8 grudnia 2019

Dorobek naukowy (publikacje)

dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman


  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych).
  • Łuczak, J., Matuszak-Flejszman, A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2007, System zarządzania środowiskowego w organizacji., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2010, Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, wyd. pierwsze, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2011, Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w urzędach administracji rządowej, wyd. pierwsze, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Departament Służby Cywilnej, Warszawa.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2007, System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2000, System zarządzania środowiskowego - aktualna sytuacja w Polsce, Problemy Ocen Środowiskowych, 2.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, The Analysis of Factors Influencing the Environmental Protection System Implementation at Amica-Wronki S.A, International Journal of Technology Management, 1.
  • Górna, J., Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., 2008, Wpływ informacji o certyfikowanych systemach zarządzania umieszczonych na opakowaniach jednostkowych, na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych, Opakowanie, 2, s. 16-20.
  • Alankiewicz, T., Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., Foltynowicz, Z., 2008, Ewidencja odpadów opakowaniowych i poużutkowych, Recykling, 11, s. 32-33.
  • Górna, J., Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., 2008, Wpływ informacji o systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych (The influence of information about food safety management system on purchase decisions of individual consumers), Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 3, s. 89-97.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, Benefits of Environmental Management System in Polish Companies Compliant with ISO 14001, Polish Journal of Environmental Studies, 3, s. 214-219.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie / Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 19(91), s. 71-79.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, System zarządzania środowiskowego w organizacji - ISO 14001 czy EMAS, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 123, s. 21-48.
  • Ejdys, J., Matuszak-Flejszman, A., 2009, Wpływ systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na dostępność danych i informacji z zakresu bhp, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 123, s. 104-121.
  • Ejdys, J., Matuszak-Flejszman, A., 2010, New Management Systems as an in Instrument of Implementation Sustainable Development Concept as Organizational Level, Technological and Economic Development of Economy, 16(2), s. 202-218.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2010, Factors influencing the improvement of environmental management system according to ISO 14001, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 159, s. 15-26.
  • Matuszak-Flejszman, A., Górna, J., 2010, The integration of PN-EN ISO 22000:2006 and GMP+ standard B2 requirements - a case study, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 159, s. 35-44.
  • Lewandowska, A., Matuszak-Flejszman, A., Ciroth, A., Joachimiak, K., 2011, Environmental Life Cycle Assessment as a tool for identification and assessment of environmental aspects in environmental management systems (EMS) Part 2 - case studies, International Journal of Life Cycle Assessment, 16 (3), s. 247-257.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2011, Factors for improving environmental management systems in polish companies according to ISO 14001, Polish Journal of Environmental Studies, 3, s. 709-718.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2012, Determinanty skuteczności znormalizowanych systemów zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 264, s. 300-315.
  • Lewandowska, A., Kurczewski, P., Kulczycka, J., Joachimiak, K., Matuszak-Flejszman, A., Baumann, H., Ciroth, A., 2013, LCA As An Element In Environmental Management Systems—Comparison Of Conditions In Selected Organisations In Poland, Sweden And Germany Part 1: Background And Initial Assumptions, International Journal of Life Cycle Assessment, 2, s. 472-480.
  • Lewandowska, A., Kurczewski, P., Kulczycka, J., Joachimiak, K., Matuszak-Flejszman, A., Baumann, H., Ciroth, A., 2013, LCA As An Element In Environmental Management Systems—Comparison Of Conditions In Selected Organisations In Poland, Sweden And Germany Part 2: Results Of Survey Research, International Journal of Life Cycle Assessment, 2, s. 481-489.
  • Matuszak-Flejszman, A., Hadryjańska, B., Górna, J., 2013, Changes in environmental management after Poland's entry to the EU - the example of the dairy sector, Polish Journal of Environmental Studies, 3, s. 781-791.
  • Lewandowska, A., Matuszak-Flejszman, A., 2014, Eco-design as a normative element of Environmental Management Systems—the context of the revised ISO 14001:2015, International Journal of Life Cycle Assessment, 11(19), s. 1794-1798.
  • Matuszak-Flejszman, A., Purol, M., 2015, Kryteria zrównoważonego rozwoju jako element zintegrowanego systemu zarządzania w przemyśle spożywczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 377, s. 38-53.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2015, Rola komunikacji z interesariuszami w aspekcie doskonalenia efektów działalności środowiskowej organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 377, s. 215-229.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2016, Korzyści z wdrożenia EMAS w kontekście zarządzania procesowego, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (12), s. 20-45.
  • Ejdys, J., Matuszak-Flejszman, A., Szymański, M., Ustinovichius, l., Lulewicz-Sas, A., Shevchenko, G., 2016, Crucial factors for improving the ISO 14001 environmental management system, Journal of Business Economics and Management, 17 (1), s. 52-73.
  • Matuszak-Flejszman, A., Pochyluk, R., 2016, Istota kontekstu organizacji w systemowym podejściu do zarządzania, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (10), s. 9-22.
  • Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., 2016, Eco-balanced scorecard as supporting tool in EMAS system, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (10), s. 110-121.
  • Szyszka, B., Matuszak-Flejszman, A., 2017, EMAS in Poland: Performance, Effectiveness, and Future Perspectives, Polish Journal of Environmental Studies, 26 (2), s. 809-817.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2000, System zarządzania środowiskowego bazą do integracji systemów zarządzania – doświadczenia polskich przedsiębiorstw, s. 10.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2000, Czy warto budować zintegrowany system zarządzania, s. 6.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Envinronmental management system the base for integration of management systems - The experience of polish companies, s. 10.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Wpływ wymagań systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 na gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, s. 8.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Podstawowe wymagania dotyczące wdrażania SZBHP według międzynarodowej normy OHSAS 18001 i polskiej normy PN-N 18001, s. 12.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2002, Analiza ryzyka podstawą wdrożenia SZBHP wg PN-N 18001 i OHSAS 1800, s. 6.
  • Matuszak-Flejszman, A., Wosik, D., 2004, Environmental performance evaluation, s. 753-758.
  • Matuszak-Flejszman, A., Zapłata, S., 2004, Inputs and outputs of quality and environment management systems, s. 765-769.
  • Matuszak-Flejszman, A., Łuczak, J., 2004, Quality and Environmental Audits, s. 770-774.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2004, Efficiency and Effectiveness of tge Integrated Management System in Polish Enterprises, s. 369-373.
  • Kaźmierczak, M., Matuszak-Flejszman, A., 2004, An Integrated System of Management as an Element of the TQM Strategy, s. 374-378.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ejdys, J., 2004, Costs and Benefits of Environmental Management System in Polish Enterprises, s. 759-764.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2005, Nowa norma ISO 14001:2004 nowe wymagania, Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, s. 178-186.
  • Matuszak-Flejszman, A., Zapłata, S., 2005, Quality and environmental management system - process of globalisation, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 608-611.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ejdys, J., 2005, Knowledge management model in integrated management system (quality, environment, occupational health and safety), Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 327-334.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2005, Possibilities of adapting environmental management system of companies to requirements of new ISO 14001:2004 standard, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 559-563.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2005, Systematic approach towards environmental management - ISO 14001 or EMAS, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 564-569.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., 2006, The role of customer satisfaction measurement in integrated management system., 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 262-268.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., 2006, Attitude of polish consumers towards ecolabelling in the light of research., 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 1366-1370.
  • Ejdys, J., Matuszak-Flejszman, A., 2006, Audits of integrated quality, environmental and occupational health and safety management system as a tool of knowledge management, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 328-332.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, Environmental management system according to ISO 14001 and EMAS in polish companies, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 302-306.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, The role of legal requirements in system approach towards environmental management, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 262-268.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2007, Role of top management in maintenance and improvement of EMS according to ISO, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 267-273.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2007, Barriers and costs of implementation of environmental management system compliant with ISO 14001, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 274-279.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2008, Improvement of Environmental Management System according to ISO 14001 in polish companies, 16th IGWT Symposium : Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence. 2008., s. 10.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2008, The factors influencing to continual improvement of EMS according to ISO 14001,, 16th IGWT Symposium : Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence. 2008., s. 8.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2013, Environmental Management system according to ISO 14001 or Environmental Management and Audit Scheme - what is the best?, Current trends in commodity science : book of abstracts : proceedings of 12th International Commodity Science Conference 2013, s. 99.
  • Matuszak-Flejszman, A., Feliczek, P., 2013, Assurance of safety and performance of medical devices through Quality Management System, Current trends in commodity science : book of abstracts : proceedings of 12th International Commodity Science Conference 2013, s. 100.
  • Feliczek, P., Matuszak-Flejszman, A., 2013, Assurance of safety and performance of medical devices through quality management system., Current trends in commodity science : book of abstracts : proceedings of 12th International Commodity Science Conference 2013, s. 100.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2016, nr 4 (10), Studia Oeconomica Posnaniensia.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2002, Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Od integracji systemów zarządzania do TQM.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego a zrównoważony rozwój.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2010, Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania.
  • Matuszak-Flejszman, A., Kaźmierczak, M., 2013, Current trends in Commodity Science: System approach to management in organisations.
  • Kaźmierczak, M., Matuszak-Flejszman, A., 2013, Current trends in Commodity Science: Requirements of stakeholders - legal and social aspects.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2015, Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2016, Product and Process Management - Economic and Environmental Aspects in Organization..
  • Matuszak-Flejszman, A., Joachimiak-Lechman, K., 2017, Current Trends in Commodity Science : Selected Aspects of Organization, Product and Process Management.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Wprowadzenie do SPC w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 217-244.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Gospodarka odpadami w świetle wymagań międzynarodowej normy ISO 14001 w: Maria Żygadło (red.), Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 12.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2001, System zarządzania środowiskowego, system zarządzania bhp, integracja systemów zarządzania w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2002, Zintegrowany System Zarządzania – świadomy wybór czy konieczność w: Alina Matuszak - Flejszman (red.), Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2002, Audity jakości i środowiska w: Alina Matuszak - Flejszman (red.), Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2002, Ocena efektów działalności środowiskowej w: Alina Matuszak - Flejszman (red.), Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2002, Ekolabeling środowiskowy w: Alina Matuszak - Flejszman (red.), Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Zintegrowany system zarządzania elementem strategii TQM w: Alina Matuszak - Flejszman ; Joanna Ejdys (red.), Od integracji systemów zarządzania do TQM, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 8.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Podejście procesowe w zintegrowanych systemach zarządzania w: Alina Matuszak - Flejszman ; Joanna Ejdys (red.), Od integracji systemów zarządzania do TQM, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Nakłady i efekty z wdrażania SZŚ w polskich przedsiębiorstwach w: Alina Matuszak - Flejszman ; Joanna Ejdys (red.), Od integracji systemów zarządzania do TQM, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Integracja systemów zarządzania dotycząca jakości, środowiska i bhp w: Kijowski, Sikora (red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Gospodarka odpadami w systemowym zarządzaniu ochroną środowiska w przedsiębiorstwie w: s. Zabawa, Lemański (red.), Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, System zarządzania środowiskowego w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Zintegrowane systemy zarządzania w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2003, Wprowadzenie do SPC. w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2004, Czynniki wpływające na skuteczność i efektywność systemów zarządzania w przedsiębiorstwie w: prof. Jerzy Łańcucki (red.), Efektywność systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 17-27.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2004, Istota auditu certyfikacyjnego - charakterystyka etapów i wyróżniki jakościowe w: Jacek Łuczak (red.), Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania, OFICYNA WSPÓŁCZESNA, Poznań.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2004, Audit narzędziem oceny skuteczności systemów zarządzania w: prof. Jerzy Łańcucki (red.), Efektywność systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 47-55.
  • Matuszak-Flejszman, A., Wosik, D., 2005, Zarządzanie jakością w aspekcie koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji w: Joanna Ejdys (red.), Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, FUTURA Grzegorz Łuczak, Poznań, s. 93-98.
  • Ankiel-Homa, M., Matuszak-Flejszman, A., 2005, Pomiar satysfakcji konsumenckiej jako źródło wiedzy o klientach przedsiębiorstwa w: Joanna Ejdys (red.), Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, FUTURA Grzegorz Łuczak, Poznań, s. 65-76.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2005, Nowa norma ISO 14001:2004 - nowe wezwanie w aspekcie zarządzania wiedzą w: Joanna Ejdys (red.), Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, FUTURA Grzegorz Łuczak, Poznań, s. 109-116.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ejdys, J., 2005, Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem poprzez system zarządzania wiedzą w: Joanna Ejdys (red.), Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, FUTURA Grzegorz Łuczak, Poznań, s. 141-157.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2005, Nowa norma ISO 14001:2004 w: Andrzej Wasiak, Grzegorz Dobrzański (red.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, Politechnika Białostocka, Białystok, s. 94-105.
  • Matuszak-Flejszman, A., Górna, J., 2005, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000 w: Władysława Łuczka-Bakuła (red.), Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów, PRODRUK, Poznań, s. 25-50.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2005, Wymagania norm ISO serii 14000 w: Władysława Łuczka-Bakuła (red.), Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów, PRODRUK, Poznań, s. 113-164.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, Bezpieczeństwo żywności wg norm ISO serii 22000 w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 179-191.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, System zarządzania środowiskowego. w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 191-231.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 231-239.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, Integracja systemów zarządzania. w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 240-265.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, Wprowadzenie do SPC w: prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 315-375.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, System zarządzania środowiskowego. w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 135-162.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 165-170.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, Integracja systemów zarzadzania w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 171-192.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2006, Wprowadzenia do SPC w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 251-298.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2007, System zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14000 w: Władysława Łuczka-Bakuła (red.), Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów : teoria i praktyka., Akademia Rolnicza (AR) w Poznaniu, Poznań, s. 113-168.
  • Matuszak-Flejszman, A., Górna, J., 2007, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania normy ISO 9001. w: Władysława Łuczka-Bakuła (red.), Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów : teoria i praktyka., Akademia Rolnicza (AR) w Poznaniu, Poznań, s. 25-50.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., Górna, J., 2008, Wpływ certyfikowanych systemów zarządzania na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych w: M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 276-281.
  • Matuszak-Flejszman, A., Bramorski, T., 2008, Implementing ISO 22000 Standards to Enhance Safety in Food Supply Chains w: George Tesar, Steven W Anderson, Sibdas Ghosh & Tom Bramorski (red.), Strategic Technology Management.. Building Bridge between Science, Enginneering and Business Management (2nd edition), Imperial College Press, USA, s. 315-332.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2008, Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego – doświadczenia polskich przedsiębiorstw w: M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 208-213.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, Możliwości doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w: A. Matuszak-Flejszman (red.), Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego a zrównoważony rozwój, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 89-112.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, Doświadczenia przedsiębiorstw z wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w: A. Matuszak-Flejszman (red.), Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego a zrównoważony rozwój, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 187-208.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, Wpływ systemowego podejścia do zarządzania na skuteczność gospodarowania odpadami. w: Zbigniew Grabowski (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami : termiczne metody odzysku odpadów komunalnych., PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 39-51.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2009, Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Doświadczenia przedsiębiorstw. w: Edyta Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku, Białystok, s. 126-141.
  • Matuszak-Flejszman, A., Flejszman, J., 2010, Audit systemu zarządzania według wymagań normy ISO 19011 w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 9-27.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2010, Wpływ auditów na utrzymanie i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 43-56.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., Górna, J., 2010, Rola auditów drugiej i trzeciej strony w doskonaleniu znormalizowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem produktu, środowiskiem i bhp w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 57-76.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2010, System zarządzania środowiskowego w organizacji w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 69-138.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2010, System zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy. w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 139-170.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2010, Normalizacja w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 171-198.
  • Matuszak-Flejszman, A., Łuczak, J., 2010, Integracja systemów zarządzania w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 199-245.
  • Szuster, M., Matuszak-Flejszman, A., 2010, Logistic aspects in packaging waste management w: J.Lewandowski, I.Jałmużna, M.Sekieta (red.), Product and packaging : Quality and logistics aspects, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 135-150.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2011, System ekozarządzania i audytu EMAS w gospodarce odpadami w: Marek Górski (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami : aktualne regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 159-182.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2011, Influence EMAS on quality of operation - example of the Ministry of the Environment w: Elżbieta Skrzypek (red.), Improving organizations in knowledge society, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin, s. 47-70.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ejdys, J., 2012, Wpływ integracji systemu zarządzania środowiskowego z innymi systemami zarządzania na doskonalenie działań w organizacji w: Elżbieta Skrzypek (red.), Integracja zarządzania w warunkach GOW, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin, s. 157-169.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2013, Rola znormalizowanych systemów zarządzania w usprawnianiu procesów gospodarki odpadami w: Piotr Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2013, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań - Stare Jabłonki, s. 105-135.
  • Szyszka, B., Matuszak-Flejszman, A., 2013, Efekty działalności środowiskowej organizacji posiadających wdrożony system ekozarządzania i audytu EMAS w: Elżbieta Skrzypek (red.), Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarzadzania Jakością i Wiedzą, Lublin, s. 183-194.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2013, Enviromental management system according to ISO 14001 & EMAS - what is better? w: Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak (red.), Current trends in Commodity Science: System approach to management in organisations, Poznan University of Economics Faculty of Commodity Science, Poznań, s. 139-151.
  • Matuszak-Flejszman, A., Feliczek, P., 2013, Assurance of safety and performance of medical devices through quality management system w: Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak (red.), Current trends in Commodity Science: System approach to management in organisations, Poznan University of Economics Faculty of Commodity Science, Poznań, s. 126-138.
  • Szyszka, B., Matuszak-Flejszman, A., 2014, Bariery oraz niespełnione oczekiwania związane z wdrożeniem EMAS w: Elżbieta Skrzypek (red.), Jakość jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin, s. 283-294.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2014, Szacowanie ryzyka w systemach zarządzania jakością i środowiskowego - kolejne wyzwania dla organizacji w: E. Skrzypek (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarzadzania Jakością i Wiedzą, Lublin, s. 233-244.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2014, System approach to quality and environmental management since 2015 – revolutionary or evolutionary changes? w: Tadeusz Sikora, Joanna Dziadkowiec (red.), Towards Quality - Management Systems and Solution, Polish Society of Commodity Science, Kraków, s. 131-146.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2014, Environmental management systems w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 95-131.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2014, Occupational health and safety management w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 150-170.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2014, Integration of management systems w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 223-247.
  • Szyszka, B., Matuszak-Flejszman, A., 2015, EMAS: unfulfilled expectations and challenges associated with the planned publication of the new ISO 14001:2015 w: C.A. Brebbia (red.), Sustainable Development, WIT press, s. 313-323.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2015, Rola weryfikatora EMAS w gospodarce odpadami w: Sergiusz Zabawa (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 101-114.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2015, System zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 90-109.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2015, Audyt i weryfikacja systemów zarządzania w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 127-150.
  • Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., 2015, System ekozarządzania i audytu EMAS w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 110-126.
  • Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., 2015, Ocena działalności środowiskowej PMMŚ w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 151-161.
  • Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., 2015, Efekty środowiskowe działalności badanych organizacji w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 162-178.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2016, Ecological conditions of the functioning and development of an enterprise w: Cezary Kochalski (red.), Green Controlling and Finance : Theoretical Framework, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 49-70.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2016, Uwarunkowania ekologiczne funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w: Cezary Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, C.H.BECK, Warszawa, s. 52-74.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2016, Process and system approach in managing an organization w: A. Matuszak-Flejszman (red.), Product and Process Management - Economic and Environmental Aspects in Organization., Poznan University of Economics, s. 29-66.
  • Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., 2016, Environmental performance of an organization w: A. Matuszak-Flejszman (red.), Product and Process Management - Economic and Environmental Aspects in Organization., Poznan University of Economics, s. 169-190.
  • Matuszak-Flejszman, A., 2017, Rola EMAs w ocenie środowiskowych efektów działalności organizacji branży gospodarki odpadami w: Piotr Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań, s. 121-138.
  • Kamińska, A., Matuszak-Flejszman, A., 2017, Lean Manufacturing Tools - a Role and Possibilities of Use in Environmental Management w: Alina Matuszak-Flejszman, Katarzyna Joachimiak-Lechman (red.), Current Trends in Commodity Science : Selected Aspects of Organization, Product and Process Management, Poznan University of Economics Faculty of Commodity Science, Poznań, s. 21-32.