11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr inż. Michał Stasiak


  • Echaust, K., Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., Siwek, J., Stasiak, M., 2016, Anna Łyczkowska-Hanćkowiak (red.), e-Matematyka wspomagająca ekonomię w zadaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 246.
  • Stasiak, M., 2016, Prof. Krzysztof Piasecki (red.), e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.6, Katedra Badań Operacyjnych.
  • Stasiak, M., 2016, Prof. Krzysztof Piasecki (red.), e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.7, Katedra Badań Operacyjnych.
  • Stasiak, M., 2016, Prof. Krzysztof Piasecki (red.), e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.8, Katedra Badań Operacyjnych.
  • Stasiak, M., Zwierzykowski, P., 2010, Multi-service switching networks witch overflow links, Image Processing and Communications, 2, s. 61–71.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2012, Internal Blocking Probability Calculation in Switching Networks with Additional Inter-stage Links and mixture of Erlang and Engset Traffic, Image Processing and Communications, 17 (1-2), s. 67-79.
  • Hanczewski, S., Sobieraj, M., Stasiak, M., Weissenberg, J., 2013, Queuing models for testing routing protocols in mesh networks, Image Processing and Communications, 18 (4), s. 21-32.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2013, Recurrent method for blocking probability calculation in switching networks with overflow links, Journal of Telecommunications and Information Technology, 1, s. 56-64.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2014, Modelling of multiservice switching networks with overflow links for any traffic classes, IET Circuits, Devices & Systems, 8 (5), s. 358–366.
  • Głąbowski, M., Stasiak, M., 2015, Badania wielousługowych pól komutacyjnych złączami przelewowymi i adaptacyjnymi mechanizmami progowymi, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 8-9, CD, s. 1203.
  • Głąbowski, M., Stasiak, M., 2016, Multiservice switching networks with overflow links and resources reservation, Mathematical Problems in Engineering, ., s. 17.
  • Hanczewski, S., Sobieraj, M., Stasiak, M., 2016, The direct method of effective availability for switching networks with multi-service traffic, IEICE Transactions on Communications, 6, s. 1291-1301.
  • Stasiak, M., 2017, Analysis of the EUR/USD exchange rate in binary-temporal representation, Research Papers in Economics and Finance, 2 (2), s. 39-45.
  • Stasiak, M., 2017, Analiza falowa kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (87), s. 162-175.
   • Michał Stasiak = 10,00 pkt
  • Stasiak, M., 2017, Modelowanie kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 331, s. 155-165.
   • Michał Stasiak = 10,00 pkt
  • Stasiak, M., 2018, A study on the influence of the discretisation unit on the effectiveness of modelling currency exchange rates using the binary-temporal representation, Operations Research and Decisions - poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 28 (2), s. 57-70.
   • Michał Stasiak = 15,00 pkt
  • Stasiak, M., Zwierzykowski, P., 2011, Performance study in multi-rate switching networks with additional inter-stage links, Proceedings of AICT, s. 141-146.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2012, Internal Blocking Probability Calculation in Switching Networks with Additional Inter-Stage Links and Engset Traffic, CSNDSP 2012 Conference Proceedings, s. 1.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2012, Analytical Modeling of Multi-Service Systems with Multi-Service BBP Traffic Sources, Proceedings in 17th PST 2012, s. 73-79.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., Sobieraj, M., 2013, Analytical Modeling of Multi-Service Systems with Multi-Service BBP Traffic Sources, Proceedings of 2-nd European Teletraffic Seminar (ETS’2013), s. 1.
  • Stasiak, M., 2013, Badania różnych scenariuszy obsługi ruchu w polach komutacyjnych z łączami przelewowymi, ICT YOUNG - materiały konferencyjne, s. 69-75.
  • Stasiak, M., 2016, Falowa analiza kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej, Metody i zastosowania badań operacyjnych 2016 : program konferencji i streszczenia referatów., s. 23.
  • Stasiak, M., 2016, Modelling of Currency Exchange Rates Using a Binary-Temporal Representation, International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice : Abstract Book, s. 34.
  • Stasiak, M., 2017, Wave relations of exchange rates ihn binary-temporal relations, 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics : Book of abstracts. , s. 124.
  • Stasiak, M., Piasecki, K., 2017, Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii , s. 1.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2011, Internal blocking probability calculation in switching networks with additional inter-stage links w: Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, Z. Wilimowska (red.), Information systems architecture and technology : service oriented networked systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 279–288.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2012, Switching networks with overflow links and point-to-point selection w: Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, Z. Wilimowska (red.), Information systems architecture and technology : Networks Design and Analysis, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 149-159.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2014, Multi-stage Switching Networks with Overflow Links for a Single Call Class w: Ryszard S. Choraś (red.), Image Processing and Communications Challenges 5, Springer, s. 335–344.
  • Stasiak, M., Głąbowski, M., 2014, Point-to-point blocking in switching networks with overflow links servicing selected traffic classes w: Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, Z. Wilimowska (red.), Information systems architecture and technology : Selected Aspects of Communication and Computational Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 41-54.
  • Głąbowski, M., Stasiak, M., 2016, A Study on the Effectiveness of Threshold and Traffic Overflow Mechanisms in Multi-service Switching Networks with Real-time and Non-real-time Traffic w: Adam Grzech, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska (red.), Information Systems Architecture and Technology. Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part II, Springer International Publishing, s. 143-153.
  • Głąbowski, M., Stasiak, M., 2017, Modelling of Switching Networks with Multiservice Traffic by the IPGBMT Method w: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 – Part III, Springer International Publishing, s. 203-213.
   • Michał Stasiak = 15,00 pkt
  • Stasiak, M., 2017, Modelling of Currency Exchange Rates Using a Binary Representation w: Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek (red.), Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 – Part IV, Springer International Publishing, s. 153-161.
   • Michał Stasiak = 15,00 pkt
  • Stasiak, M., 2017, Wave relations of exchange rates in binary-temporal representation w: Pavel Prazak (red.), 35th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2017. Conference Proceedings, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, Hradec Králové, s. 720-725.
   • Michał Stasiak = 15,00 pkt
  • Stasiak, M., 2017, Modelling of Currency Exchange Rates Using a Binary-Wave Representation. w: Zofia Wilimowska; Leszek Borzemski; Jerzy Świątek (red.), Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. Part III , Springer, Berlin Heidelberg, s. 27-37.
  • Stasiak, M., 2017, Modelling of Currency Exchange Rates Using a Binary-Wave Representation. w: Zofia Wilimowska; Leszek Borzemski; Jerzy Świątek (red.), Information Systems Architecture and Technology. Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. Part III - e-book, Springer, Berlin Heidelberg, s. 27-37.
   • Michał Stasiak = 5,00 pkt
  • Stasiak, M., Wójcicka-Wójtowicz, A., 2018, Impact of a discretization unit on binary representation of exchange rate w: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 9th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Winter Edition. Conference Proceedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 154-161.
   • Michał Stasiak = 2,50 pkt
   • Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz = 2,50 pkt
  • Stasiak, M., 2018, Modelling of Currency Exchange Rates Using a Binary-Temporal Representation w: Taufiq Choudhry, Jacek Mizerka (red.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions. Proceedings from the International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI), Poznan 2016, Springer International Publishing, s. 97-110.
   • Michał Stasiak = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., Stasiak, M., 2018, The currency trading system with constant magnitude of unitary return w: Szkutnik Włodzimierz., Sączewska-Piotrowska Anna, Hadaś-Dyduch Monika, Acedański Jan (red.), 10th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition”. Conference Procedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 40-48.
   • Michał Stasiak = 2,50 pkt
   • Krzysztof Piasecki = 2,50 pkt
  • Piasecki, K., Stasiak, M., 2018, Exchange rate modeling with use of relative binary representation w: 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Proceedings, MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 410-415.
   • Michał Stasiak = 7,50 pkt
   • Krzysztof Piasecki = 7,50 pkt