21 marca 2019

Dorobek naukowy (publikacje)

prof. dr hab. Jerzy Łańcucki


  • Łańcucki, J., 1996, Podstawy ubezpieczeń gospodarczych, PAN - PWN, Warszawa, Warszawa.
  • Łańcucki, J., 2002, Jakość usług, Problemy Jakości, 12, s. 12-17.
  • Łańcucki, J., 2003, Nadzór państwa nad działalnością ubezpieczeniową, Prawo Asekuracyjne, 2, s. 3-11.
  • Łańcucki, J., 2003, Rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Cechy charakterystyczne i determinanty rozwoju, Prawo Asekuracyjne, 4, s. 3-12.
  • Szymczak, J., Urbaniak, M., Łańcucki, J., 2004, Development trends in quality management systems, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 178, s. 113-130.
  • Łańcucki, J., 2005, Zarządzanie jakością w zakładzie ubezpieczeń, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 54, s. 16-27.
  • Łańcucki, J., 2005, Wpływ realizacji Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, 3, s. 3-12.
  • Łańcucki, J., 2006, Regulacyjne i nadzorcze elementy w Planie Działania w Zakresie Usług Finansowych /FSAP/ - /2005-2010/, Prawo Asekuracyjne, 3, s. 3-12.
  • Łańcucki, J., 2007, Problemy normalizacji w usługach., Problemy Jakości, 12, s. 10-14..
  • Łańcucki, J., 2008, Jakościowe aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, 1, s. 4-13.
  • Łańcucki, J., 2009, Nadzór nad grupą w projekcie dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II), Prawo Asekuracyjne, 1, s. 3-12.
  • Łańcucki, J., 2009, Rola edukacji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego., Prawo Asekuracyjne, 2, s. 7-14.
  • Łańcucki, J., 2009, Aspekty regulacyjne procesu usprawniania europejskiego rynku detalicznych usług ubezpieczeniowych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 127, s. 355-365.
  • Łańcucki, J., 2009, Uwarunkowania procesu normalizacyjnego w sferze usług, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 123, s. 7-20.
  • Łańcucki, J., 2010, Nowe ramy nadzoru nad europejskim rynkiem usług finansowych, Prawo Asekuracyjne, 1, s. 3-14.
  • Łańcucki, J., 2010, Wpływ wykluczenia finansowego na sprzedaż usługi ubezpieczeniowej, Prawo Asekuracyjne, 4, s. 4-12.
  • Łańcucki, J., 2010, Wpływ ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych na rozwój rynku ubezpieczeniowego., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 105, s. 143-149.
  • Łańcucki, J., 2011, Rola normalizacji w zrównoważonym rozwoju, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 166, s. 9-17.
  • Łańcucki, J., 2011, Przesłanki i kierunki zmian w regulacjach dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 228, s. 258-266.
  • Łańcucki, J., 2012, Ocena założeń do projektu nowej dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, 2, s. 3-13.
  • Łańcucki, J., 2012, Zakres i charakter zmian w dyrektywie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, 3, s. 3-15.
  • Łańcucki, J., 2012, Jakość a satysfakcja klienta w usługach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 264, s. 271-281.
  • Łańcucki, J., 2013, Aspekty regulacyjne zarządzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne, 2(75), s. 3-14.
  • Łańcucki, J., 2013, Wpływ regulacji Omnibus II i FICOD na proces implementacji dyrektywy Wypłacalność II, Prawo Asekuracyjne, 4, s. 4-12.
  • Łańcucki, J., 2014, Wpływ nowych regulacji unijnych na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, 3 (80), s. 7-20.
  • Łańcucki, J., 2015, Poprawa jakości życia jako imperatyw zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 378, s. 13-29.
  • Łańcucki, J., 2015, Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań., Prawo Asekuracyjne, 4 (85), s. 3-20.
  • Łańcucki, J., 2016, Regulatory aspects of supervision of insurance undertakings in insurance groups, Prawo Asekuracyjne, 1 (86), s. 3-12.
  • Łańcucki, J., 2016, Mechanizm nadzoru nad grupą ubezpieczeniową w nowych regulacjach unijnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 415, s. 152-162.
  • Łańcucki, J., 2016, Znaczenie normalizacji i znormalizowanych systemów zarządzania w polityce zrównoważonego rozwoju., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 12, s. 5-19.
  • Łańcucki, J., 2017, Ochrona klienta w aktach delegowanych i wykonawczych do dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne, 4(93), s. 3-12.
  • Łańcucki, J., 2018, Klient na cyfrowym rynku ubezpieczeniowym, Prawo Asekuracyjne, 2(95), s. 3-14.
  • Łańcucki, J., 2003, Determinanty jakości usług, s. 68-77.
  • Łańcucki, J., 2003, Zarządzanie jakością w zakładzie ubezpieczeń, s. 10.
  • Łańcucki, J., 2009, nr 123, Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zarządzaniu organizacjami, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Łańcucki, J., 2016, nr 4 (12), Studia Oeconomica Posnaniensia.
  • Łańcucki, J., 2010, Prawo Asekuracyjne.
  • Łańcucki, J., 2011, Prawo Asekuracyjne.
  • Łańcucki, J., 2012, Prawo Asekuracyjne.
  • Łańcucki, J., 2013, Prawo Asekuracyjne.
  • Łańcucki, J., 2001, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001.
  • Rau, Z., Łańcucki, J., 2003, Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej..
  • Łańcucki, J., 2003, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003.
  • Łańcucki, J., 2004, Efektywność systemów zarządzania.
  • Łańcucki, J., 2006, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006.
  • Łańcucki, J., 2006, Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM).
  • Łańcucki, J., 2010, Znormalizowane systemy zarządzania.
  • Łańcucki, J., 2014, Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety.
  • Łańcucki, J., 2001, Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM. w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 9-28.
  • Łańcucki, J., 2001, Przesłanki stosowania norm ISO serii 9000, Ogólna charakterystyka norm ISO serii 9000:2000. w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łańcucki, J., 2003, Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łańcucki, J., 2003, Przesłanki stosowania norm ISO serii 9000, Ogólna charakterystyka norm ISO serii 9000:2000 w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Łańcucki, J., 2004, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością w: prof. Jerzy Łańcucki (red.), Efektywność systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 9-16.
  • Łańcucki, J., 2005, Wpływ outsourcingu na jakość wyrobów i usług w: Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki. Monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Katedra Zarządzania Jakością, Warszawa, s. 84-90.
  • Łańcucki, J., 2006, Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM. w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 9-27.
  • Łańcucki, J., 2006, Przesłanki stosowania norm ISO serii 9000, Ogólna charakterystyka norm ISO serii 9000:2000, Relacje pomiędzy systemami zarządzania jakością a modelami doskonałości. w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 95-113.
  • Łańcucki, J., 2006, Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM (wersja ukraińska) w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 9-26.
  • Łańcucki, J., 2006, Przesłanki stosowania norm ISO serii 9000, Ogólna charakterystyka norm ISO serii 9000:2000 (wersja ukraińska) w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 82-96.
  • Łańcucki, J., 2010, Trzy filary zrównoważonego rozwoju. Metrologia, ocena zgodności, normalizacja. w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 13-27.
  • Łańcucki, J., Łuczak, J., 2010, Zarządzanie jakością w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 29-67.
  • Łańcucki, J., 2012, Rola normalizacji na jednolitym rynku usług w: Żuchowski Jerzy, Zieliński Ryszard (red.), Quality management of selected products and processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 11-18.
  • Łańcucki, J., 2014, Wpływ regulacji Omnibus II i FICOD 1 na funkcjonowanie nadzoru na rynku ubezpieczeniowym. w: Jacek Lisowski, Piotr Manikowski (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 79-86.
  • Łańcucki, J., 2014, The role of normalized management systems in managing an organization w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 11-22.
  • Łańcucki, J., Łuczak, J., 2014, Quality Management w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 45-94.
  • Łańcucki, J., 2016, Sustainable Production and Consumption and Good Quality of Life w: dr hab. inż., Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP (red.), Product and Process Management - Economic and Environmental Aspects in Organization., Poznan University of Economics, s. 15-27.
  • Łańcucki, J., 2017, Interwencja produktowa jako instrument ochrony konsumentów w sektorze ubezpieczeń w: Ilona Kwiecień (red.), Ubezpieczenia we współczesnym świecie : problemy i tendencje., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 128-136.