25 października 2020

Dorobek naukowy (publikacje)

prof. dr hab. Krzysztof Malaga


  • Malaga, K., Panek, E., 1996, Elementy teorii produkcji : materiały do ćwiczeń z ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 109.
  • Panek, E., Malaga, K., 1996, Elementy teorii produkcji : materiały do ćwiczeń z ekonomii matematycznej, Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu, s. 108.
  • Malaga, K., Panek, E., Kiedrowski, R., 1997, Elementy teorii produkcji : materiały do ćwiczeń z ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 158.
  • Panek, E., Kiedrowski, R., Malaga, K., 1997, Elementy teorii produkcji : materiały do ćwiczeń z ekonomii matematycznej, Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu, s. 157.
  • Kiedrowski, R., Malaga, K., 1999, Teoria produkcji w: Panek Emil (red.), Podstawy ekonomii matematycznej : materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 103-201.
  • Kiedrowski, R., Konopczyński, M., Maćkowiak, P., Malaga, K., 2000, Emil Panek (red.), Podstawy Ekonomii Matematycznej. Materiały do ćwiczeń., II zm., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Konopczyński, M., Kiedrowski, R., Maćkowiak, P., Malaga, K., 2001, Emil Panek (red.), Podstawy Ekonomii Matematycznej. Materiały do ćwiczeń., 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 277.
  • Konopczyński, M., Kiedrowski, R., Maćkowiak, P., Malaga, K., 2002, Emil Panek (red.), Podstawy Ekonomii Matematycznej. Materiały do ćwiczeń, 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 287.
  • Kliber, P., Maćkowiak, P., Malaga, K., 2005, Emil Panek (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Elementy teorii produkcji i równowagi ogólnej, I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 141.
  • Malaga, K., 2004, Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Malaga, K., Kliber, P., 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Malaga, K., 2010, Mikroekonomia : oswajanie z matematyką, wyd. 1, C.H.BECK, Warszawa.
   • Krzysztof Malaga = ,00 pkt
  • Malaga, K., 2010, Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką. e - book (Wydanie elektroniczne), wyd. 1, C.H.BECK, Warszawa.
  • Malaga, K., 2012, Mikroekonomia : oswajanie z matematyką., wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
   • Krzysztof Malaga = ,00 pkt
  • Malaga, K., 2012, Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką. e-book (Wydanie elektroniczne), wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Malaga, K., 2007, Wprowadzenie w: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 1-5.
  • Malaga, K., 2007, Zakończenie. w: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 101-104.
  • Malaga, K., 2008, Przedmowa. w: Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego / Krzysztof Cichy., Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. XV-XVI.
  • Malaga, K., 2009, Foreword w: Human Capital and Technological Progress on the Determinants of Economic Growth/Krzysztof Cichy, Narodowy Bank Polski (NBP), Warszawa.
  • Malaga, K., 2013, Wprowadzenie w: Krzysztof Malaga (red.), Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/12 (261), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 3-4.
  • Malaga, K., 2013, Środowiskowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego „Gospodarka, Technologia, Środowisko” w: Krzysztof Malaga (red.), Studia Oeconomica Posnaniensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 120-122.
  • Malaga, K., Poutineau, J., 2014, Avant propos w: Krzysztof Malaga, Jean-Christophe Poutineau (red.), Studia Oeconomica Posnaniensia 2014/12(273), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 3-6.
  • Malaga, K., 1984, Sterowanie optymalne wzrostem w zagregowanym modelu gospodarki, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 115, s. 16-37.
  • Malaga, K., 1986, La commande optimale: application a une modele agregee d economie, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 147, s. 67-91.
  • Malaga, K., 1991, Analiza przemian w strukturze produkcyjnej gospodarki polskiej w latach 1977-1984, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 189, s. 22-47.
  • Malaga, K., 1991, Opis pragramu analizy strukturalnej PAS01, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 184, s. 50-65.
  • Malaga, K., 1995, Ekonomia przemysłowa. Przykład uniwersalnej metody analizy sektorowej., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 238, s. 24-31.
  • Malaga, K., 1998, O istnieniu towarów Giffena w rozwiązaniach optymalnych zadań maksymalizacji uzyteczności konsumpcji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 261, s. 127-135.
  • Malaga, K., 1999, O zbieżności ścieżek wzrostu do stabilnych stanów równowagi w modelu wzrostu Solowa-Swana, Przegląd Statystyczny, 1, s. 97-113.
  • Kliber, P., Malaga, K., 2002, O zbieżności ścieżek wzrostu gospodarczego w krajach OECD do stabilnych stanów równowagi w modelach wzrostu typu Solowa-Swana, Przegląd Statystyczny, 49/1, s. 91-108.
  • Kliber, P., Malaga, K., 2003, Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski i polskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi, Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 41-63.
  • Kliber, P., Malaga, K., 2003, Convergence of regional growth paths towards stable steady-states in Poland in years 1998-200, Poznań University of Economics Review, 2, s. 12-30.
  • Malaga, K., 2004, Konwergencja gospodarcza w krajach OECD. Wyniki badań empirycznych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 41, s. 56-93.
   • Krzysztof Malaga = 6,00 pkt
  • Malaga, K., 2004, Makroekonomiczne tendencje w krajach OECD w latach 1960-1999., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 44, s. 9-31.
   • Krzysztof Malaga = 6,00 pkt
  • Kliber, P., Maćkowiak, P., Malaga, K., 2004, Application of neoclassical growth models to analysis of regional inequalities in Poland, Poznań University of Economics Review, 2, s. 46-66.
   • Paweł Kliber = ,33 pkt
   • Piotr Maćkowiak = ,33 pkt
   • Krzysztof Malaga = ,33 pkt
  • Malaga, K., Kliber, P., Maćkowiak, P., 2005, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce. Analiza w kategoriach neoklasycznych modeli wzrostu., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 64, s. 185-209.
   • Paweł Kliber = 2,00 pkt
   • Piotr Maćkowiak = 2,00 pkt
   • Krzysztof Malaga = 2,00 pkt
  • Cichy, K., Malaga, K., 2006, The quantity and quality of human capital in Poland and USA analyzed in the framework of the Manuelli-Seshadri model, Poznań University of Economics Review, 1, s. 5-24.
   • Krzysztof Malaga = ,50 pkt
   • Krzysztof Cichy = ,50 pkt
  • Cichy, K., Malaga, K., 2006, Analiza porównawcza zasobów i jakości kapitału ludzkiego w Polsce i w USA na tle modelu Manuelliego-Seshardiego., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 78, s. 82-105.
   • Krzysztof Malaga = 3,00 pkt
   • Krzysztof Cichy = 3,00 pkt
  • Cichy, K., Malaga, K., 2007, Dyfuzja technologii w zagregowanych modelach wzrostu gospodarczego, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 5, s. 87-106.
   • Krzysztof Malaga = 1,50 pkt
   • Krzysztof Cichy = 1,50 pkt
  • Kościelski, T., Malaga, K., 2008, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne, 3-4, s. 161-196.
   • Krzysztof Malaga = 4,00 pkt
  • Kościelski, T., Malaga, K., 2008, Nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków UE, Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 5-25.
   • Krzysztof Malaga = 6,00 pkt
  • Malaga, K., 2009, Globalne i lokalne, Forum Akademickie, 1, s. 29.
  • Cichy, K., Malaga, K., 2009, Human capital, technological progress and economic growth in selected countries of the European Union, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 112, s. 34-50.
   • Krzysztof Malaga = 4,50 pkt
   • Krzysztof Cichy = 4,50 pkt
  • Malaga, K., 2009, Dylematy wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) w Poznaniu, 16, s. 147-167.
  • Malaga, K., 2009, A propos des quelques dilemmes de la theorie de croissance economique et de l economie, Romanian Journal of Economics / Revista Romana de Economie, 2(38), s. 34-54.
   • Krzysztof Malaga = 4,00 pkt
  • Malaga, K., 2010, Matematyka na usługach mikroekonomii (Mathematics on microeconomics services), Didactics of Mathematics, 7(11), s. 93-108.
   • Krzysztof Malaga = 6,00 pkt
  • Malaga, K., 2011, The Main Strands and Dilemmas of Contemporary Economic Growth Theory, Argumenta Oeconomica, 1 (26), s. 17-42.
   • Krzysztof Malaga = 9,00 pkt
  • Malaga, K., Burzyński, M., 2011, Mechanizm kreatywnej destrukcji w neoschumpeterowskich modelach wzrostu, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 176, s. 5-35.
   • Krzysztof Malaga = 4,50 pkt
   • Michał Burzyński = 4,50 pkt
  • Burzyński, M., Malaga, K., 2011, Neoschumpeterowski model wzrostu z rynkiem kapitałowym, Gospodarka Narodowa, 11/12, s. 1-29.
   • Krzysztof Malaga = 4,50 pkt
   • Michał Burzyński = 4,50 pkt
  • Malaga, K., 2012, Dylematy edukacji ekonomicznej w polskich szkołach wyższych, Przegląd Ekonomiczny. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 7, s. 5-8.
  • Malaga, K., 2014, Les dilemmes de la theorie de la croissance economique versus la theorie de la croissance unifiee d'Oded Galor, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 12(273, s. 121-145.
   • Krzysztof Malaga = 6,00 pkt
  • Malaga, K., 2015, Brakujące ogniwo. O konieczności wprowadzenia studiów Master of Research in Economics w systemie edukacji ekonomicznej w Polsce , Forum Akademickie, 9, s. 45-46.
  • Burzyński, M., Malaga, K., 2016, Le modèle de croissance néo-schumpétérien avec les marchés des capitaux, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (3), s. 47-79.
   • Krzysztof Malaga = 5,00 pkt
   • Michał Burzyński = 5,00 pkt
  • Malaga, K., 2018, Bilans przemian w Polsce w latach 1989-2017 w kategoriach transformacji, wolności gospodarczej i wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (37), s. 19-34.
   • Krzysztof Malaga = 9,00 pkt
  • Maćkowiak, P., Malaga, K., 2000, Convergence of the European Union Economies in the light of the Solow-Swan Model, s. 188-200.
  • Kliber, P., Malaga, K., 2003, Convergence des sentiers de croissance economique des regions polonaises vers les etats d`equilibre stables, s. 16.
  • Maćkowiak, P., Kliber, P., Malaga, K., 2004, Convergence et disparités régionales en Pologne. Analyse en termes des modèles néoclassiques de croissance, Convergence et disparites regionales au sein de l espace europeen: les politiques regionales a l epreuve des faits., s. 18.
  • Malaga, K., 2007, Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy, VIII Kongres Ekonomistów Polskich : Polska w gospodarce światowej : szanse i zagrożenia rozwoju : materiały kongresowe., s. 13.
  • Malaga, K., Burzyński, M., 2011, Le modele de croissance economique avec le marche des capitaux, Actes du 57-eme Congres d AIELF "Refondation financiere, sorties de crise et nouvelles strategies de croissance economique", s. 108-140.
  • Malaga, K., 2013, Przykład dobrych studiów doktoranckich – jak to robią uczelnie laureaci konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2012, Studia Doktoranckie w rok po wprowadzeniu KRK, s. 21.
  • Malaga, K., 2013, Jednolita teoria wzrostu gospodarczego. Stan obecny i nowe wyzwania, Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : IX Kongres Ekonomistów Polskich., s. 12.
  • Malaga, K., 2013, La théorie de la croissance économique unifiée et son rapport avec le devenir de l’économie mondialisée, Le devenir de l économie mondialisée, s. 12.
  • Malaga, K. (rec.), 1981: Tran Qui Phuoc, Les regions economiques floues. Application au cas de la France.
  • Malaga, K. (rec.), 1984: L.H. Klaassen, J.H.P. Paelinck, S. Wagenaar, Systemy przestrzenne.
  • Malaga, K. (rec.), 1987: L.H. Klaassen, J.H.P. Paelinck, Ekonometria przestrzenna.
  • Malaga, K. (rec.), 1994: Ł. Tomaszewicz, Metody analizy input-output..
  • Malaga, K. (rec.), 2008: Wioletta Nowak, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego.
  • Malaga, K. (rec.), 2011: Jacques Bourrinet, Philippe Vigneron, Les paradoxes de la zone euro.
  • Malaga, K. (rec.), 2013: Oded Galor, Unified Growth Theory.
   • Krzysztof Malaga = 2,00 pkt
  • Malaga, K. (rec.), 2014: Pacho Wojciech, Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym.
   • Krzysztof Malaga = 2,00 pkt
  • Malaga, K. (rec.), 2015: Maciej Malaczewski, Zasoby naturalne - postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy.
   • Krzysztof Malaga = 2,00 pkt
  • Malaga, K., 2013, nr 12, Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/12 (261), Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Malaga, K., Poutineau, J., 2014, nr 12(273, Studia Oeconomica Posnaniensia 2014/12(273), Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Malaga, K., 2016, nr 3, , Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Malaga, K., Landais, B., 2016, nr 1 (1), Revue Internationale des Economistes de Langue Francaise.
  • Malaga, K., Landais, B., 2017, nr 2 (1), Revue Internationale des Economistes de Langue Francaise.
  • Malaga, K., 2017, nr 2 (2), Revue Internationale des Economistes de Langue Francaise.
  • Malaga, K., 2018, nr 3 (1), Revue Internationale des Economistes de Langue Francaise.
  • Malaga, K., Redslob, A., Woźniak-Jęchorek, B., 2018, E-book Les enjeux du developpement economique, financier et ecologique dans une mondialisation risquee.
  • Malaga, K., Redslob, A., Woźniak-Jęchorek, B., 2018, Les enjeux du developpement economique, financier et ecologique dans une mondialisation risquee..
   • Krzysztof Malaga = 2,50 pkt
   • Beata Woźniak-Jęchorek = 2,50 pkt
  • Malaga, K., 1992, Struktura produkcyjna gospodarki żywnościowej Wielkopolski w świetle przepływów międzygałęziowych w: Andrzej Czyżewski (red.), Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 172-181.
  • Malaga, K., 1992, Miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej województwa poznańskiego w: Andrzej Czyżewski (red.), Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 197-201.
  • Malaga, K., Kliber, P., 2002, On the Convergence of Growth Path Towards Steady-States in OECD Countries in Solow-Swan Type Models w: Wojciech W. Charemza, Krystyna Strzała (red.), East European Transition and EU Enlargement, Physica Verlag, Heidelberg.
  • Cichy, K., Malaga, K., 2007, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego w: Mikołaj Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, s. 18-53.
  • Malaga, K., 2007, Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu w: Mikołaj Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, s. 126-165.
  • Malaga, K., 2007, Nierówności regionalne w Polsce w latach 1998-2003 na tle danych statystycznych w: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 5-32.
  • Malaga, K., 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu Solowa-Swana. w: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 33-81.
  • Malaga, K., 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila w: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 82-100.
  • Kościelski, T., Malaga, K., 2008, Nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków UE w: Jerzy Olszewski, Małgorzata Słodowa-Hełpa (red.), Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) w Poznaniu, Poznań, s. 63-87.
  • Malaga, K., 2009, Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy w: Barbara Zofia Liberda (red.), Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 92-117.
   • Krzysztof Malaga = 4,00 pkt
  • Malaga, K., 2012, Globalizacja, konkurencja i solidarność w teorii wzrostu gospodarczego w: Jerzy Olszewski (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim : społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 39-50.
   • Krzysztof Malaga = 4,00 pkt
  • Malaga, K., 2013, O pożądanym modelu kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w ramach dyscypliny ekonomia w: Krystyna Jędralska (red.), Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 87-100.
   • Krzysztof Malaga = 4,00 pkt
  • Malaga, K., 2013, Konkurencja cenowa w modelu duopolu Bertranda w: Emil Panek (red.), Matematyka w ekonomii : teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 55-87.
   • Krzysztof Malaga = 3,33 pkt
  • Malaga, K., 2015, Jednolita teoria wzrostu gospodarczego - stan aktualny i nowe wyzwania w: Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania nowoczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 150-169.
   • Krzysztof Malaga = 4,00 pkt
  • Malaga, K., 2016, Croissance économique, population et protection sociale: « faits stylisés » pour les pays de l'Union européenne au début du XXI-ème siècle w: Alain Redslob (red.), Croissance, population et protection sociale. Faites et theories face aux enjeux, Universite Pantheon-Assas, Paris 2, Paryż, s. 173-186.
   • Krzysztof Malaga = 5,00 pkt
  • Malaga, K., 2018, Les transformations politiques, economiques et sociales en Pologne durant les annees 1989-2017. Bilan, perspectives et nouveaux enjeux. w: Malaga Krzysztof, Redslob Alain, Woźniak-Jęchorek Beata (red.), Les enjeux du developpement economique, financier et ecologique dans une mondialisation risquee., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 44-55.
   • Krzysztof Malaga = 5,00 pkt
  • Malaga, K., 2018, Les dilemmes de la théorie de la croissance économique versus la théorie unifiée de la croissance d’Oded Galor w: 10th International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development - 2018: Productivity and Economic Growth": Riga, Latvia, May 10-12, 2018., University of Latvia, Tallinn, s. 416-431.
   • Krzysztof Malaga = 5,00 pkt
  • Ekonomiczna analiza przestrzenna / pod kier. Claude'a Ponsarda. 1992
  • Geografia technopolii / Georges Benko. 1993
  • Odkrywanie ekonomii / Janine Bremond, Marie-Martine Salort. 1994
  • Proces inwestowania wobec wyzwań technologicznych i informacyjnych / Patrick Epingard. 1995
  • Dynamika przemysłowa a rozwój lokalny; bilans w kategoriach środowisk/ Jean-Claude Perrin W: Studia regionalne. 1995/1
  • Sposoby finansowania polityki regionalnej w problematyce środowiska innowacyjnego/Andrea Matteaccioli W: Studia regionalne. 1995/1
  • Ożywienie kantonu Neuchatel przez środowiska innowacyjne / Denis Maillat, Antony Schneiter. W: Studia regionalne 1995/1
  • Polityka regionalnej restrukturyzacji w krajach Europy środkowej i wschodnie: wnioski z polityki realizowanej przez kraje OECD/ Michel Quevit W: Studia regionalne 1995/1
  • Leksykon wybitnych ekonomistów / Janine Bremond, Marie-Martine Salort. 1997
  • Kompendium wiedzy o ekonomii/Janine Bremond, Jean-Francois Couet, Marie-Martine Salort 2005
  • Kompendium wiedzy o ekonomii/Janine Bremond, Jean-Francois Couet, Marie-Martine Salort 2006
  • Kompendium wiedzy o socjologii/Alice Bremond, Jean-Francois Couet, Anne Davie 2006
  • Kompendium wiedzy o socjologii/Alice Bremond, Jean-Francois Couet, Anne Davie 2007
  • Zrozumieć demokrację i obywatelskość. Dziedzictwo grecko-rzymskie / Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, Jean-Paul Brisson, Elizabeth Brisson. - Paris 2004. 2007
  • Kompendium wiedzy o ekonomii / Janine Bremond, Jean-Francois Couet, Marie-Martine Salort. 2008
  • Kompendium wiedzy o socjologii / Bremond A., Couet J.F., Davie A. 2008
  • Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji /Jules Gazon 2008
  • Paradoksy strefy euro - Jacques Bourrinet, Philippe Vigneron 2011
  • Kompendium wiedzy o ekonomii /Janine Bremond, Jean-Francois Couet, Marie-Martine Salort. 2011
  • Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od etycznego wyboru do ekonomicznej realizacji/ Jules Gazon 2012
  • Kompendium wiedzy o ekonomii/Janine Bremond, Jean-Francois Couet, Marie-Martine Salort