25 maja 2019

Dorobek naukowy

dr Monika Kampioni-Zawadka


  • Kampioni-Zawadka, M., 2018, Employer branding na polskim rynku pracy, Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Poznań.
  • Kampioni, M., 2012, Wpływ dyskryminacji płciowej na bezrobocie kobiet w Polsce, Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", lipiec, s. 9-13.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2013, Wykorzystanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy., Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 19, s. 129-143.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Zarządzanie talentami we współczesnej organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 349, s. 140-151.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 9(270), s. 61-80.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2015, Zarządzanie talentami a budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 3, s. 49-62.
  • Skowron-Mielnik, B., Kampioni-Zawadka, M., 2015, Jak skutecznie budować markę pracodawcy, czyli employer branding w pigułce…, Portal hrstandard.pl, 07.2015, s. ..
  • Skowron-Mielnik, B., Kampioni-Zawadka, M., 2015, Employer branding w placówce opieki medycznej. Czy to wyjdzie pacjentowi na zdrowie?, Medical Maestro Magazine, 11, s. 1518-1520.
  • Szczeszek, K., Kampioni, M., Wilczak, M., Kampioni-Zawadka, M., 2015, Miejsce edukacji w karierze zawodowej pielęgniarek , Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4, s. 74-81.
  • Kampioni, M., 2013, Symptoms of discrimination on the labour market w: Anna Stankiewicz-Mróz (red.), Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century, Wydawnictwo Media Press, Łódź, s. 175-189.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw i element współpracy w sieciach biznesowych w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 21-33.
  • Grobelny, J., Kampioni-Zawadka, M., 2017, Wykorzystanie kwestionariuszy przy podejmowaniu decyzji i zarządzaniu organizacją w: Teresa Chirkowska-Smolak, Alekrander Hauziński (red.), Zarządzanie oparte na dowodach. Teoria i praktyka., LIBRON, Kraków, s. 25-39.
  • Kampioni-Zawadka, M., Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Monika Kampioni-Zawadka, Stypendium projakościowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Monika Kampioni-Zawadka, Stypendium dla najlepszych doktorantów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości edycja X.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2017, Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja XIII.
  • Monika Kampioni-Zawadka (ESIC - BUSINESS & MARKETING SCHOOL od 2018-02-05 do 2018-02-09)