17 maja 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr hab. inż. Piotr Bartkowiak


  • Bartkowiak, P., 2008, Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Bartkowiak, P., Domański, J., 2015, Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne Grupy Zakupowe, Difin, Warszawa.
   • Piotr Bartkowiak = 20,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Wszendybył-Skulska, E., Dudek, D., 2016, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
   • Piotr Bartkowiak = 20,00 pkt
  • Adamczyk, J., Bartkowiak, P., 2004, Wstęp w: Adamczyk Jadwiga, Bartkowiak Piotr (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) w Warszawie, Warszawa, s. 9-10.
  • Bartkowiak, P., 2005, Słowo wstępne w: Piotr Bartkowiak (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, Kalisz, s. 2-3.
  • Bartkowiak, P., 2010, Wstęp w: Piotr Bartkowiak (red.), Współczesne zarządzanie organizacją : determinanty koncepcji zrównoważonego rozwoju, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, Kalisz, s. 5-6.
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2010, Wprowadzenie w: Anna Bartkowiak i Piotr Bartkowiak (red.), Społeczne i ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, Kalisz, s. 7-8.
  • Bartkowiak, P., 2010, w: Piotr Bartkowiak (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu gospodarczego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 5.
  • Bartkowiak, P., 2011, Zakończenie w: Andrzej Wartecki (red.), Vademecum menedżera turystyki i rekreacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 313-318.
  • Bartkowiak, P., 2011, Introduction w: P. Bartkowiak (red.), Dilemmas of business management in times of crisis, Scientific Society for Organization and Management, Poznań, s. 9-13.
  • Bartkowiak, P., 2011, Introduction w: Piotr Bartkowiak (red.), The functioning of the company during the crisis, Scientific Society for Organization and Management, Poznań, s. 9-12.
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2012, Słowo wstępne w: Piotr Bartkowiak, Tomasz Bernat (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 5-8.
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2012, Słowo wstępne w: Piotr Bartkowiak, Tomasz Bernat (red.), Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 7-10.
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2012, Słowo wstępne. w: Piotr Bartkowiak, Tomasz Bernat (red.), Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 5-6.
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2013, Słowo wstępne w: Anna Bartkowiak, Piotr Bartkowiak (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji : Teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 5-7.
  • Bartkowiak, P., Sajdak, M., 2014, w: Piotr Bartkowiak, Maja Sajdak (red.), Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań.
  • Bartkowiak, P., Sajdak, M., 2016, Słowo wstępne w: Piotr Bartkowiak, Maja Sajdak (red.), Wyzwania współczesnych organizacji : aspekty praktyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 5-11.
  • Bartkowiak, P., 2005, Regionalizacja jako nowa dominująca strategia rozwoju sektora energetycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 406, s. 401-407.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2006, Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 434, s. 249-260.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Borowiecki, R., Bartkowiak, P., 2006, Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Krakowie, 731, s. 17-32.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2007, Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 88, s. 189-198.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, K., 2008, Self-government social responsibility (SSR) in the concept of sustainable development, MANAGEMENT, 1, s. 245-254.
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2008, Rolnictwo ekologiczne w świetle realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego., Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 3, s. 6-9.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, K., 2009, Małe i średnie przedsiębiorstwo zrównoważonego rozwoju - aspekt społeczny., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 49, s. 247-254.
   • Piotr Bartkowiak = 4,50 pkt
  • Bartkowiak, P., 2009, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w funkcji celów przedsiębiorstwa komunalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 129, s. 27-35.
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2010, Społeczna odpowiedzialność producentów żywności ekologicznej jako innowacyjne rozwiązanie w działalności przedsiębiorstw rolniczych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 131, s. 111-121.
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne jako jedna z metod efektywnego rozwoju przedsiębiorstw komunalnych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą / Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 30, s. 42-55.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, K., 2010, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a odpowiedzialne zarządzanie, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 8, s. 111-125.
  • Bartkowiak, P., 2010, Analiza i ocena wielkości emisji zanieczyszczeń komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych i ich wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 18, s. 119-137.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Nesterak, J., Bartkowiak, P., Wójcikowski, J., 2010, Controlling w procesie zmian na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 635, s. 365-379.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2010, Economic efficiency of Polish eco-farms after accession to the EU, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 242, s. 105-117.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, The ownership transformations of enterprises as a solution for the free-market economic crisis, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 21, s. 21-30.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, Przestrzenne ujęcie zrównoważonego rozwoju miasta, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 199, s. 30-40.
   • Piotr Bartkowiak = 4,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2011, The meaning of globalization in realization of sustainable development concept in Poland, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 688, s. 27-36.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Niewiadomski, P., Sterna, K., Bartkowiak, P., 2011, Proces ekologizacji i jego wpływ na wizerunek współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 685, s. 107-116.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Niewiadomski, P., 2011, Menedżer a kierownik w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 687, s. 25-36.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Grajewska, W., 2012, Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 267, s. 43-50.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bernat, T., Bartkowiak, P., 2012, Indicators of sustainable development of enterprises: a case study, Actual Problems of Economics, 7, s. 94-104.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2012, Policy development of Sustainable Development in the Commune Self-Government, Transformations in Business & Economics, 2A(26A, s. 282-297.
   • Piotr Bartkowiak = 32,00 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2012, The Determinants of Sustainable Development of Agriculture Sector in Poland, Transformations in Business & Economics, 2A(26A, s. 298-314.
   • Piotr Bartkowiak = 32,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Niewiadomski, P., 2012, Efektywne zarządzanie firmą rodzinną - kompetencyjne wyzwania sukcesji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 262, s. 12-24.
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Niewiadomski, P., 2012, Wiedza i jej jakość jako kryterium doskonałości doradcy podatkowego w warunkach nowej gospodarki, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 240, s. 162-173.
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Niewiadomski, P., 2012, Zasoby ludzkie w kontekście restrukturyzacji i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 243, s. 51-59.
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2012, Propozycja wskaźników zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw branży deweloperów budowlanych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 24, s. 43-55.
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Niewiadomski, P., 2012, Implementacja produktu niszowego jako kryterium wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 736, s. 511-528.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bernat, T., Bartkowiak, P., 2012, Green jobs - a creative destruction case?, Actual Problems of Economics, 2, s. 109-116.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Domański, J., 2013, Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 3, s. 11-23.
   • Piotr Bartkowiak = 7,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Borkowski, M., 2013, Kreowanie wartości dla właściciela w spółkach komunalnych, Przegląd Organizacji, 3, s. 36-42.
   • Piotr Bartkowiak = 7,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Indeksy giełdowe spółek społecznie odpowiedzialnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 278, s. 161-172.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Domański, J., Luty, O., 2013, Ekonomiczne i prawne uwarunkowania tworzenia Szpitalnych Grup Zakupowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV/8, s. 129-139.
   • Piotr Bartkowiak = 7,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Domański, J., 2013, Analiza poziomu i struktury wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, Przegląd Organizacji, 7, s. 34-42.
   • Piotr Bartkowiak = 7,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2013, Group Purchasing Organizations in the health care system in Poland, Wirtschaftswissenschaftliche Diskussionspapiere, 3, s. 1-8.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Burandt, M., 2013, Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa a jego efektywność finansowa w kontekście zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 25, s. 85-100.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV/12, s. 301-311.
   • Piotr Bartkowiak = 3,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Koopetycja w łańcuchu dostaw, Przegląd Zachodniopomorski, 3/1, s. 51-63.
   • Piotr Bartkowiak = 3,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Borkowski, M., 2013, Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 786, s. 297-307.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2014, Zintegrowane zarządzanie obszarami metropolitarnymi a zrównoważony rozwój, Marketing i Rynek, 5, s. 244-251 CD.
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2014, Renewal of Health System Management in Poland - Group Purchasing Organizations, Transformations in Business & Economics, vol. 13, No 2B (32B), s. 581-590.
   • Piotr Bartkowiak = 20,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Borkowski, M., 2014, Financial review as an element of corporate dovernance in the Polish legal regulations., Journal of International Studies, 2, s. 70-82.
   • Piotr Bartkowiak = 8,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2013, Monopolization versus sutainable growth - the case of postal services market in Poland, Amfiteatru Economic , 7, s. 714-728.
   • Piotr Bartkowiak = 15,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Woźniak-Hoffmann, M., 2015, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora naftowo-gazowniczego jako przesłanka twórczego rozwiązywania problemów zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (11), s. 279-293.
   • Piotr Bartkowiak = 8,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Woźniak-Hoffmann, M., 2015, Ryzyko w sektorze naftowo-gazowym a zakres odpowiedzialności kadry menedżerskiej i nadzoru korporacyjnego, Marketing i Rynek, 9, s. 21-29 CD.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2015, Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Organizacji, 9, s. 68-76.
   • Piotr Bartkowiak = 3,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Borkowski, M., 2015, Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 881/118, s. 5-20.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Rutkowski, I., 2016, Informacja w kształtowaniu procesu innowacji produktu, Przegląd Organizacji, 3, s. 34-42.
   • Piotr Bartkowiak = 6,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Rutkowski, I., 2016, The role of information in product innovation process and assortment management, LogForum, 12(2), s. 113-122.
   • Piotr Bartkowiak = 6,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Zasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego - aspekt konkurencyjny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 421, s. 11-24.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2016, The Environmental Management System as the Element of an Intelligent Manufacturing Company, Journal of Management and Financial Sciences, IX (24), s. 101-113.
   • Piotr Bartkowiak = 13,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Processes of Change in Polish Metropolitan Areas - Spatial Aspects, Świat Nieruchomości, 98 (4), s. 81-90.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2017, Forms of Relationships among Local Government Units in Polish Metropolitan Areas, Procedia Engineering, 182, s. 76-82.
   • Piotr Bartkowiak = 7,50 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2017, Technical and Technological Progress in the Context of Sustainable Development of Agriculture in Poland, Procedia Engineering, 182, s. 66-75.
   • Piotr Bartkowiak = 15,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Jóźwiak, J., 2017, Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjnego, Studia i Prace WNEIZ US, 48 (3), s. 281-293.
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Jóźwiak, J., 2017, Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce, Problemy Jakości, 8, s. 2-10.
   • Piotr Bartkowiak = 11,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2017, Typy koopetycji międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych., Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (9), s. 21-36.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Rutkowski, I., 2018, Implementation of the IMZD Approach (IMZD as the Integrative Maturity Capability Model) in the Performance of a New Product Process, Journal of Management and Financial Sciences, XI (31), s. 121-133.
   • Piotr Bartkowiak = 6,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Jaki, A., Kaczmarek, J., 2018, Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w procesie restrukturyzacji i kreowania wartości przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 2, s. 3-8.
   • Piotr Bartkowiak = 13,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, M., 2018, Shaping of the intra-municipal relations in the contemporary local government on the city of Poznan example, Management, 22 (1), s. 194-207.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Boruta, M., 2018, Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora, Studia i Prace WNEIZ US, 52 (2), s. 443-455.
   • Piotr Bartkowiak = 4,50 pkt
  • Koszel, M., Bartkowiak, P., 2018, Taksonomiczna miara zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Krakowie, 3 (975), s. 83-100.
   • Piotr Bartkowiak = 5,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Jóźwiak, J., 2018, Zarządzanie kosztami jakości w doskonaleniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce, Problemy Jakości, 9, s. 27-32.
   • Piotr Bartkowiak = 11,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Rutkowski, I., 2018, Rozwój nowych produktów w kontekście dojrzałości procesu innowacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3 (816), s. 13-21.
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., Dobrzański, Z., Roman, A., 2007, The assessment of animal maintenance in ecological farmholds in Poland in the view of domestic requirements, Animal health, animal welfare and biosecurity., s. 627-632.
  • Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2007, The assessment of ecological farms development regarding food safety in sustainable development policy of rural areas, Local Governance and Sustainable Development, s. 47-48 + CD.
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Forms of relationships among local government units in Polish metropolitan areas, 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management EPPM 2016 : Book of abstracts, s. 24.
  • Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2016, Technical and technological progress in the context of sustainable development of agriculture in Poland, 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management EPPM 2016 : Book of abstracts, s. 23.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2013: Andrzej Jaki, Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2017: Henryk Gawron, Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, nr 199, Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2012, nr 243, Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Adamczyk, J., Bartkowiak, P., 2004, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Bartkowiak, P., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2010, Współczesne zarządzanie organizacją : determinanty koncepcji zrównoważonego rozwoju.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2010, Społeczne i ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2010, Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu gospodarczego.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, Dilemmas of business management in times of crisis.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, The functioning of the company during the crisis.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2012, Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., 2012, Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2013, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Teoria i praktyka.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Sajdak, M., 2014, Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Czerniachowicz, B., 2014, Czynniki przewagi konkurencyjnej w doskonaleniu współczesnych organizacji.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Jaki, A., 2016, Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu. Perspektywa metodologiczna.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Sajdak, M., 2016, Wyzwania współczesnych organizacji - aspekty praktyczne.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Kucęba, R., 2016, Business Innovation. Źródła przewagi konkurencyjnej.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Buksiński, T., Bartkowiak, P., 2004, Efektywne uwarunkowania wprowadzania controllingu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w: Jadwiga Adamczyk, Piotr Bartkowiak (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) w Warszawie, Warszawa, s. 211-222.
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., 2004, Rola poakcesyjnych programów pomocy finansowej w rozwoju MSP sektora rolniczego w: Jadwiga Adamczyk, Piotr Bartkowiak (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) w Warszawie, Warszawa, s. 335-351.
  • Bartkowiak, P., 2005, Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako jeden z elementów wartości rynkowej przedsiębiorstwa w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 404-409.
  • Bartkowiak, P., Litwa, P., 2005, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003 w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty., Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 178-190.
  • Glinkowski, C., Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2005, Influence of financial aid programmes on agriculture and rural areas competitiveness in Poland (płyta CD) w: Pavla Macurova, Nadezda Klabusayova, Petr Fancovic (red.), Konkurenceschopnost firem, Vysoka skola bańska (VŠB) -Technical University of Ostrava, Celadna, s. 34A-34H.
  • Bartkowiak, P., 2005, Odnawialne źródłą energii jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Polsce (płyta CD) w: Pavla Macurova, Nadezda Klabusayova, Petr Fancovic (red.), Konkurenceschopnost firem, Vysoka skola bańska (VŠB) -Technical University of Ostrava, Celadna, s. 18A-18J.
  • Bartkowiak, P., Wysłocka, E., 2005, Działania Polski na rzecz ochrony środwiska naturalnego w ramach Strategii Lizbońskiej - odnawialne źródła energii w: Jerzy Bieliński (red.), Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, CeDeWu, Warszawa, s. 256-266.
  • Bartkowiak, P., Czaja, J., 2005, Znaczenie samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorstw komunalnych w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec w: Ewa Bojar (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej, Polihymnia, Lublin, s. 101-117.
  • Glinkowski, C., Bartkowiak, P., Borowiak, J., 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach komunalnych. Studium przypadku w: Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) "DOM ORGANIZATORA" Toruń, Toruń, s. 611-623.
  • Glinkowski, C., Bartkowiak, P., 2005, Wartość jako kryterium oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym na przykładzie sektora energetycznego w: Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 109-119.
  • Kulok, M., Barkowiak, A., Bartkowiak, P., 2005, Analiza wdrażania systemu HACCP w krajowych Zakładach branży spożywczej w: Piotr Bartkowiak (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 79-86.
  • Nitkiewicz, T., Bartkowiak, P., 2005, Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego jako forma pro-europejskiej restrukturyzacji zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w: Piotr Bartkowiak (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 159-169.
  • Bartkowiak, P., Glinkowski, C., 2005, The effectivity of strategy planning of the enterprise conditioned of the crisis w: IS PLANNING IN CRISIS?, Tsenov Academy Publishing House, Svishtov, s. 201-207.
  • Glinkowski, C., Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2005, Planning of agriculture areas development after entrence of Poland to Europen Union w: IS PLANNING IN CRISIS?, Tsenov Academy Publishing House, Svishtov, s. 269-274.
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, C., 2006, Znaczenie źrodeł finansowania ekorozwoju w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w: Jan Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. 2006, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 161-177.
  • Bartkowiak, P., 2006, Znaczenie subsydiów w rozwoju sektora energetycznego w Polsce i Szwecji w: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój., Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków, s. 521-528.
  • Barkowiak, A., Dobrzański, Z., Bartkowiak, P., 2006, Wzrost znaczenia gospodarstw ekologicznych jako jeden z kierunków restrukturyzacji sektora rolniczego w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków, s. 371-382.
  • Bartkowiak, A., Bartkowiak, P., Dobrzański, Z., Króliczewska, B., 2006, The dynamics of alterations in traditional agriculture aiming at ecological agriculture w: Cz. Glinkowski (red.), The chosen problems of effectiveness of restructuring, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 107-115.
  • Litwa, P., Górska, S., Bartkowiak, P., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rynku bułgarskim jako czynnik restrukturyzacji gospodarki w: Czesław Glinkowski (red.), Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 101-111.
  • Górska, S., Bartkowiak, P., Nowak, D., 2006, Proces integracji europejskiej jako kierunek restrukturyzacji na przykładzie gospodarki bułgarskiej w: Czesław Glinkowski (red.), Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 113-123.
  • Bartkowiak, P., Litwa, P., 2007, Przedsiębiorstwa sektora MSP wobec wyzwań współczesnej gospodarki w: Edward Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 551-560.
  • Bartkowiak, P., Barkowiak, A., 2007, Rolnictwo ekologiczne jako element rozwoju zrównoważonego i przedsiębiorczości lokalnej w: Ryszard Borowiecki i Andrzej jaki (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Restructuring potential under globalization and new economy conditions, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 779-787.
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, K., 2007, Realizacja zadań przez podstawowe jednostki samorządu terytorialnego a kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw komunalnych w Republice Federalnej Niemiec w: B. Nogalski, J. Rybicki (red.), Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 131-139.
  • Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2007, Społeczna odpowiedzialność producentów żywności ekologicznej w: Matylda Bojar (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 180-186.
  • Bartkowiak, P., 2008, The method restructuring of the enterprise conditioned of the crisis w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Enterpreneurship., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 95-102.
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, K., 2008, Idea społecznej odpowiedzialności w koncepcji zrównoważonego rozwoju w: Stefan Lachiewicz i Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 43-51.
  • Bartkowiak, P., 2008, Balanced ecological development of local administration units and its finance w: Entreprises Mondialisation., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracovie-Messine-Paris-Kiev, s. 91-104.
  • Bartkowiak, P., 2008, Innowacyjność w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa., Uniwersytet Szczeciński (US), s. 455-464.
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, K., 2008, System zarządzania środowiskowego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w: Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 183-188.
  • Litwa, P., Bartkowiak, P., Płokarz, B., Sobczyński, D., 2008, Innowacyjność w działalności podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w: Ewa Bojar i Jan Stachowicz (red.), Konkurencyjność i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej. Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 209-220.
  • Bartkowiak, P., Chajęcki, A., Krzakiewicz, K., 2008, Zmniejszenie ryzyka poprzez stosowanie metod planowania strategicznego w: Jadwiga Bizon-Górecka (red.), Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie : ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Dom Organizatora Bydgoszcz, Bydgoszcz, s. 21-28.
  • Bartkowiak, P., Chajęcki, A., Krzakiewicz, K., 2008, Diagnoza przedsiębiorstwa z wykorzystniem analizy SWOT w: Jadwiga Bizon-Górecka (red.), Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie : ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Dom Organizatora Bydgoszcz, Bydgoszcz, s. 365-374.
  • Bartkowiak, P., 2009, The enterprise in the process of integration and development of new challenges related to the natural environment as one of sustainable development assets w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies., Cracow University of Economics, Kraków, s. 297-304.
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, K., Płokarz, B., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako element budowania przewagi konkurencyjnej w: Stefan Lachiewicz, Marek Matejun (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 181-192.
  • Bartkowiak, P., 2009, Miary stopnia realizacji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 101-108.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Sobczyński, D., Płokarz, B., 2010, Zintegrowany system zarządzania a przepływ informacji w: R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa, s. 76-90.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2010, Scope of activity of communal self-government as the basic unit of local self-government in Poland and other European Union Countries w: Ryszard Borowiecki i Tomasz Rojek (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 181-191.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2010, Idea zrównoważonego rozwoju jako jeden ze sposobów zarządzania przedsiębiorstwem w: Piotr Bartkowiak (red.), Współczesne zarządzanie organizacją : determinanty koncepcji zrównoważonego rozwoju, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, Kalisz, s. 51-74.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Sobczyński, D., 2010, Świadomość kadry menedżerskiej w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 287-305.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Plaskacz, K., Nesterak, J., Bartkowiak, P., 2010, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako element równoważenia jego działalności na rynku w: Anna Bartkowiak, Piotr Bartkowiak (red.), Społeczne i ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, Kalisz, s. 67-87.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2010, Realizacja polityki ekologicznej na rynku usług komunalnych w Polsce w: Kamila Wilczyńska (red.), Rynek usług w dobie globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, s. 179-197.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Borowiecki, R., 2010, The coherence of balanced development and ecological policy in an enterprises w: Ryszard Borowiecki (red.), Enterprise in the Face of Chalenges of the 21st Century Economy, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń, s. 199-216.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, Rola zasobu informacyjnego o środowisku naturalnym w ograniczaniu ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w: Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj (red.), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK Dom Organizatora, Toruń, Toruń, s. 209-230.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, Socially Responsible Management on the Example of Heating Energy Sector Companies in Poland w: Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek (red.), Developmental challenges of contemporary economies : management, finance, restructuring, Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, Kraków, s. 311-324.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, Środowisko naturalne jako jeden z kapitałów zrównoważonego rozwoju i jego wpływ na turystykę w: K. Kasprzak, R. Kurczewski, A. Wartecki (red.), Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 159-180.
  • Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2011, Pro-ecological Directions in the Management of Agricultural Production w: Stefan Hittmar (red.), Theory of Management 4 : The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina, Zilina, s. 249-254.
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, Corporate social responsibility - the significance and instruments w: Ewa Bojar (red.), Eco-management for sustainable regional development, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń, s. 103-118.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Nesterak, J., Bartkowiak, P., Misiowiec, M., 2011, Funkcjonowanie controllingu raportowego w BP Europa SE Oddział w Polsce, Kraków w: Marek Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - Strategie - Kompetencje, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 101-120.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, Concept of sustainable development in management of municipal heating companies - environmental aspect w: P. Buła, H. Łyszczarz, A.M.Ramirez, J. Teczke (red.), Contemporary management challenges in the transition period the perspectives of Poland and Spain, Cracow University of Economics, Cracow-Granada, s. 51-72.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, The Contemporary crisis of the city w: Piotr Bartkowiak (red.), Dilemmas of business management in times of crisis, Scientific Society for Organization and Management, Poznań, s. 14-39.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Niewiadomski, P., Bartkowiak, P., Sterna, K., 2011, Using new methods of enterprise management nad environmental management during the economic crisis w: Piotr Bartkowiak (red.), Dilemmas of business management in times of crisis, Scientific Society for Organization and Management, Poznań, s. 228-260.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Weinert, A., 2011, Determinants of internal crisis in modern organizations w: Piotr Bartkowiak (red.), The functioning of the company during the crisis, Scientific Society for Organization and Management, Poznań, s. 13-32.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Niewiadomski, P., Sterna, K., Bartkowiak, P., 2012, Nowe podejście do systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w: Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Dom organizatora, Toruń, s. 229-244.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Nesterak, J., 2012, Designing personnel controlling in companies illustrated with an example of "GEO-TECH" w: Jarosław Kaczmarek i Tomasz Rojek (red.), Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 859-871.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Niewiadomski, P., 2012, Wiedza tworzywem kompetencji współczesnego menedżera - rozważania systematyzujące w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : Koncepcje-strategie-analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 121-138.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Brandys, P., 2012, Internet w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji marketingowej w: Ryszard Borowiecki i Marek Dziura (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 277-291.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2012, Formation of Strategies for Sustainable Development of the Municipal Government w: Anna Malina, Renata Oczkowska, Tomasz Rojek (red.), Knowledge, economy, society : dilemmas of the contemporary management, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 413-428.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Brandys, P., 2013, Corporate social responsibility and ethics in the cyberspace w: R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (red.), Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects., Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków, s. 105-116.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2013, Wiedza w rozwoju produktu niszowego jako determinanta wartości przedsiębiorstwa w: Natasza Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 107-119.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Źródła ryzyka inwestycji deweloperskich w Polsce w: Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Paweł Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 208-220.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Jóźwiak, J., 2013, Doskonalenie zarządzania procesami w restrukturyzacji wielozakładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego w: Ryszard Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Restrukturyzacja - Zarządzanie - Analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 115-128.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju miast jako nowy paradygmat w zarządzaniu w: Wanda M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 175-190.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Bartkowiak, A., 2013, Rational Management Agricultural Farm in Terms of Sustainable Development of Agriculture w: Paweł Lula, Bogusz Mikuła, Andrzej Jaki (red.), Konowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow University of Economics, Cracow, s. 519-530.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Koszel, M., Bartkowiak, P., 2014, Granice stabilności przedsiębiorstw w zakresie fuzji i przejęć - studia przypadków w: Maria Romanowska, Joanna Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 237-246.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2014, Holding jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 249-259.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2014, Ecology in the sustainable development of local government authorities and municipal enterprises w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 306-324.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Borkowski, M., 2014, Funkcjonowanie agencji ratingowych na rynku globalnym w: J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora, Toruń - Lublin, s. 27-46.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Woźniak-Hoffmann, M., 2014, Corporate Social Responsibility in Oil and Gas Sector Companies w: Andrzej Jaki, Tomasz Rojek (red.), Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms, Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, Cracow, s. 159-168.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Woźniak-Hoffmann, M., 2015, The Participation of Employees in Corporate Governance Process in Companies of Gas and Oil Sector w: Bogusz Mikuła, Tomasz Rojek (red.), Knowledge - Economy - Society. Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 401-409.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Kochalski, C., Bartkowiak, P., 2016, Projektowanie i wdrażanie strategii ekorozwoju w przedsiębiorstwie w: Cezary Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 105-118.
  • Bartkowiak, P., Kochalski, C., 2016, Design and Implementation of the Green Strategy in an Enterprise w: Cezary Kochalski (red.), Green Controlling and Finance : Theoretical Framework, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 99-112.
   • Piotr Bartkowiak = 1,04 pkt
  • Bartkowiak, P., Jóźwiak, J., 2016, Efekty doskonalenia systemu zarządzania jakością w kontekście rozwoju potencjału konkurencyjnego w: Andrzej jaki, Małgorzata Kowalik (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 147-158.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Woźniak-Hoffmann, M., 2016, Financial risk of oil and gas companies in Poland and abroad w: Piotr Buła (red.), Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium, Cracow University of Economics, Cracow, s. 27-39.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, The Strategy of Sustainable Development.The Brewing Company Case Study w: О. Ф. Михайленко (red.), БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ. Збірник кейсів / BUSINESS STRATEGIES CASES, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE STATE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT "KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMEDAFTERVADIMHENMAN, Kijów, s. 261-267.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Стратегія сталого розвитку. Приклад пивоварної компанії w: О. Ф. Михайленко (red.), БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ. Збірник кейсів / BUSINESS STRATEGIES CASES, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE STATE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT "KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMEDAFTERVADIMHENMAN, Kijów, s. 139-146.
  • Jaki, A., Bartkowiak, P., 2017, Use of Lean Management and the Concept of a Flexible Enterprise Management in the Context of Environmental Management w: Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects, Kyiv National University of Trade and Economics, Kijów, s. 73-90.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Kaczmarek, J., 2017, Restructuring and Effectiveness of the Production Mesostructure w: Renata Seweryn, Tomasz Rojek (red.), Knowledge - Economy - Society : selected problems of dynamically developing areas of economy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 65-76.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2017, Wiedza jako źródło kompetencji współczesnego lidera w: Ewa Bojar (red.), Liderzy o liderowaniu w XXI wieku. Refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków, Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora, Lublin, s. 13-15.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Jaki, A., 2017, Koncepcja zarządzania wartością a rozwój i doskonalenie instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem w: Paweł Cabała, Małgorzata Tyrańska (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Innowacje, projekty, procesy, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa, s. 130-140.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Jóźwiak, J., Koszel, M., 2017, Znaczenie konkurencyjności i zarządzania jakością we współczesnych przedsiębiorstwach w: Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska, Katarzyna Żmija (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 151-166.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, M., 2018, Samorząd gminny i jego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju w: Kazimierz Pająk (red.), Nowe zarządzanie publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne., Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-22.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Krzakiewicz, M., 2018, Kształtowanie relacji wewnątrzorganizacyjnych w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Poznania w: Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik, Tomasz Rojek (red.), Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 289-298.
   • Piotr Bartkowiak = 2,50 pkt
  • Piotr Bartkowiak, 2015, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Oddział PAN w Poznaniu
  • Piotr Bartkowiak, 2015, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  • Bartkowiak, P. w: Komisja Stypendialna do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
   • Piotr Bartkowiak = 2,00 pkt
  • Bartkowiak, P., 2011, Ekspertyzy towarów w ramach zleceń CBiET.
  • Rutkowski, I., Bartkowiak, P., Tarka, P., Uwarunkowania oraz metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek.
  • za publikacje w czasopismach wysokopunktowanych
  • za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 - za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework"
  • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2015/2016 – za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework"
  • za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016 - za pełnienie funkcji Prodziekana Wydziału Zarządzania
  • za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe w roku akademickim 2016/2017 - za monografię pt.: "Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji"
  • Domański, J., Rola szpitalnych grup zakupowych w racjonalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Domański, J., Rola Szpitalnych Grup Zakupowych w racjonalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia, Doktorant niestacjonarny UEP.
   • Piotr Bartkowiak = 8,00 pkt
  • Borkowski, M., Wpływ nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych na kształtowanie ich wartości, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Piotr Bartkowiak = 8,00 pkt
  • Koszel, M., Koopetycja w zrównoważonym rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce, Absolwent UEP, Wydział Zarządzania.
   • Piotr Bartkowiak = 8,00 pkt
  • Jóźwiak, J., Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw branży zbrojeniowej w Polsce, Absolwent UEP, Wydział Zarządzania.
   • Piotr Bartkowiak = 8,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak, Zróżnicowanie podatków i opłat od nieruchomości a dochody własne gminy, 2010
  • Piotr Bartkowiak, Zaawansowanie przedsiębiorstw w zakresie informatycznego wspomagania wyborów strategicznych, 2016
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak, Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa indukowanej kryzysem branży, 2016
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak, Jawne i utajone postawy młodych konsumentów wobec produktów marek własnych sieci handlowych, 2016
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Smolińska, A., Efektywność inwestowania w oczyszczalnie ścieków w Polsce a wykorzystanie zewnętrznych środków pomocowych.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Bętkowska, S., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Batko, K., Portale korporacyjne w procesie kreowania wizerunku organizacji sektora ochrony zdrowia.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2015: Tomaszewski, M., Wpływ zmian strategii wybranych firm z sektora zaopatrzenia rehabilitacyjnego na ich wyniki, Akademia Leona Koźmińskiego.
   • Piotr Bartkowiak = 5,00 pkt
  • Bartkowiak Piotr 2012
  • Bartkowiak Piotr 2014
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Bartkowiak Piotr 2012 : 6
  • Bartkowiak Piotr 2013 : 19
   • Piotr Bartkowiak = 57,00 pkt
  • Bartkowiak Piotr 2014 : 12
   • Piotr Bartkowiak = 36,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2015 : 2
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2015 : 12
   • Piotr Bartkowiak = 36,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2016 : 3
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2016 : 25
   • Piotr Bartkowiak = 75,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2017 : 1
   • Piotr Bartkowiak = 3,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2017 : 9
   • Piotr Bartkowiak = 27,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2017 : 2
   • Piotr Bartkowiak = 6,00 pkt
  • Piotr Bartkowiak 2017 : 3
   • Piotr Bartkowiak = 9,00 pkt
  • Bartkowiak Piotr 2010 : 6
  • Bartkowiak Piotr 2014 : 2
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Vademecum menedżera turystyki i rekreacji.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Bezpieczeństwo współczesnego świata - informatyka, technika i gospodarka.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Performance management concepts and methods.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2011: Knowledge Economy Society. Challenges of the Contemporary World.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2012: Modern research trends of young scientists: current status, problems and prospects.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2012: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - alianse - sieci.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2012: Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2013: Bezpieczeństwo współczesnego świata. Społeczeństwo, ekonomia i prawo.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2013: Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2013: Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej III.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2013: Knowledge - Economy - Society. Challenges of the Contemporary Management.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2013: Struktura procesowa. Uwarunkowania wdrażania.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2014: Systemy wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwach handlowych. Informacje i decyzje. Technologie i zastosowania.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2014: Third Sector Theoretical and Empirical Approach.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2015: Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw. Strategie - procesy - narzędzia.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2016: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania - Trendy - Perspektywy.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2016: Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2016: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2016: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2016: Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2016: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises. Problems - Concepts - Activities.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2017: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Transformacja - rozwój - zarządzanie.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2017: The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment. Processes - Structures - Concepts.
   • Piotr Bartkowiak = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2018: Stan i perspektywy rozwoju budownictwa i rynku mieszkaniowego w aglomeracji poznańskiej.
  • Bartkowiak, P. (rec.), 2018: KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CONTEMPORARY CHALLENGES OF ECONOMIC RESOURCES MANAGEMENT.
  • Bartkowiak, P., Borowiecki, R., Foltynowicz, Z., Bojar, E., Bartkowiak, A., Bernat, T., Sobolewski, H., Wartecki, A., Wieliński, D., Krzakiewicz, K., Nesterak, J., 2011, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami".
  • Bartkowiak, P., Karwat, J., Zgółka, T., Kajetanowicz, J., Adamek, K., Lymar, A., 2011, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo Współczesnego świata - wyzwania i zagrożenia".
  • Bartkowiak, P., Kusztelak, A., Posłuszny, M., Wilczyńska, K., Lapina, S., Gołaszewski, M., 2011, II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Współczesne nurty badawcze młodych naukowców".
  • Bartkowiak, P., Adamek, K., Karwat, J., 2012, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo współczesnego świata - wyzwania i zagrożenia.
  • Bartkowiak, P., Sudoł, S., Lewandowski, J., Koźmiński, A., Mączyńska, E., Lichtarski, J., Borowiecki, R., Antoszkiewicz, J., Romanowska, M., Trocki, M., Pyka, J., Hess, M., Massey, T., Czuchraj, N., Bakushevych, Y., 2012, Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz praktyce organizacji i zarządzania.
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., Okoń-Horodyńska, E., Kamińska, T., Kopycińska, D., Tarczyński, W., Dach, Z., 2012, Międzynarodowa XVII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pt. "Zarządzanie gospodarką w XXI wieku".
  • Bartkowiak, P., Wilczyńska, K., Adamek, K., Łukomski, G., Siwiński, W., 2012, Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców.
  • Bartkowiak, P., Karwat, J., Adamek, K., Łukomski, G., Olejnik, K., Lisiak, J., Polakova, I., Lapina, S., 2013, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata - wyzwania i zagrożenia.
  • Bartkowiak, P., Borowiecki, R., Urbańczyk, E., Bernat, T., Dobiegała-Korona, B., Hejduk, I., Herman, A., Grudzewski, W., Kasiewicz, S., Duraj, J., Dudycz, T., Mączyńska, E., Nogalski, B., Zaharia, R., Yuran, Z., Galvan, P., Voznakowa, I., Tarczyński, W., 2013, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
  • Bartkowiak, P., Batóg, J., Bernat, T., Bartkowiak, A., Cięszczyk, P., Jureniene, V., Kryk, B., Miłaszewicz, D., Mostenska, T., Musetescu, C., Slożko, O., Szuszkiewicz, E., Tarczyński, W., Zaharia, R., Zaharia, R., Rozkrut, D., 2013, Bioeconomy and restructuring processes.
  • Bartkowiak, P., Antoszkiewicz, J., Koźmiński, A., Wiatrak, A., Hejduk, I., Romanowska, M., Brdulak, H., Juchnowicz, M., Martin, C., Massey, T., 2013, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
  • Bartkowiak, P., 2014, Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce.
  • Bartkowiak, P., 2014, Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Nowe trendy współczesnego zarządzania organizacjami.
  • Bartkowiak, P., 2014, Zarządzanie - nowe perspektywy. Zmiana paradygmatu przedsiębiorczości w dobie zmian demograficznych.
  • Bartkowiak, P., 2015, Gospodarowanie w XXI wieku.
  • Bartkowiak, P., 2015, Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności.
  • Bartkowiak, P., Bernat, T., Jaki, A., Nesterak, J., Janasz, K., Calabro, G., Liuhto, K., Biglieri, J., Piras, M., Torre, E., 2016, VII Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko".
  • Bartkowiak, P., 2017, Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce.
  • Bartkowiak, P., Gawron, H., 2017, Nieruchomości i Inwestycje. Aspekty globalne i lokalne.
  • Bartkowiak, P., 2017, W poszukiwaniu organizacji doskonałej - współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym.
  • Trojanek, M., Gawron, H., Bartkowiak, P., Palicki, S., Tanaś, J., Trojanek, R., 2017, Międzynarodowa Konferencja "Nieruchomość w przestrzeni 3".
  • Trojanek, M., Bartkowiak, P., Gawron, H., Palicki, S., Tanaś, J., Trojanek, R., 2017, Międzynarodowa Konferencja "Nieruchomość w przestrzeni 3".
  • Bartkowiak, P., 2018, Przedsiębiorstwo - Kreatywność - Cyfryzacja. Różne oblicza biznesu XXI w..
  • Bartkowiak, P., 2018, Jakość - problemy i rozwiązania.
  • Bartkowiak, P., 2018, Konferencja Naukowa "Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat".
  • Bartkowiak, P., 2108, Zrównoważone Finanse i Inwestycje.
  • Bartkowiak, P., 2018, NEW TRENDS IN MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING - REGIONAL, CROSS-BORDER AND GLOBAL PERSPECTIVES.
  • Bartkowiak, P., 2018, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
  • Bartkowiak, P., 2018, Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce.
  • Bartkowiak, P., 2018, Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce.
  • Bartkowiak, P., 2008, Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.