11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Anna Mazurczak


  • Mazurczak, A., 2012, Perspektywy rozwoju funduszy nieruchomości typu REITs w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 223, s. 112-127.
   • Anna Mazurczak = 9,00 pkt
  • Mazurczak, A., 2012, Profil inwestora na rynku funduszy nieruchomości w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 231, s. 64-79.
   • Anna Mazurczak = 9,00 pkt
  • Mazurczak, A., 2013, Wpływ kryzysu finansowego na działalność funduszy typu REIT w USA, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 155, s. 69-81.
   • Anna Mazurczak = 7,00 pkt
  • Strączkowski, Ł., Mazurczak, A., 2015, Dostępność mieszkań na poznańskim lokalnym rynku mieszkaniowym, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (44), s. 18-23.
   • Anna Mazurczak = 2,00 pkt
  • Mazurczak, A., 2012, Potrzeby mieszkaniowe młodych małżeństw i możliwości ich finansowania. w: Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (raport z badań ankietowych), Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 121-135.
   • Anna Mazurczak = 4,00 pkt
  • Mazurczak, A., 2012, Financing housing needs of young couples w: Housing needs on the local housing market and ways of their satisfaction (research report), Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 153-165.
   • Anna Mazurczak = 5,00 pkt
  • Strączkowski, Ł., Mazurczak, A., 2014, Analiza rynku a decyzje deweloperów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego w Poznaniu w: (red.), Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 97-110.
   • Anna Mazurczak = 2,00 pkt
  • Mazurczak, A., Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Investment Trust (REITs) w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce.
  • Strączkowski, Ł., Trojanek, R., Celka, K., Klimczak, K., Mazurczak, A., Tanaś, J., 2010, The local real estate markets – the status, tendencies of development, methods of research.
  • Strączkowski, Ł., Trojanek, R., Suszyńska, K., Tanaś, J., Mazurczak, A., Celka, K., 2012, Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania.
  • Strączkowski, Ł., Mazurczak, A., Trojanek, R., Tanaś, J., Bernaciak, A., Suszyńska, K., Chodkiewicz, A., Boruta, M., Jancz, A., 2016, Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego.
   • Anna Mazurczak = 2,00 pkt
  • Poznański rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2007 roku (2007)