniki badań. w: prof. dr hab. Stefan Doroszewicz, dr Anna Kobylińska (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych.. monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"., Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 184-191.
  • Łuczak, J., 2008, System zarządzania jakością kształtowany przez klienta (na przykładzie branży motoryzacyjnej) w: Jerzy Żuchowski (red.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 247-252.
  • Łuczak, J., 2010, Identification and significance assesment of quality management methods and techniques on an example of automotive industry suppliers. Methodical assumptions of research w: Jerzy Żuchowski (red.), Quality Management of selected processes (modelling - improvement - methods - security - satisfaction) = Zarządzanie jakością wybranych procesów (modelowanie - doskonalenie - metody - bezpieczeństwo - satysfakcja), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 111-116.
  • Łańcucki, J., Łuczak, J., 2010, Zarządzanie jakością w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 29-67.
  • Matuszak-Flejszman, A., Łuczak, J., 2010, Integracja systemów zarządzania w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 199-245.
  • Łuczak, J., 2010, IDENTIFICATION AND SIGNIFICANCE ASSESSMENT OF QUAL-ITY MANAGEMENT METHODS AND TECHNIQUES ON THE EXAMPLE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY SUPPLIERS. METHODICAL ASSUMPTIONS OF RESEARCH w: Jerzy Żuchowski (red.), Quality Management of selected processes (modelling - improvement - methods - security - satisfaction) = Zarządzanie jakością wybranych procesów (modelowanie - doskonalenie - metody - bezpieczeństwo - satysfakcja), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 111-116.
  • Łuczak, J., 2010, Audyt w znormalizowanych systemach zarządzania w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 247-277.
  • Łuczak, J., 2010, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 279-323.
  • Łuczak, J., 2011, Universality and effectiveness of methods and techniques of quality maganementon the example of the automotive industry w: Elżbieta Skrzypek (red.), Improving organizations in knowledge society, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin, s. 27-46.
  • Łuczak, J., 2012, Practical aspects of product and process risk management program w: Żuchowski Jerzy, Zieliński Ryszard (red.), Quality management of selected products and processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 86-94.
  • Łuczak, J., 2012, Product, process and system risk management program w: E. Skrzypek (red.), Integration in Management, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie - Wydział Ekonomiczny, Lublin, s. 227-240.
  • Łuczak, J., 2013, Efficiency evaluation of systematic solutions in process management w: Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak (red.), Current trends in Commodity Science: System approach to management in organisations, Poznan University of Economics Faculty of Commodity Science, Poznań, s. 23-35.
  • Łuczak, J., 2014, Badanie satysfakcji klientów imprez biegowych w: Z. Waśkowski (red.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 129-140.
  • Łańcucki, J., Łuczak, J., 2014, Quality Management w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 45-94.
  • Łuczak, J., 2014, Examination of the Satisfaction of Running Events` Participants w: Andrzej Chochół (red.), Consumer protection and satisfaction, Polish Society of Commodity Science, Kraków, s. 113-125.
  • Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2014, Selected Success Factors of Running Events` organizers and participants w: Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński (red.), Selected aspects of quality and environmental management = Wybrane aspekty zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 89-98.
  • Łuczak, J., 2014, Information Security Management w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 171-190.
  • Łuczak, J., 2014, Audit in Normalized Management Systems w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 248-264.
  • Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., Kasian, S., 2014, Determinants of satisfaction of running events’ participants. Analysis of the market of sport supplements and nutrients for athletes w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 108-137.
  • Łuczak, J., 2014, Quality management systems – shaping the quality of products and services w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 389-413.
  • Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2016, Triathlon Events w: V. Cantino, P. De Vincentiis, G. Racca (red.), Risk management: perspectives and open issues . A multi-disciplinary approach, McGraw-Hill Education, London, UK, Londyn, s. 580-592.
  • Łuczak, J., 2017, Zarządzanie ryzykiem w kształtowaniu jakości imprez sportowych w: Stanisław Popek, Małgorzata Miśniakiewicz (red.), Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, s. 93-105.
  • Dobska, M., Łuczak, J., 2018, Metody szacowania ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) na przykładzie podmiotów leczniczych w: Monika Dobska (red.), Współczesne wyzwania w opiece zdrowotnej, UNI - DRUK Wydawnictwo i Drukarnia L. Basiński A. Basińska spółka jawna, Poznań, s. 114-127.