17 sierpnia 2018

Dorobek naukowy (publikacje)

dr hab. Wiesław Ciechomski


  • Ekonomika handlu cz.1
  • Ekonomika handlu (Wydanie: 2) Tom: 1
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2006, Postrzeganie telepracy. Wyniki badań pracodawców i pracowników, s. 1-17.
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2006, Telepraca, doświadczenia małych i średnich przedsiebiorstw. Wyniki badań pracodawców i pracowników, s. 1-15.
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2006, TELEWORK, A STUDY REPORT, s. 1-17.
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2006, TELEWORK, EXPERIENCES OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES, s. 1-17.
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2006, INTERPRETATION OF TELEWORK. RESULTSOF RESEARCH AMONG EMPLOYERS AND EMPLOYERS.
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2006, OPPORTUNITIES AND LIMITS OF ESTABLISHING TELEWORK IN POLAND. RESULTS OF THE SURVEYS INVOLVING EMPLOYERS AND EMPLOYERS, s. 1-17.
  • Ciechomski, W., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2007, Materiały seminaryjne, Telepraca po polsku - możliwości i ograniczenia, s. 1-70.
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2007, Przewodnik po telepracy., s. 1-40.
  • Ciechomski, W., Godlewski, M., Koralewski, Ł., Kowalewski, J., Olejnik, I., Owczarkowski, A., Springer, A., 2007, A GUIDE TO TELEWORK, s. 1-38.
  • Ciechomski, W., 1997, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Szulce, H., Walkowiak, K., Ciechomski, W., Romanowski, R., 2001, Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Ciechomski, W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Ciechomski, W., 2000, Rola badań marketingowych w prognozowaniu pojemności i chłonności rynku, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 1, s. 28-40.
  • Ciechomski, W., 2003, Źródła przewagi konkurencyjnej firmy jako kluczowy obszar badań marketingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1004, s. 286-292.
  • Ciechomski, W., 2004, Instrumenty promocji w miejscu sprzedaży, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 34, s. 45-64.
  • Ciechomski, W., 2004, Próba oceny chłonności rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania i marketingu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179, s. 253-258.
  • Ciechomski, W., 2004, Analiza czynników determinujących "upadłość ekonomiczną" indywidualnych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce w minionym dziesięcioleciu, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 49, s. 87-96.
  • Ciechomski, W., 2007, Teoria cyklu życia form handlu, Merkuriusz Leszczyński, 58, s. 43-45.
  • Ciechomski, W., 2007, Marketing - nauka czy dziedzina wiedzy?, Merkuriusz Leszczyński, 56-57, s. 39.
  • Ciechomski, W., 2008, Zalety i wady koncentracji w handlu., Handlowiec, 34, s. 6-7.
  • Ciechomski, W., 2008, Merchandising - promocja w sklepie czy marketing handlowy?, Handlowiec, 35, s. 20-21.
  • Ciechomski, W., 2008, Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw handlowych., Handlowiec, 36, s. 20-21.
  • Ciechomski, W., 2008, Perspektywy rozwoju handlu wielkopowierzchniowego w Polsce., Handlowiec, 37, s. 22-23.
  • Ciechomski, W., 2008, Cykl życia form detalu., Handlowiec, 38, s. 26-27.
  • Ciechomski, W., 2008, Relacje w kanałach dystrybucji., Handlowiec, 39, s. 16-17.
  • Ciechomski, W., 2008, Trendy rozwojowe handlu kupieckiego w Polsce, Poradnik Handlowca, 5, s. 44-46.
  • Ciechomski, W., 2008, Determinanty wizerunku uczelni., Merkuriusz Leszczyński, 59, s. 43-44.
  • Ciechomski, W., 2008, Koncentracja handlu detalicznego w Polsce jako rezultat procesów globalizacyjnych., Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Zarządzanie i Marketing, 249, s. 67-76.
  • Ciechomski, W., 2008, Współpraca producentów z handlowcami w kanale dystrybucji. Cz. 2., Handlowiec, 40, s. 18-19.
  • Ciechomski, W., 2008, Koncentracja handlu jako sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 108, s. 108-122.
  • Ciechomski, W., 2008, Centra piątej generacji, Handlowiec, 41, s. 26-27.
  • Ciechomski, W., 2008, Wewnętrzny wizerunek uczelni, Merkuriusz Leszczyński, 60, s. 31-33.
  • Ciechomski, W., 2008, Globalizacja handlu w Polsce, Handlowiec, 42, s. 14-15.
  • Ciechomski, W., 2008, Zalety i bariery rozwoju systemów franchisingowych, Handlowiec, 44, s. 14-15.
  • Ciechomski, W., 2008, Opakowanie jako instrument promocji, LogForum, 4, s. 1-9.
  • Ciechomski, W., 2008, Merchandising detalisty, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie, 1, s. 69-81.
  • Ciechomski, W., Kowalewski, J., 2008, Systemy płac w przedsiebiorstwach handlowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie, 1, s. 92-106.
  • Ciechomski, W., 2009, Nieuczciwe praktyki konkurencyjne, Handlowiec, 45/46, s. 12-14.
  • Ciechomski, W., 2009, Merchandising w sieciach dyskontowych, Handlowiec, 47, s. 10-11.
  • Ciechomski, W., 2009, Koncentracja kapitałowa, Handlowiec, 48, s. 14-16.
  • Ciechomski, W., Strojny, S., 2009, SURVEY-BASED ANALYSIS OF CRITERIA APPLIED BY RETAIL CHAINS AND SUPPLIERS TO SELECT CONTRACTING PARTIES FOR BUSINESS COOPERATION, LogForum, 1, s. 1-9.
  • Ciechomski, W., 2009, Sceptycznie wobec e-handlu żywnością, Handlowiec, 49, s. 16-17.
  • Ciechomski, W., Strojny, S., 2009, Franczyza jako forma integracji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Handel Wewnętrzny, maj, s. 148-159.
  • Ciechomski, W., 2009, CSR jako filozofia działania sieci handlowych, Handlowiec, 50, s. 12-13.
  • Ciechomski, W., 2009, Łańcuch wartości dodanej, Handlowiec, 51/52, s. 16-18.
  • Ciechomski, W., 2009, Konkurencja w handlu detalicznym w realiach spowolnienia gospodarczego, Handlowiec, 53/54, s. 8-9.
  • Kuczyński, J., Ciechomski, W., Mikołajczyk, J., 2009, Stan obecny i perspektywy rozwoju centrów handlowych w Lesznie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie, 1, s. 20-41.
  • Ciechomski, W., 2009, Rola Public Relations w zarządzaniu wizerunkiem firmy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie, 1, s. 42-59.
  • Ciechomski, W., 2009, Mini-hipermarket. Wewnętrzna sprzeczność czy naturalna konieczność?, Handlowiec, 55/56, s. 8-9.
  • Ciechomski, W., 2009, Rozwój sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce w latach 2000-2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 17, s. 87-99.
  • Ciechomski, W., 2010, Inwestycje w handlu, Handlowiec, 57/58, s. 8-10.
  • Ciechomski, W., 2010, Determinanty rozwoju handlu w skali makro, Handlowiec, 59-60, s. 6-7.
  • Ciechomski, W., 2010, Merchandising. Kilka psychologicznych tricków, Handlowiec, 59-60, s. 12-13.
  • Ciechomski, W., 2010, Evolution of the food retail trade in Poland, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie : Problemy Rolnictwa Światowego, 10/3, s. 5-14.
  • Ciechomski, W., 2010, Development of Commerce in Poland as the Outcome of the European Integration, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 242, s. 119-136.
  • Ciechomski, W., 2010, Makroekonomiczne uwarunkowania handlu w Polsce w latach 1990-2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 20, s. 25-38.
  • Ciechomski, W., 2011, Zarządzanie produktem w marketingu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie, 2, s. 7-24.
  • Ciechomski, W., Mikołajczyk, J., 2011, Centra handlowe jako rezultat koncentracji handlu w Lesznie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie, 2, s. 67-89.
  • Ciechomski, W., 2011, Stan i perspektywy rozwoju sprzedaży z automatów, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 175, s. 317-327.
  • Ciechomski, W., 2011, Dynamika procesów koncentracji w sektorze handlu detalicznego w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 184, s. 138-155.
  • Ciechomski, W., Strojny, S., 2011, Uwarunkowania zarządzania cenami w kanałach dystrybucji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 184, s. 156-172.
  • Ciechomski, W., 2011, Reklama zewnętrzna jako instrument promocji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 21, s. 73-88.
  • Ciechomski, W., 2012, Wpływ działań w zakresie społecznej odpowiedzialności na relacje przedsiębiorstw handlowych z partnerami biznesowymi, Handel Wewnętrzny, ., s. 74-82.
  • Ciechomski, W., 2012, Neuromarketing jako metoda badań marketingowych, Handel Wewnętrzny, IX - X, s. 154-163.
  • Ciechomski, W., 2012, Handel detaliczny żywnością - stan obecny i perspektywy rozwoju, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 237, s. 21-33.
  • Ciechomski, W., 2014, E-shops as a condition for the evolution of the trade., LogForum, 1, s. 109-115.
  • Ciechomski, W., 2014, Postawy etnocentryczne konsumentów., Marketing i Rynek, 6, s. 99-114.
  • Ciechomski, W., 2014, Handel targowiskowy w Poznaniu - diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 28, s. 25-46.
  • Ciechomski, W., 2014, Determinanty podnoszenia konkurencyjności regionu i kreowania jego wizerunku, Marketing i Rynek, 10, s. 362-371 CD.
  • Ciechomski, W., 2014, Systemowe uwarunkowania podnoszenia jakości kształcenia menedżerów, Marketing i Rynek, 8, s. 214-222, CD.
  • Ciechomski, W., 2015, Masowa kastomizacja jako forma komunikacji rynkowej z konsumentami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 414, s. 77-90.
  • Ciechomski, W., 2015, Marketing terytorialny jako nowoczesna koncepcja kreowania wizerunku miast i regionów, Marketing i Rynek, 10, s. 83-95 CD.
  • Ciechomski, W., Romanowski, R., 2015, Handel detaliczny jako źródło przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych, Marketing i Rynek, 10, s. 96-108 CD.
  • Ciechomski, W., 2016, Rola marketingu sensorycznego w kreowaniu zachowań konsumentów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (4) cz. III, s. 73-86.
  • Ciechomski, W., 2016, Strategia promocji Poznania w opiniach jego mieszkańców, Marketing i Rynek, 10, s. 61-74 CD.
  • Ciechomski, W., Romanowski, R., 2016, Segmentacja nabywców produktu terytorialnego jako element budowania przewagi konkurencyjnej, Marketing i Rynek, 10, s. 75-88 CD.
  • Romanowski, R., Ciechomski, W., 2016, Wpływ wydatków związanych z innowacyjnością i przedsiębiorczością na rozwój lokalny regionów przygranicznych Polski Wschodniej, Problemy Zarządzania, 3 (62) t. 2, s. 225-249.
  • Ciechomski, W., 2017, Aplikacje mobilne i innowacje technologiczne w handlu, Przemysł Spożywczy, 1 (71), s. 23-25.
  • Ciechomski, W., 2017, Ewolucja i implementacja marketingu terytorialnego, Marketing i Rynek, 10, s. 119-132.
  • Maziashvili, M., Ciechomski, W., 2017, Wizerunek gruzińskiego miasta Signagi wśród mieszkańców i zagranicznych turystów, Marketing i Rynek, 10, s. 335-347.
  • Szulce, H., Ciechomski, W., 2001, Ryzyko zbytu jako determinanta produkcji rolnej.
  • Ciechomski, W., Szulce, H., 2002, Wyznaczniki marketingowej orientacji przedsiębiorstw, s. 59-68.
  • Ciechomski, W., 2003, Metody oceny pozycji konkurencyjnej firmy, Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu II. 2003, s. 349-362.
  • Ciechomski, W., 2006, Koncentracja w handlu detalicznym - przesłanki, miary i skutki, Handel : znaczenie we współczesnej gospodarce., s. 89-98.
  • Ciechomski, W., 2007, Uwarunkowania rozwoju handlu internetowego na przykładzie rynku informatycznego, Innowacje w Marketingu 4.0. 2007, s. 30-46.
  • Ciechomski, W., 2010, nr 1, Współczesne problemy zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ograniczania ryzyka kursowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie.
  • Ciechomski, W., 2011, nr 2, Współczesne problemy zarządzania marketingowego., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (WSMiZ)w Lesznie.
  • Romanowski, R., Ciechomski, W., 2013, Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych.
  • Romanowski, R., Ciechomski, W., 2013, Marketing terytorialny oparty na wiedzy.
  • Ciechomski, W., 2001, Strategia promocji miasta i gminy w: K. Wojnowski (red.), Poznawanie społeczności lokalnych. Ludzie-potrzeby-praca. Monografia socjoekonomiczna., Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania (WSMiZ) w Lesznie, s. 15-23.
  • Ciechomski, W., Romanowski, R., 2002, Instrumenty marketingu terytorialnego w działalności gminy w: L. Żabiński, K. Sliwińska (red.), Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), s. 351-357.
  • Ciechomski, W., 2004, Uwarunkowania i sposoby promocji uczelni w: Grażyna Nowaczyk, Maciej Kolasiński (red.), Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, Poznań, s. 261-270.
  • Ciechomski, W., 2004, Czynniki determinujące konkurencyjność regionu w: Jan Karwowski (red.), Partnerstwo w regionie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin, s. 155-162.
  • Ciechomski, W., 2006, Koncentracja w handlu detalicznym i jej konsekwencje w: Maria Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Monografia z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorstw Handlowych AE w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu, s. 71-84.
  • Ciechomski, W., 2006, Rola usług dodatkowych świadczonych przez detalistę w zarzadzaniu produktem w: J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 209-216.
  • Ciechomski, W., 2007, Franchising jako forma ekspansji handlu. w: Jan Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej : handel, gastronomia, turystyka., Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, Poznań, s. 53-62.
  • Ciechomski, W., 2007, Segmentacja klientów usług turystycznych na przykładzie hotelu. w: Jan Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej : handel, gastronomia, turystyka., Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, Poznań, s. 217-224.
  • Ciechomski, W., 2007, Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia. w: Jacek Kowalewski (red.), Telepraca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania (WSMiZ) w Lesznie, Leszno, s. 5-24.
  • Ciechomski, W., 2007, Globalizacja jako czynnik rozwoju handlu i konsumpcji w: Alicja Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 129-136.
  • Ciechomski, W., 2008, Pomiar jakości usług medycznych i satysfakcji pacjentów w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary aplikacji., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 415-421.
  • Ciechomski, W., 2008, Rola zarządzania jakością usług w podnoszeniu satysfakcji klientów na przykładzie usług medycznych. w: T. Sikora (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy., Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków, s. 254-259.
  • Ciechomski, W., 2009, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w unowoczesnianiu struktury podmiotowej handlu w: Urszula Kłosiewicz-Górecka (red.), Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 51-62.
  • Ciechomski, W., 2010, The Concentration of the Polish Trade Sector by mean of Mergers and Acquisitions w: W. Frąckowiak, C. Kochalski (red.), Modern Managerial Finance : New Trends and Research Areas., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 341-355.
  • Ciechomski, W., 2012, Integracja w handlu detalicznym - przesłanki, cele, formy w: Urszula Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 173-189.
  • Ciechomski, W., 2013, Wykorzystanie Internetu w kanałach dystrybucji produktów żywnościowych w: W. Ciechomski, R. Romanowski (red.), Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 104-118.
  • Ciechomski, W., 2013, Możliwości wykorzystania Internetu w promocji jednostek terytorialnych w: W. Ciechomski, R. Romanowski (red.), Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 85-115.
  • Romanowski, R., Ciechomski, W., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w handlu jako sfera marketingu terytorialnego na przykładzie Poznania w: Wanda M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 255-267.
  • Pawłowski, T., Ciechomski, W., 2014, The evolution of the quality of goods and services in Poland and in Russia on the example of DIY Stores w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 90-107.
  • Ciechomski, W., 2015, Inbound Marketing as the Area of Using the Internet in the Strategy of Promoting Goods and Services w: Anna Świrska (red.), Current trends in management : business and public administration., Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce, s. 67-79.
  • Ciechomski, W., Romanowski, R., 2016, Innowacje technologiczne w sektorze handlu detalicznego w: Maria Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Uni - Druk, Poznań, s. 9-20.
  • Ciechomski, W., 2016, Prosumption as an Impetus for Changing Consumer Behaviour w: Barbara Borusiak, Marcin Lewicki (red.), Innovation Management : Research Aspects, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 101-110.