11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Anna Górska


  • Górska, A., 2013, Ewolucja poziomu i struktury kosztów utrzymania mieszkań na przykładzie Polski, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 155, s. 300-313.
   • Anna Górska = 7,00 pkt
  • Górska, A., 2015, Zróżnicowanie kosztów utrzymania i wyposażenia zasobów mieszkaniowych według wielkości gospodarstwa domowego w Polsce, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1(43), s. 110-115.
   • Anna Górska = 4,00 pkt
  • Górska, A., 2016, Wielkość gospodarstwa domowego a zróżnicowanie kosztów utrzymania i wyposażenia zasobów mieszkaniowych w Polsce w: K. Pająk (red.), Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, CeDeWu, s. 303-313.
   • Anna Górska = 1,18 pkt
  • Górska, A., Znaczenie zmian warunków mieszkaniowych dla kosztów utrzymania i wyposażenia mieszkań w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.