23 kwietnia 2018

Dorobek naukowy (publikacje)

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych


  • 4/2.1 Opakowania z materiałów biodegradowalnych w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań,, 2001
  • 4.4 Logistyka utylizacji odpadów opakowaniowych. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań` 2003
  • 2/6.1 System zarządzania środowiskowego. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki. 2003
  • 4.3 Wymagania stawiane opakowaniom. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań. 2003
  • 4/5.1 Zalety ekologiczne opakowań szklanych na tle innych materiałów opakowaniowych w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań/ 2003
  • 2/6.2 Ocena Cyklu życia. Life (Cycle Assessment – LCA) w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki 2003
  • 2/6.2.1 Ocena cyklu życia opakowań do napojów czyli LCA w praktyce w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań 2003
  • 4/3.1 Normalizacja w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań, 2003
  • 3/3.11 Odpady medyczne a środowisko naturalne w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań.. 2003
  • 4/5.2 Proces produkcji opakowań szklanych w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań; 2003
  • Recykling politereftalanu etylenu (PET). 7/2.2.1 w: Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki. 2003
  • Sposoby unieszkodliwiania odpadów medcznych i weterynaryjnych. 7/2.8.2 w: Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki. 2003
  • 7/2.11.3 W: Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki. 2004
  • Problemy zagospodarowania tworzyw sztucznych stosowanych w technice ochrony roślin. 7/2.2.2 W: Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki. 2004
  • Postępowanie ze środkami ochrony roślin oraz ich odpadami. 7/2.13 w: Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki. 2004
  • Folie z tworzyw sztucznych jako materiał opakowaniowy. rozdz. 4/2.3 W: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki 2004
  • Opakowania i odpady opakowaniowe jako źródło zagrożenia środowiska przyrodniczego. Funkcje opakowania i ekologistyka odpadów opakowaniowych W: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki. Praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań. 2011
  • Opakowania i odpady opakowaniowe jako źródło zagrożenia środowiska przyrodniczego. Struktura opakowań występujących na rynku W: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki. Praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań. 2011
  • Telefony komórkowe - aspekty ekologiczne W: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki. Praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań 2011
  • Kontrowersje dotyczące oddziaływania promieniowania W: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki. Praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań. 2011
  • Aspekty gospodarki odpadami na przykładzie wybranych zakładów meblarskich W: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki. Praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań 2011
  • Zielone kołnierzyki zmienią gospodarkę 2011
  • Czas na zielone kołnierzyki W: Echo Koźmina 2012/3/260
  • Gazeta Wyborcza z dnia 19.02.2014 W: Kto ma segregować śmieci? 2014
  • Foltynowicz, Z., 1999, Andrzej Korzeniowski (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Badanie Jakości wyrobów Cz. I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 223-272.
  • Borowiecka, J., Lupa-Kujawińska, D., Wienskowski, K., Sobczyńska, D., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2004, Rozdział 1 : Podstawowe pojęcia z zakresu towaroznawstwa polimerów. autorzy: Z. Foltynowicz, P. Jakubiak Rozdział 2 : Identyfikacja tworzyw sztucznych. autorzy: J. Borowiecka, P. Jakubiak, Z. Foltynowicz, D. Lupa-Kujawińska Rozdział 3 : Selektywne rozpuszczanie tworzyw sztucznych. Autorzy: J.Borowiecka, P. Jakubiak, Z. Foltynowicz Rozdział 4 : Badanie emulsyjnego poli(chlorku winylu). Autorzy: J. Borowiecka, P. Jakubiak, Z. Foltynowicz Rozdział 5 : Badanie płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych tworzywami sztucznymi. Autorzy: J. Borowiecka, D. Lupa-Kujawińska Rozdział 6 : Badanie rur z tworzyw sztucznych. Autorzy: Borowiecka, P. Jakubiak, Z. Foltynowicz K. Wienskowski Rozdział 7: Recykling i zagospodarowanie odpadowych tworzyw sztucznych na przykładzie PET. Autorzy: J. Borowiecka, P. Jakubiak, Z. Foltynowicz Rozdział 8: Badanie żywic epoksydowych. Autorzy: J. Borowiecka, P. Jakubiak, Z. Foltynowicz Rozdział 9 : Badanie żywic fenolowo-formaldehydowych. Autorzy:J. Borowiecka, P. Jakubiak, Z. Foltynowicz Rozdział 10 : Badanie plastyfikatorów tworzyw sztucznych. Autorzy: J. Borowiecka, Z. Foltynowicz, D. Lupa-Kujawińska Rozdział 11: Badanie polistyrenu Autorzy: P. Jakubiak Rozdział 12: Badanie poliuretanów Autor: D. Lupa-Kujawińska Rozdział 13: Badanie kauczuku naturalnego. Autor: D. Sobczyńska Rozdział 14: Badanie gumy. Autor: D. Sobczyńska Rozdział 15: Badanie elastycznych pokryć podłogowych. Autorzy: P. Jakubiak, D. Lupa-Kujawińska w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Badanie polimerów i tworzyw sztucznych. Cz. II / red. nauk. Z. Foltynowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 11-179.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Podstawowe pojęcia z zakresu towaroznawstwa polimerów. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 11-93.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Badanie rur z tworzyw sztucznych. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 110-164.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Badanie plastyfikatorów tworzyw sztucznych. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 165-179.
  • Wojciechowska, P., Lupa-Kujawińska, D., Borowiecka, J., Foltynowicz, Z., 2004, Identyfikacja tworzyw sztucznych. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 38-67.
  • Borowiecka, J., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2004, Selektywne rozpuszczanie tworzyw sztucznych. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 68-76.
  • Borowiecka, J., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2004, Badanie emulsyjnego poli(chlorku winylu). w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 77-93.
  • Borowiecka, J., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2004, Recykling i zagospodarowanie odpadowych tworzyw sztucznych na przykładzie PET. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 130-139.
  • Borowiecka, J., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2004, Badanie żywic epoksydowych. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 140-152.
  • Borowiecka, J., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2004, Badanie żywic fenolowo-formaldehydowych. w: Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 153-164.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 284 s..
  • Foltynowicz, Z., 2005, Badanie paliw płynnych. w: Andrzej Korzeniowski (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz.1 : Badanie jakości wyrobów., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 220-255.
  • Foltynowicz, Z., 2005, Badanie środków smarowych. w: Andrzej Korzeniowski (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 1 : Badanie jakości wyrobów., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 256-272.
  • Foltynowicz, Z., Lupa-Kujawińska, D., Sobczyńska, D., Wienskowski, K., Cierpiszewski, R., 2005, Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. I. Badanie jakości wyrobów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Borowiecka, J., Lupa-Kujawińska, D., Wienskowski, K., Sobczyńska, D., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2006, Zenon Foltynowicz (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. II Badanie polimerów i tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 1-299.
  • Foltynowicz, Z., Lupa-Kujawińska, D., Sobczyńska, D., Wienskowski, K., Cierpiszewski, R., 2006, Andrzej Korzeniowski (red.), Towaroznawtwo artykułów przemysłowych Cz. 1 Badanie jakości wyrobów., 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Wachowski, L., Foltynowicz, Z., 2009, Towaroznawcze i ekologiczne aspekty wprowadzania zamienników freonów i halonów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.
   • Zenon Foltynowicz = 20,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Lewandowska, A., Kłos, Z., Kurczewski, P., 2006, Environmental designing of technical objects as a basis for life cycle management (LCM) – case study for Poland w: Abstract Book 2nd International Conference on Quantified eco-efficiency analysis for sustainability., Leiden University, s. 22.
  • Czajka, B., Wachowski, L., Foltynowicz, Z., 2007, Charakterystyka składników mieszaniny wysokokalorycznej jako źródła energii cieplnej w bateriach rezerwowych. Ingredient characteristic of the high colorific mixture as a heat source in reserve batteries : streszczenie. w: Materiały wybuchowe - Badania - Zastosowanie - Bezpieczeństwo : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Instytut Przemysłu Organicznego, s. 8.
  • Foltynowicz, Z., 2011, w: Nanokompozyty polimerowe dla opakowalnictwa, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań.
  • Foltynowicz, Z., Forsgren, C., Pettersson, C., 2011, Food Waste Treatment on Ships by Microwave Drying w: From 6th Annual International Symposium on Environment 16-19 Maja 2011, Athens University of Economics, Ateny.
  • Foltynowicz, Z., 2000, Zastosowanie norm serii ISO 14000 w zakresie opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi, Opakowanie, 6.
  • Foltynowicz, Z., 2000, Ekologia w chłodnictwie, Nowoczesny Magazyn, 4.
  • Foltynowicz, Z., 2000, Rodzina norm ISO 14 000 "Zarządzanie środowiskowe", Logistyka a Jakość, 2.
  • Kubera, H., Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2000, Trendy rozwojowe opakowań, Magazyn Przemysłu Spożywczego, 4, s. 22-24.
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2000, Opakowania a środowisko. Aktualne problemy, Przegląd Komunalny, 11, s. 126-130.
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2000, Opakowania biodegradowalne, Przegląd Komunalny, 11, s. 130-133.
  • Urbaniak, W., Wasiak, W., Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2000, Możliwości zagospodarowania wybranych grup odpadów niebezpiecznych i uciążliwych pochodzących z obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 389, s. 115-122..
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2000, Ekologistyka a odpady opakowaniowe, Przegląd Komunalny, 11, s. 124-125.
  • Foltynowicz, Z., 2000, Modyfikowana skrobia - napełniacz polietylenu, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Konferencje, 1, s. 185-191.
  • Foltynowicz, Z., 2000, Silanowe i niesilanowe środki do modyfikacji powierzchni napełniaczy kaolinowych i kredowych, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Konferencje, 1, s. 124-126.
  • Jurga, S., Fojud, Z., Domka, F., Wojciechowska, P., Kozak, W., Foltynowicz, Z., 2000, Preparation and structural study of the compostites of polyethylene with modified bentonite., Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Konferencje, 1, s. 69-74.
  • Kirszensztejn, P., Wachowski, L., Foltynowicz, Z., 2001, Ecological Replacement of Ozone-Depleting Substances, Polish Journal of Environmental Studies, 10(6), s. 415-435.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2001, Wiarygodność informacji wobec postępującej ekologizacji życia, Journal of Ecology and Health - poprzedni tytuł : Problemy Ekologii, 5, s. 193-196.
  • Lewandowska, A., Piotrowska, K., Foltynowicz, Z., 2001, Ekologiczne czyszczenie odzieży - prawda czy chwyt reklamowy, Journal of Ecology and Health - poprzedni tytuł : Problemy Ekologii, 5, s. 193-196.
  • Foltynowicz, Z., Lewandowska, A., 2001, Ekologicznie nie zawsze znaczy etycznie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 6(9), s. 114-115.
  • Fechner, I., Sobczyńska, D., Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2002, MYZO - logistyczny system zbiórki i recyklingu odpadów w gminach, Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Politechniki Wrocławskiej ; Seria Konferencje, 63, s. 103-106.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Korzeniowski, A., 2002, Efektywne pochłaniacze tlenu do opakowań produktów spożywczych, Przemysł Spożywczy, 9, s. 30-31.
  • Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., 2002, Poli(kwas mlekowy) - biodegardowalny polimer otrzymywany z surowców roślinnych, Polimery, 11/12, s. 11-13.
   • Zenon Foltynowicz = 7,50 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 7,50 pkt
  • Kozak, W., Foltynowicz, Z., 2002, Studies of Oxygen Uptake on O2 Scavengers Prepared from Different Iron-Containing Parent Substances, Packaging Technology and Science, 15, s. 15/75-78.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2002, Ocena cyklu życia (LCA). Nowa metoda szacowania ekologicznych skutków działalności gospodarczej, Przegląd Komunalny. Recykling, 9, s. 24-25.
  • Foltynowicz, Z., 2002, Strategia six-sigma - nowe podejście do zapewnienia jakości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria : Organizacja i Zarządzanie, 12, s. 415-418.
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Judek, Ł., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2002, Polietylen modyfikowany mleczanem wapnia, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Konferencje, 4, s. 61-65.
   • Zenon Foltynowicz = ,50 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = ,50 pkt
  • Domka, L., Kozak, M., Jurga, S., Foltynowicz, Z., 2003, Influence of Silane Modification of Kaolins on Physico-Mechanical and Structural Properties of Filled PVC Composites, Polymers & Polymer Composites, 5, s. 397-406.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2004, Nanokompozyty polimerowe – nowoczesne rozwiązania na rynku opakowań., Opakowanie, 6, s. 6 -12.
   • Zenon Foltynowicz = 1,50 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 1,50 pkt
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2004, Comparative LCA of Industrial Objects. Part II: Case study for chosen industrial pumps, International Journal of Life Cycle Assessment, 9(3), s. 180 -186.
   • Zenon Foltynowicz = 10,00 pkt
   • Anna Lewandowska = 10,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Lewandowska, A., Borowska, W., 2004, Bilanse ekologiczne opakowań na przykładzie opakowań do kremów, Recykling, 11, s. 22-23.
  • Frydrych, E., Foltynowicz, Z., Kowalak, S., 2004, Zastosowanie sit molekularnych w opakowalnictwie., Opakowanie, 12, s. 24 -27.
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Wawrzyniak, R., Wasiak, W., Foltynowicz, Z., 2004, Determination of bioethanol and ethyl tert-butyl ether in petrol by gas chromatography, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.11, s. 1277-1286.
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., Podleśny, A., 2004, Comparative LCA Analysis of industrial objects Part I: LCA Data Quality Assurance – Sensitivity Analysis and Pedigree Matrix, International Journal of Life Cycle Assessment, 9(2), s. 86-89.
   • Zenon Foltynowicz = 6,67 pkt
   • Anna Lewandowska = 6,67 pkt
   • Andrzej Podleśny = 6,67 pkt
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2004, New Direction of Development in Environmental Life Cycle Assessment, Polish Journal of Environmental Studies, 13/5, s. 463-466.
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
   • Anna Lewandowska = 3,00 pkt
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2004, Analiza niepewności w ocenie cyklu życia pomp z wykorzystaniem analizy wrażliwości i techniki Monte Carlo, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria : Maszyny Robocze i Transport, 58, s. 27-39.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2004, Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) – zastosowania, Journal of Ecology and Health - poprzedni tytuł : Problemy Ekologii, 3 (45), s. 115-117.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Anna Lewandowska = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Lewandowska, A., 2005, Life Cycle Assessment in Poland – general review, Forum Ware International, 1, s. 1-3.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Anna Lewandowska = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2005, Ekoznakowanie a zintegrowana polityka prouktowa, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2(3), s. 18-23.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Grunowska, M., Kozak, W., Korzeniowski, A., Foltynowicz, Z., 2005, Przeciwutleniacze do artykułów żywnościowych vs. pochłaniacze tlenu do opakowań, Ważenie Dozowanie Pakowanie, 4, s. 48-49.
  • Wienskowski, J., Foltynowicz, Z., 2005, Co konsumenci i kierownictwo stacji paliw wie o biopaliwach, Paliwa Płynne, 10, s. 34-35.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Chmielewski, J., Foltynowicz, Z., 2005, Elektroniczny nos kontra PET. Czy można odróżnić PET oryginalny od recyklowanego ?, Recykling, 9, s. 24-25.
  • Kozak, M., Domka, L., Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., Jurga, S., 2006, Badania strukturalne nanokompozytów polietylenu z modyfikowanym bentonitem, Przemysł Chemiczny, 85/8-9, s. 840-843.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 5,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2006, Czy butelki z tworzyw sztucznych zostaną zaakceptowane przez piwoszy, Ważenie Dozowanie Pakowanie, 1, s. 52-53.
  • Foltynowicz, Z., 2006, Nanotechnologia wkracza do opakowalnictwa, Ważenie Dozowanie Pakowanie, 3, s. 55-57.
  • Borowska, W., Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2006, Ocena ekologiczna wybranych opakowań do kremów, Ważenie Dozowanie Pakowanie, 2, s. 58-59.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2006, Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA), Ekologia, 2, s. 36-37.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2006, Projektowanie dla recyklingu (DfR) jako jeden z elementów ekoprojektowania, Recykling, 11, s. 55.
  • Kowal, A., Foltynowicz, Z., 2006, Pozyskiwanie energii z peletów jako element strategii rozwoju rynku energii odnawialnej w Polsce, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Krakowie, 8, s. 51-56.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2007, Ekoprojektowanie nowoczesnym trendem w opakowalnictwie, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 93, s. 78-86.
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
   • Anna Lewandowska = 3,00 pkt
  • Janiszewska, E., Kowalak, S., Kozak, M., Foltynowicz, Z., 2007, Oxygen Scavengers for Packing System Based on Zeolite Adsorbed Organic Compounds, Studies in Surface Science and Catalysis, 170, s. 1597-1604.
   • Zenon Foltynowicz = 10,00 pkt
  • Lewandowska, A., Wawrzynkiewicz, Z., Noskowiak, A., Foltynowicz, Z., 2008, Adaptiation of ecoinvent database to Polish conditions - the case of wood production in forest., International Journal of Life Cycle Assessment, 13 (4), s. 319-327.
   • Zenon Foltynowicz = 12,00 pkt
   • Anna Lewandowska = 12,00 pkt
  • Alankiewicz, T., Foltynowicz, Z., 2008, Ile opakowań szklanych zbieramy i poddajemy odzyskowi, Ważenie Dozowanie Pakowanie, 4(32), s. 42-44.
  • Alankiewicz, T., Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., Foltynowicz, Z., 2008, Ewidencja odpadów opakowaniowych i poużutkowych, Recykling, 11, s. 32-33.
  • Purol, M., Foltynowicz, Z., 2008, Dobre praktyki Wydziału Towaroznawstwa AE w Poznaniu (laureata Wielkopolskiej Nagrody Jakości 2007) w zarządzaniu kadrami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 31, s. 531-538.
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
   • Marta Purol = 3,00 pkt
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2009, Synthesis of organic-inorganic hybrids based on cellulose acetate butyrate, Polimery, 11/12, s. 845-848.
   • Zenon Foltynowicz = 13,50 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 13,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2010, Ekoinnowacje w programach Unii Europejskiej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 131, s. 122-134.
   • Zenon Foltynowicz = 9,00 pkt
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2010, Jak "zielone" jest opakowanie?, Packaging-Polska, 03, s. 58-62.
  • Przybylak, D., Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2010, Ecolabels in Poland - comparison between 2000 and 2008, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 152, s. 7-14.
   • Zenon Foltynowicz = 4,50 pkt
   • Anna Lewandowska = 4,50 pkt
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2010, Ekoznakowanie jako informacja środowiskowa, Ecomanager, 6, s. 56-58.
  • Mancewicz, M., Foltynowicz, Z., 2010, Wzór do naśladowania - Gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie miast partnerskich Heerhugoward i Kalisza, Odpady i Środowisko, 6, s. 54-59.
  • Koci, V., Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2010, Impact of chosen consumer products containing nanosilver on microorganisms, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 160, s. 29-37.
   • Zenon Foltynowicz = 4,50 pkt
   • Dorota Rodewald = 4,50 pkt
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2010, Effect of the nanoffiler on mechanical properties of cellulose acetate butyrate nanocomposites, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 160, s. 91-98.
   • Zenon Foltynowicz = 4,50 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 4,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., Szweykowska-Muradin, M., 2010, Greenhouse gas emission allowances as a commodity to trade, Towari i Rinki (Towary i Rynki), 2, s. 38-43.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Purol, M., Foltynowicz, Z., 2011, Ocena usługi edukacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 151, s. 165-175.
   • Zenon Foltynowicz = 4,50 pkt
   • Marta Purol = 4,50 pkt
  • Wojciechowska, P., Heimowska, A., Foltynowicz, Z., Rutkowska, M., 2011, Degradability of organic-inorganic cellulose acetate butyrate hybrids in sea water, Polish Journal of Chemical Technology, 2, s. 29-34.
   • Zenon Foltynowicz = 4,50 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 4,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., Rodewald, D., 2011, Opakowania polimerowe zawierające nanosrebro, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 4, s. XIII-XIV.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2011, Nanoodpady jako nowy rodzaj odpadów potencjalnie zagrażających środowisku, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2, s. 21-26.
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
   • Dorota Rodewald = 3,00 pkt
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2011, Nanokosmetyki jako nowy trend w przemyśle kosmetycznym, Świat Przemysłu Kosmetycznego, 4, s. 12-15.
  • Foltynowicz, Z., 2011, Ekologia przemysłowa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 199, s. 91-98.
   • Zenon Foltynowicz = 9,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., 2011, Food protection by means of oxygen scavengers in form of silicone encased iron, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 186, s. 91-104.
   • Zenon Foltynowicz = 4,50 pkt
   • Wojciech Kozak = 4,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., Okońska, I., 2012, Nanomateriały dla energetyki i ochrony klimatu, Czysta Energia, 3, s. 26-27.
  • Foltynowicz, Z., 2012, Recykling śmigieł elektrowni wiatrowych, Recykling, 5, s. 34-36.
  • Foltynowicz, Z., Akesson, D., Christeen, J., Skrifvars, M., 2012, Microwave pyrolysis as a method of recykling glass fibre from used blades of wind turbines, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 17, s. 1136-1142.
   • Zenon Foltynowicz = 20,00 pkt
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2012, Pochłaniacze tlenu w opakowaniu, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 4, s. VIII-X.
  • Foltynowicz, Z., Mancewicz, M., 2012, Historia gospodarki odpadami. Cz. I, Recykling, 9, s. 24-25.
  • Foltynowicz, Z., Okońska, I., 2012, Innovative applications of nanomaterials and nanotechnologies in the energy sector, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 1 (30), s. 9-19.
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2012, Jakie są perspektywy rozwoju logistyki odzysku w Polsce i na świecie?, Logistyka Odzysku, 4, s. 7.
  • Foltynowicz, Z., Purol, M., 2012, Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego zorientowanego na wyniki na przykładzie Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 265, s. 102-111.
   • Zenon Foltynowicz = 4,50 pkt
   • Marta Purol = 4,50 pkt
  • Goliński, T., Foltynowicz, Z., 2012, Pellet - a Key to Biomass Energy, International Journal of Economic Practices and Theories, 4, s. 197-204.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Tomasz Goliński = 2,00 pkt
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2012, LCA dla organizacji – realne i racjonalne?, Ecomanager, 10, s. 42-44.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., Nowicki, M., 2013, Synthesis and Characterization of Modified Cellulose Acetate Propionate Nanocomposites via Sol-Gel Process, Journal of Spectroscopy, 2013, s. 1-8.
   • Zenon Foltynowicz = 10,00 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 10,00 pkt
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., Nowicki, M., 2013, Cellulose acetate butyrate nanocomposites synthesized via sol-gel method, Polimery, 7-8, s. 543-549.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
   • Patrycja Wojciechowska = 5,00 pkt
  • Akesson, D., Foltynowicz, Z., Christeen, J., Skrifvars, M., 2013, Products obtained from decomposition of glass fiber-reinforced composites using microwave pyrolysis, Polimery, 7-8, s. 582-586.
   • Zenon Foltynowicz = 10,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Gwiazdowska, D., Rodewald, D., Nowaczyk, A., Filipiak, M., 2013, Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 5(101), s. 91-96.
   • Zenon Foltynowicz = 6,25 pkt
   • Dorota Rodewald = 6,25 pkt
   • Daniela Gwiazdowska = 6,25 pkt
   • Marian Filipiak = 6,25 pkt
  • Foltynowicz, Z., Skrifvars, M., Akesson, D., Krishnamoorthi, R., Kalantar, A., Christeen, J., 2013, Glass Fibres Recovered by Microwave Pyrolysis as a Reinforcement for Polypropylene, Polymers & Polymer Composites, 6, s. 333-339.
   • Zenon Foltynowicz = 15,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Domka, F., Wachowski, L., 2014, Kwaśne deszcze i ich skutki (cz.1), Logistyka Odzysku, 1, s. 52-53.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., OLszewska, J., 2014, Zamiast antyoksydantów, Agro Przemysł, 2, s. 17-19.
  • Muradin, M., Foltynowicz, Z., 2014, Potential for Producing Biogas from Agricultural Waste in Rural Plants in Poland, Sustainability, 8, s. 5065-5074.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Magdalena Muradin = 2,00 pkt
  • Czajka, B., Foltynowicz, Z., Wachowski, L., 2014, A Study of Influence of Selected Transition Metals on the Solid State Reactivity in a Fe-KClO4 Mixture, Central European Journal of Energetic Materials, 11 (2), s. 271-283.
   • Zenon Foltynowicz = 25,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Wachowski, L., Świtalska, K., 2014, Analiza potencjału geotermii płytkiej w Wielkopolsce w oparciu o dostępne dane źródłowe. , Ekologia i Technika, 5, s. 242-247.
   • Zenon Foltynowicz = 2,50 pkt
   • Kinga Świtalska = 2,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, Recykling tworzyw sztucznych czy spalanie?, Logistyka Odzysku, 3, s. 5-6.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Domka, F., Wachowski, L., 2014, Kwaśne deszcze i ich skutki. Cz. 2, Logistyka Odzysku, 2, s. 48-51.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Kwiatkowska-Sienkiewicz, K., Foltynowicz, Z., Kozak, W., 2015, Wpływ pochłaniaczy tlenu na jakość kawy w czasie przechowywania, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 88, s. 62-68.
   • Zenon Foltynowicz = 2,50 pkt
   • Wojciech Kozak = 2,50 pkt
  • Szulczewska-Remi, A., Foltynowicz, Z., 2016, EDUCATION FOR INNOVATIONS AND THEIR COMMERCIALIZATION , Journal of International Scientific Publications, 14, s. 117-124.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Aleksandra Szulczewska-Remi = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Bardenshtein, A., Sängerlaub, S., Antvorskov, H., Kozak, W., 2017, Nanoscale, zero valent iron particles for application as oxygen scavenger in food packaging, Food Packaging and Shelf Life, 11, s. 74-83.
   • Zenon Foltynowicz = 7,50 pkt
   • Wojciech Kozak = 7,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2017, W e-odpadach jest znacznie więcej złota niż w złotonośnych rudach, Logistyka Odzysku, 1, s. 5-6.
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Muradin, M., Foltynowicz, Z., 2017, Life cycle inventory of anaerobic digestion at the wastewater treatment plant of a dairy company., Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (7), s. 137-148.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
   • Magdalena Muradin = 5,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Czajka, B., Maranda, A., Wachowski, L., 2017, Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Cz. I. Pochodzenie, charakterystyka i metody otrzymywania, Materiały Wysokoenergetyczne / High Energy Materials, 9, s. 5-17.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Czajka, B., Maranda, A., Wachowski, L., 2017, Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część 2. Wykorzystanie i obawy wynikające z ich uwalniania do środowiska przyrodniczego, Materiały Wysokoenergetyczne / High Energy Materials, 9, s. 18-48.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Goliński, T., Foltynowicz, Z., 2018, Valuation of Ecosystem Services for Implementing Innovative Clean Technology, Polish Journal of Environmental Studies, 27(4), s. 1513-1521.
   • Zenon Foltynowicz = 15,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2001, Logistyczne aspekty recyklingu tworzyw sztucznych, s. 10-13.
  • Foltynowicz, Z., Wienskowski, K., Kozak, W., Domka, L., Jurga, S., 2001, Silane modified sarch as polyetylene filler, s. 352 - 359.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Implementation of the Susainable Development Strategy in Poland, s. 1127 - 1130.
  • Domka, F., Korzeniowski, A., Foltynowicz, Z., Seifert, K., 2002, Desulfurication of waste coal pyrite by microbiological method, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 392-397.
  • Korzeniowski, A., Foltynowicz, Z., 2002, Logistic systems for collection and utility of packaging waste, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 385-391.
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., Lewandowska, A., 2002, Ocena Cyklu Życia (LCA) jako środowiskowa analiza towaroznawcza, s. 464-469.
  • Wojciechowska, P., Kaszub, D., Foltynowicz, Z., 2002, New derivatives of lactic acid for biodegradable packaging, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 378-384.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2002, Badanie możliwości syntezy poli (kwasu mlekowego) z surowców naturalnych, s. 121.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2002, Life cycle assessment - qulity aspects, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 122-127.
  • Urbaniak, M., Foltynowicz, Z., 2002, Asspects of environmental protection in building of strategic objectives of companies in business market., Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 366 – 370.
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., Fechner, I., 2003, Kompleksowe przetwarzanie odpadowych tworzyw sztucznych na przykładzie międzygminnego systemu logistycznego zagospodarowania., s. ..
  • Foltynowicz, Z., 2003, Rozwój norm ISo serii 14000, s. 177-180.
  • Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., Kozak, M., 2003, Nanokompozyty PLA/PDMS/bentonit, s. 71.
  • Foltynowicz, Z., 2003, Integrating Environmental Aspects Into Product Development, s. 40-45.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., Podleśny, A., 2003, Ocena cyklu życia (LCA) wybranych wyrobów przemysłowych, s. 56-59.
  • Foltynowicz, Z., Wachowski, L., 2003, Freony i ich ekologiczne zamienniki, s. 269-272.
  • Foltynowicz, Z., Majchrzak, J., Urbaniak, W., 2003, Własność intelektualna - niektóre problemy dotyczące współpracy z gospodarką z punktu widzenia jednostek naukowych, s. 427-432.
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., Fechner, I., Urbaniak, W., 2003, Kompleksowe przetwarzanie odpadowych tworzyw sztucznych na przykładzie międzygminnego systemu logistycznego zagospodarowania odpadów, Kompleksowe przetwarzanie odpadowych tworzyw sztucznych na przykładzie międzygminnego systemu logistycznego zagospodarowania odpadów., s. 6.
  • Foltynowicz, Z., 2003, Silanizacja i silanoliza PET, s. 35.
  • Frydrych, E., Foltynowicz, Z., Kowalak, S., 2003, Pochłaniacze tlenu z opakowań produktów spożywczych przy udziale zeolitów, s. 229-234.
  • Kozak, W., Foltynowicz, Z., 2004, Peanuts quality preservation by means of polymeric oxygen scavenger, s. 334-337.
  • Besser-Regula, K., Chmielewski, J., Foltynowicz, Z., 2004, Use of electronic nose for examination of floor covering materials, s. 36–40.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Effect of nanotechnology on commodity science, s. 70-74.
  • Wojciechowska, P., Pyra, E., Foltynowicz, Z., 2004, Investigation of susceptibility of PE/LA composites to biodegradation, s. 276–278.
  • Lewandowska, A., Klimek, M., Foltynowicz, Z., 2004, Life Cycle assessment of the fertilizer – case study for the urea’s production., s. 844–849.
  • Farreras, J., Piotrowska, M., Marcinkowska, N., Foltynowicz, Z., Bogucka, R., 2004, Chemical enginefring tools Aiding LCA application processes of phenol production, s. 946 -950.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Czy nowe materiały opakowaniowe to nowe problemy dla recyklingu?, s. 19-20.
  • Foltynowicz, Z., Baranowski, M., 2004, Gospodarka odpadami w województwie Zachodniopomorskim w zakresie opakowań., s. 91.
  • Foltynowicz, Z., Urbaniak, W., Wasiak, W., 2004, Physicochemical properties and possible application of liquid products form thermal degradation of plastic waste., Proceedings of the Rewas`04: Global Symposium on Recykling, Waste Treatment and Clean Technology, s. 1715-1722.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2004, Life cycle assessment as a method for assessing of eco-efficiency - case study, International Conference Eco-efficiency for sustainability Quantified methods for decision making, s. 56-57.
  • Kubera, H., Foltynowicz, Z., 2005, Problems in the development of ecological and modern packagings, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 723-728.
  • Foltynowicz, Z., 2005, Economic and Social Challenges of Nanomaterials, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 95-98.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2005, The importance of energy systems in LCA studies, Tallin International Seminar in Life Cycle Assessment in Central and Eastern Europe Region, s. 25.
  • Chmiela, M., Chmielewski, J., Foltynowicz, Z., 2005, An attempt to use an electronic nose in identyfying PET form recycling, 4 th Central-European Conference; Plastic Recykling Science-Industry, s. 4.
  • Kozak, M., Janiak, K., Domka, F., Foltynowicz, Z., 2005, Modyfikacja krzemianów warstwowych (bentonitu) za pomocą promotorów adhezji i wzmacniania, Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej, s. 245-251.
  • Pondel, H., Foltynowicz, Z., 2006, Perception of Environmental Problems by Polish Farm Producers, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 399-403.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2006, Enivironmental Managements-New Generation of ISO 14000 Standards, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 287--291.
  • Kowal, A., Foltynowicz, Z., 2006, Production of energy from pellets made of wood waste as the element of renewable energy markets development strategy in Poland, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 1150-1154.
  • Kowalak, S., Namysłowska, D., Frydrych, E., Foltynowicz, Z., 2006, The efficiency of terpenes adsorbed on various supports as oxygen scavengers for packaging, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 26-27.
  • Foltynowicz, Z., 2006, Recykling and waste managemnt envisage nanotechnology, Recycling i odzysk materiałów polimerowych, s. 281-286.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2006, Prośrodowiskowe działania żródłem innowacji w przedsiębiorstwie, Rozwój przedsiębiorstw w aspekcie projakościowego doskonalenia i innowacyjności, s. 153-160.
  • Besser-Regula, K., Chmielewski, J., Foltynowicz, Z., 2006, Some Examples of Applications of the Electronic Nose for Determination of Plastic Products Odour, Odour and Emissions of Plastic Materials 2006, s. 4-1-4-6.
  • Foltynowicz, Z., 2007, Should we be afraid of Nano Dust Emission?, Odour and Emissions of Plastic Materials, s. 11-1 - 11-5.
  • Alankiewicz, T., Foltynowicz, Z., 2007, Realizacja planów gospodarki odpadami na terenie gmin woj. wielkopolskiego Realization of waste management planes in wielkopolska voivodship, Efektywne zarządzanie gospodarka odpadami. Efficient management of solid waste, s. 333-342.
  • Foltynowicz, Z., 2007, Examples of using the LCA* method to compare the life cycle impact of old and new generaton refrigerants, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 1162-1167.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2007, Organic-inorganic nanocomposite materials by sol-gel process, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 429-433.
  • Wawrzynkiewicz, Z., Noskowiak, A., Libera, J., Witczak, A., Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2007, Choice of allocation procedure as a crucial step in LCA, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 1128-1137.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2007, Nanokompozyty na bazie pochodnych celulozy otrzymane metodą zol-żel, I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, s. 196.
  • Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., 2007, Krzemoorganiczne hybrydy na bazie pochodnych celulozy, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Krzemoorganiczne, s. 85.
  • Szostak, M., Paukszta, D., Foltynowicz, Z., 2007, Recykling materiałów opakowaniowych na przykładzie folii wielowarstwowej., Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Nauka-Przemysł, s. 139-140.
  • Kowalak, S., Frydrych, E., Foltynowicz, Z., 2007, Badania spektroskopowe produktów utleniania terpenów i pochodnych fenolu na zeolitach typu FAU, XII Ogólnopolskie Mikrosympozjum "Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych", s. 37.
  • Witczak, A., Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2008, Life cycle thinking in the retail sector a survey study in the EU., 16th IGWT Symposium : Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence. 2008., s. 2-7.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2008, The effect of plasticizers on tensile properties of cellulose acetate butyrate nonocomposites, 16th IGWT Symposium : Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence. 2008., s. 697-700.
  • Foltynowicz, Z., 2008, SAB - Strategiczny Panel Doradczy Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i innowacji CIP (The Strategic Avisory Board (SAB) of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), TQM stymulatorem innowacyjności, s. 45-52.
  • Foltynowicz, Z., 2009, Intergrated product policy approach to reduce environmental impacts of products, Produktova Politika v Globalnom Obchode, s. 9-15.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2009, Cellulose acetate butyrate organic-inorganic hybrid nanocomposites, Nanotechinsight, s. 208.
  • Kaps, R., Foltynowicz, Z., 2009, Plastic waste management in Poland - state of art and future perspectives, XII International Waste Management and Landfill Symposium Proceedings, s. 779-780.
  • Frydrych, E., Chmielewski, J., Foltynowicz, Z., 2009, Investigation of the Oxygen Scavengers Based on Organic Substances Using Electronic Nos, 11th Workshop Odour and Emissions of Plastic Materials, s. 8-9.
  • Foltynowicz, Z., Rodewald, D., 2009, Impact of chosen consumer products containing nanosilver on microorganisms, Current Trends in Commodity Science : book of abstracts. Proceedings of the 10th International Conference (IGWT). 2009, s. 144.
  • Borucka, B., Foltynowicz, Z., 2010, Ekoinnowacje w OECD, Innowacyjność i jakość - wyznaczniki sukcesu, s. 19-24.
  • Utkin, N., Chmielewski, J., Foltynowicz, Z., 2010, Odour of Bioplastic Foils by Storage in Enhanced Temperatures and Humidity, Odour and Emissions of Plastic Materials 2010, s. 9-1 - 9-4.
  • Gościańska, J., Foltynowicz, Z., 2010, Zarządzanie innowacjami jako istotny element funkcjonowania współczesnego przedsiebiorstwa, Innowacyjność i jakość - wyznaczniki sukcesu, s. 75-82.
  • Wojciechowska, P., Heimowska, A., Foltynowicz, Z., Rutkowska, M., 2010, Environmental degradability of organic-inorganic cellulose acetate butyrate hybrids, Materiały Polimerowe 2010, s. 719-722.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., Nowicki, M., 2010, Nanokompozyty na bazie octanopropionianu celulozy otrzymane metodą zol-żel., IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii Nano 2010, s. 225.
  • Myszka, H., Foltynowicz, Z., 2010, Carbon footprints of Poznań University of Economics., Role of science of commodities in quality management in knowledge based economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : commodity science - research and practice : abstracts. 2010, s. 6.
  • Wienskowski, J., Foltynowicz, Z., 2010, The effect of reach regulation on commodity science, Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : Proceedings 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, s. 33-38.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2010, Ile 'nano' jest w rynkowych nanoproduktach, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii Nano 2010, s. 286.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., Koci, V., 2010, The effect of nanosilver from chosen consumer products on marine bacteria, Science and Technology for Environmental Protection, s. MO 385.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., Koci, V., 2010, Impact of nanosilver from cleaning liquids on chosen marine microorganism, 2nd NanoImpactNet Conference. For a healthy environment in a future with nanotechnology, s. 121.
  • Foltynowicz, Z., Nowaczyk, A., Gwiazdowska, D., Filipiak, M., Rodewald, D., 2011, Safety of Products Containing Nanosilver, Current trends in commodity science : book of abstracts : 11th IComSC' 11, IGWT Symposium Series, 12th-14th September 2011, Poznań Poland., s. 48.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2011, Oddziaływanie nanocząstek srebra na środowisko naturalne, V Krajowa Konferencja Nanotechnologii. NANO 2011, s. 187-188.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2011, Czy zagrażają nam nanoodpady?, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Materiały i Biomateriały, s. 213.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2011, Opakowania przedłużające trwałość produktu, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Materiały i Biomateriały, s. 214.
  • Rodewald, D., Foltynowicz, Z., 2011, Produkty kosmetyczne z nanosrebrem dostępne na polskim rynku oraz ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne, V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, s. 17.
  • Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., 2011, Nanokompozyty polimerowe dla opakowalnictwa, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Materiały i Biomateriały, s. 44.
  • Foltynowicz, Z., Akesson, D., Christeen, J., Skrifvars, M., 2012, Microwave Pyrolysis as a Method to Glass Fibre Recovery From Used Blades of Wind Turbines, Crete 2012, s. 241-242.
  • Foltynowicz, Z., Pajewska, M., 2012, Potential Problems of Biogas Production in Poland at Rural Plants, Crete 2012, s. 485-486.
  • Foltynowicz, Z., Rodewald, D., Gwiazdowska, D., Filipiak, M., 2012, Cosmetic preservation by using nanosilver in the packaging instead of parabens in the product, Ecotoxicology revisited, s. 143.
  • Foltynowicz, Z., Joachimiak, K., 2012, Life cycle assessment (LCA) and life cycle costing (LCC) as examples of tools for assessing the paper production process, Technology and Innovation for a Sustainable Future:a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, s. 1-10.
  • Szafran, M., Lewicki, R., Foltynowicz, Z., 2012, Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych technologii w energetyce, "Innowacyjność i jakość dla biznesu w gospodarce zorientowanej na redukcję CO2", s. 180-187.
  • Foltynowicz, Z., Urbaniak, W., Marks, D., Zajchowski, S., Piszczek, K., 2013, Carbonized glass fibre as reinforcement of polymer composites, Proceedings of Third International Symposium “Frontiers in Polymer Science”, s. 13.
  • Foltynowicz, Z., Maciejewski, H., Pietras, P., 2013, Modification of Paper Products with Silica-Gelatine Hybrid Systems Obtained by Sol-Gel Methods;, Proceedings of Twenty First Annual International Conference on Composites/Nano Engineering,, s. brak.
  • Foltynowicz, Z., Goliński, T., Szulczewska-Remi, A., 2014, Research Commercialization – from Idea to Profit , The Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism, s. 116-125.
  • Rodewald-Dulat, D., Gwiazdowska, D., Foltynowicz, Z., 2014, Microbiological stability of shampoo stored in polymeric packaging modified with nanosilver , Proceedings of 19th IAPRI World Conference on Packaging,, s. 48-54.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., 2014, Nanoiron Based Composite Oxygen Scavengers, Proceedings of 19th IAPRI World Conference on Packaging,, s. 58.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Kwiatkowska-Sienkiewicz, K., 2014, Wpływ pochłaniaczy tlenu na jakość kawy w czasie przechowywania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jakość Towarów i Usług w Innowacyjnej Gospodarce, s. 53.
  • Foltynowicz, Z., 2014, Innowacje dla środowiska przy współpracy jednostek naukowych ze światem biznesu, Miedzynarodowy Kongres Ochrony Srodowiska, s. x.
  • Foltynowicz, Z., 2014, Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu do opakowań – faza komercjalizacji, „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”, s. 105.
  • Świtalska, K., Foltynowicz, Z., 2016, Low emission economy plans as a chance for sustainable development of municipalities, Book of abstracts: the International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development, 2016, s. 56.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Możliwość zastosowania pochłaniaczy tlenu do ochrony zapakowanych produktów spożywczych, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności 2017, s. 49-58.
  • Cierpiszewski, R., Olszewska, J., Wdowicka, H., Foltynowicz, Z., 2017, Analiza aktywności patentowej w zakresie pochłaniaczy tlenu, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce : abstrakty ; Kraków,8-10 listopada 2017, s. 25.
  • Korzeniowski, A., Foltynowicz, Z. (rec.), 2004: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Żuchowskiego, Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską..
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2010, nr 152, Selected problems of products ecology, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Witczak, J., 2011, nr 216, Current Trends in Commodity Science : Environmental and Market Research, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. 2 : Badanie polimerów i tworzyw sztucznych..
  • Foltynowicz, Z., 2006, Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Cz. II Badanie polimerów i tworzyw sztucznych.
  • Szyszka, G., Jasiczak, J., Foltynowicz, Z., 2008, Towaroznawstwo - opakowania - logistyka..
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Jan Jasiczak = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2003, Odpady medyczne a środowisko naturalne. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki., FORUM Sp. z o.o..
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2003, Opakowania z materiałów biodegradowalnych. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki., FORUM Sp. z o.o..
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2003, Wymagania stawiane opakowaniom. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki., FORUM Sp. z o.o..
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2003, Logistyka utylizacji odpadów opakowaniowych. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki., FORUM Sp. z o.o..
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., 2003, Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. w: Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki., FORUM Sp. z o.o..
  • Borucka, B., Foltynowicz, Z., 2004, Zintegrowana polityka produktowa. w: Żuchowski Jerzy (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Politechnika Radomska, Radom, s. 375-378.
  • Bogucka, B., Foltynowicz, Z., 2004, Implementacja zintegrowanej polityki Produktowej w Unii Europejskiej. w: Bogdan Sojkin, Jacek Kall (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 41-47.
  • Foltynowicz, Z., 2004, Towaroznawstwo w obliczu nanotechnologii w: Żuchowski Jerzy (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Politechnika Radomska, Radom, s. 109-114.
  • Besser-Regula, K., Foltynowicz, Z., 2004, Zastosowanie nosa elektronicznego do badań wykładzin podłogowych w: Żuchowski Jerzy (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Politechnika Radomska, Radom, s. 508-512.
  • Frąckowiak, M., Wawrzyniak, R., Wasiak, W., Foltynowicz, Z., 2005, Oleje roślinne i odpadowe oleje roślinne jako surowiec do produkcji estrów metylowych w: K. Szamański (red.), Gospodarka odpadami komunalnymi, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Warszawa, s. 79-103.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2005, LCA jako narzędzie kształtowania jakości w: Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki. Monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Katedra Zarządzania Jakością, Warszawa, s. 295-302.
  • Majchrzak, J., Urbaniak, M., Urbaniak, W., Foltynowicz, Z., 2005, Intelectual Property and Its Protection at Universities in Poland. w: Dariusz Trzmielak, Maciej Urbaniak (red.), Technology policy and innovation : value-added partnering in a changing world., Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 101-105.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2006, Projektowanie dla środowiska sposobem na doskonalenie jakości wyrobów w: Jerzy Żuchowski (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s. 517-522.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2006, Zasady proekologicznego projektowania wyrobów (DrE) w: J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 167-174.
  • Wosik, D., Foltynowicz, Z., 2007, Zarządzanie jakością w szkole wyższej jako warunek podniesienia jakości życia- doświadczenia Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w: Elżbieta Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informatycznym., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie - Wydział Ekonomiczny, Lublin, s. 19-26.
  • Kłos, I., Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2008, Modyfikowane krzemiany warstwowe jako nowe nanonapełniacze. w: Zenon Foltynowicz, Jan Jasiczak Grzegorz Szyszka (red.), Towaroznawstwo - opakowania - logistyka., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 115-120.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., Mizgajski, J., 2008, Promowanie myślenia w kategoriach cyklu życia w: Jacek Kall, Bogdan Sojkin (red.), Zarządzanie produktem : teoria, praktyka, perspektywy., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 133-139.
   • Zenon Foltynowicz = 1,33 pkt
   • Anna Lewandowska = 1,33 pkt
   • Jan Mizgajski = 1,33 pkt
  • Półrolniczak, N., Baran, P., Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2008, Znaczenie analizy kosztów cyklu życia (LCC) jako narzędzia realizacji celów zrównoważonego rozwoju w: Jerzy Żuchowski (red.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 118-124.
  • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., 2008, Środowiskowa ocena cyklu zycia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych. w: Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III., StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków, s. 281-285.
  • Purol, M., Foltynowicz, Z., 2008, Zarządzanie procesowe na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w: Elżbieta Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin, s. 151-158.
  • Foltynowicz, Z., 2008, Nowe trendy w towaroznawstwie przemysłowym w: Zenon Foltynowicz, Jan Jasiczak Grzegorz Szyszka (red.), Towaroznawstwo - opakowania - logistyka., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 58-72.
  • Alankiewicz, T., Foltynowicz, Z., 2009, Gospodarka odpadami w świetle wytycznych planów gospodarki odpadami. Waste management systems in the light of directions of waste managements plans w: Tadeusz Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2009, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 153-164.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Kaps, R., Foltynowicz, Z., 2009, Rozwój polskiego systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych a doświadczenia austriackie w: Tadeusz Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2009, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 165-178.
  • Mancewicz, M., Foltynowicz, Z., 2009, Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i Holandii na przykładzie związku komunalnego gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zakładu unieszkodliwiania odpadów "Orli staw" w Prażuchach Nowych - Kalisz oraz zakładu unieszkodliwiania odpadów HVC S.A. w Alkmaar - Heerghugowaard. Comparasion of municipal waste management systems in Poland and the Netherlands - 4 case studies w: Tadeusz Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2009, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 317-328.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Jonas, C., Wonka, J., Foltynowicz, Z., 2009, Recycling of waste glass fiber reinforced plastic with microwave pyrolysis w: Andrzej K. Błędzki, Zenon Tartakowski (red.), Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Materiały-Technologie-Utylizacja, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetutu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, s. 139-144.
  • Foltynowicz, Z., 2009, "Zielone" zamówienia publiczne w: Andrzej Graczyk, Krystyna Mazurek-Łopacińska (red.), Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 29-36.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Myszka, H., Foltynowicz, Z., 2010, Węglowy odcisk stopy dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński (red.), Ecological aspects of products quality = Ekologiczne aspekty jakości towarów., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 16-22.
  • Foltynowicz, Z., 2010, Ekoinnowacje szansą na rozwój w: Leszek Woźniak, Jacek Strojny, Elżbieta Wojnicka (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 196-200.
  • Foltynowicz, Z., 2011, Nanomateriały, nanobiznes - nowe trendy w towaroznawstwie w: Aleksander Grzelak, Kazimierz Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 2 : Problemy szczegółowe metodologii nauk ekonomicznych., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 134-148.
   • Zenon Foltynowicz = 1,43 pkt
  • Witczak, J., Foltynowicz, Z., 2011, Czy istnieje problem odpadów żywnościowych? Does the problem of food waste really exist? w: Tadeusz Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2011, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 295-308.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Joanna Witczak = 2,00 pkt
  • Wienskowski, J., Foltynowicz, Z., 2011, Co wynika z przepisów reach dla recyklerów? What do the reach rules mean for recyclers? w: Tadeusz Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2011, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 275-294.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Mancewicz, M., Foltynowicz, Z., 2011, Podobieństwa i różnice w gospodarce odpadami komunalnymi miast partnerskich cz.1. Preston-Anglia i Kalisz-Polska. Similarities and differences in municipal waste management between twin towns part 1. Preston-England and Kalisz-Polska. w: Tadeusz Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2011, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 211-229.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Den Boer, E., Lewandowska, A., Mancewicz, M., 2013, Ocena wybranych aspektów ekologicznych (LCA) różnych modeli gospodarki odpadami dla Kalisza. Ecological asasessment LCA of different models of waste management for kalisz city w: Piotr Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2013, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań - Stare Jabłonki, s. 283-306.
  • Foltynowicz, Z., Witczak, J., 2013, Przyczyny i skutki powstawania odpadów żywnościowych. The reasons and consequences of food waste generation w: Piotr Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2013, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań - Stare Jabłonki, s. 691-708.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
   • Joanna Witczak = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Den Boer, E., Sobolak, A., 2013, Odpady wytwarza gospodarstwo domowe a nie mieszkaniec - analiza porównawcza różnych modeli naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w: Piotr Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 2013, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań - Stare Jabłonki, s. 323-342.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Pietras, P., Foltynowicz, Z., Maciejewski, H., Fiedorow, R., 2014, The Effect of the Modification of Silica-Gelatin Hybrid Systems on The Properties of Some Paper Products w: Zaikov G. E., Haghi A. K., Kłodzińska E., (red.), Materials science and engineering : Physiochemical Concepts, Properties, and Treatments, Apple Academic Press; CRC Press, a member of Taylor & Francis, Toronto, s. 77–91.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, Product innovation management via patent landscape w: A. Cholewa-Wójcik, A.Kawecka (red.), Commodity Science in Research and Practice - Innovations in product development and packaging, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, s. 19-31.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Goliński, T., Szulczewska-Remi, A., 2014, Research Commercialization - from Idea to Profit w: doc. Ing. Viera Kubiková, PhD., doc. PhDr. Daniela Breveníková (red.), Application of Knowledge in Process of Business Dynamization in Central Europe : the Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism., Publishing House EKONÓM University of Economics in Bratislava, s. 124-133.
   • Zenon Foltynowicz = 1,67 pkt
   • Tomasz Goliński = 1,67 pkt
   • Aleksandra Szulczewska-Remi = 1,67 pkt
  • Foltynowicz, Z., Stróżyk , K., 2015, Europa bez odpadów w: Piotr Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań, s. 25-36.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Tichoniuk, M., Foltynowicz, Z., 2016, Managing an Organization in the Aspects of Sustainable Development w: Alfred Błaszczyk (red.), Product and Process Management - Environmental and Technology in Business, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Poznań, s. 13-39.
   • Zenon Foltynowicz = 1,79 pkt
   • Mariusz Tichoniuk = 1,79 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2016, The sustainable commodity and products for circular economy w: Sabka Pahsova (red.), Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium, Publishing house "Science and Economics", Warna, s. 83-88.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Szulczewska-Remi, A., Foltynowicz, Z., 2016, Options for Financing Eco-Innovation Available to Enterprises w: Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil (red.), BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS’ DEMANDS, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s. 185-202.
   • Zenon Foltynowicz = 2,50 pkt
   • Aleksandra Szulczewska-Remi = 2,50 pkt
  • Grygiel, J., Joachimiak-Lechman, K., Foltynowicz, Z., 2017, Life Cycle Assessment in Automotive Application w: Mariusz Tichoniuk (red.), Current trends in Commodity Science : Non-Food Products Quality and Safety, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economics & Business, Poznań, s. 178-194.
   • Zenon Foltynowicz = 1,04 pkt
   • Jakub Grygiel = 1,04 pkt
   • Katarzyna Joachimiak-Lechman = 1,04 pkt
  • Muradin, M., Maciupa, M., Bocianowski, R., Foltynowicz, Z., 2017, The state of different types of renewable energy sources in Poland w: Rodica Pamfilie, Vasile Dinu, Laurențiu Tăchiciu, Doru Pleșea, Cristinel Vasiliu, (red.), New Trends in Sustainable Business and Consumption : conference prodeedings BASIQ 2017., EDITURA ASE, Bucharest, s. 453-461.
   • Zenon Foltynowicz = 3,75 pkt
   • Magdalena Muradin = 3,75 pkt
   • Monika Maciupa = 3,75 pkt
   • Robert Bocianowski = 3,75 pkt
  • Foltynowicz, Z., Łuczak, B., 2017, Motivations to pursue patents among staff of Poznań Universities w: Alina Matuszak-Flejszman, Katarzyna Joachimiak-Lechman (red.), Current Trends in Commodity Science : Selected Aspects of Organization, Product and Process Management, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economics & Business, Poznań, s. 159-169.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Bocianowski, R., Foltynowicz, Z., 2017, Analiza wstępna poprzedzająca badania środowiskowe innowacyjnej metody szczelinowania łupków gazonośnych sprężonym metanem (CNG) w: Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Dr Krzysztof Głuc (red.), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 143-152.
   • Zenon Foltynowicz = 2,50 pkt
   • Robert Bocianowski = 2,50 pkt
  • Cierpiszewski, R., Olszewska, J., Foltynowicz, Z., 2017, Rozwój pochłaniaczy tlenu na podstawie analizy aktywności ich patentowania w: Renata Salerno-Kochan, Artur Wolak (red.), Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, s. 20-32.
   • Zenon Foltynowicz = 1,67 pkt
   • Ryszard Cierpiszewski = 1,67 pkt
   • Joanna Olszewska = 1,67 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, Opakowalnictwo i społeczeństwo w: A. Emblem, H. Emblem (red.), Technika opakowań : podstawy, materiały, procesy wytwarzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 3-11.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, Ustawodawstwo dotyczące opakowań w: A. Emblem, H. Emblem (red.), Technika opakowań : podstawy, materiały, procesy wytwarzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 68-87.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz, 2014, Inna instytucja unijna
  • Zenon Foltynowicz, 2015, Inna instytucja unijna
  • Zenon Foltynowicz, 2017, Komisja Nauk Towaroznawczych-Nauk o Jakości
  • Zenon Foltynowicz (Sustainability), 2013-2020
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz (Ecomanager), 2014-2015
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz (International Journal of Economic Practices and Theories), 2014-2020
   • Zenon Foltynowicz = 7,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz (Towari i Rinki (Towary i Rynki)), 2014-2020
   • Zenon Foltynowicz = 7,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz (Logistyka Odzysku), 2015-2020
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz (Studia Commercialia Bratislavensia), 2015-2020
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz (Nauki Inżynierskie i Technologie), 2015-2020
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz, 2014, IGWT
  • Zenon Foltynowicz, 2014, SETAC Central-East Europe Branch
  • Zenon Foltynowicz, 2014, PTT Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
  • Zenon Foltynowicz, 2014, PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne
  • Zenon Foltynowicz, 2015, IGWT
  • Zenon Foltynowicz, 2015, SETAC Central-East Europe Branch
  • Zenon Foltynowicz, 2015, PTT Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
  • Zenon Foltynowicz, 2015, PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne
  • Foltynowicz, Z. w: ETV (Environmental Technology Verification) Technical Groups, Komisja Europejska.
   • Zenon Foltynowicz = 10,00 pkt
  • Ceccon, L., Cichelli, A., Clasadonte, M., Foltynowicz, Z., Renzi, M. w: Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/B5-Scienze merceologiche, Abilitazione Scientifica Nationale, Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca.
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Foltynowicz, Z. w: Program TOP500 Innovators, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Foltynowicz, Z. w: Kapitula Konkursu "Ekoodpowiedzialni w biznesie", Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z. w: Komitet Techniczny nr 273, Polski Komitet Normalizacyjny.
   • Zenon Foltynowicz = 26,00 pkt
  • Żukowski, M., Szulczewska-Remi, A., Abramowicz, W., Foltynowicz, Z., Dobski, P., Truskolaski, S. w: Komisja Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Gołata, E., Szulczewska-Remi, A., Andrzejczak, K., Truskolaski, S., Abramowicz, W., Foltynowicz, Z., Dobski, P. w: Komisja ds. Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • Gołata, E., Foltynowicz, Z., Cellary, W., Gaweł, A., Andrzejczak, K., Szulczewska-Remi, A. w: Komisja Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2011, Athens Institute for Education and Reasearch.
  • Foltynowicz, Z., 2012, IGWT (International Society of Commodity Science and Technology).
  • Foltynowicz, Z., 2013, IGWT (International Society of Commodity Science and Technology).
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, IGWT (International Society of Commodity Science and Technology).
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, Athens Institute for Education and Reasearch.
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, SETAC Central-East Europe Branch (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) .
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2015, IGWT (International Society of Commodity Science and Technology).
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2015, Athens Institute for Education and Reasearch.
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2015, SETAC Central-East Europe Branch (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) .
  • Fiedorow, R., Kozak, W., Foltynowicz, Z., Kirszensztejn, P., 2001, Fizykochemiczne i towaroznawcze aspekty pochłaniaczy tlenu do opakowań.
  • Kozak, M., Foltynowicz, Z., Domka, L., 2001, Synteza, badania strukturalne i ocena towaroznawcza kompozytów polietylenu i polipropylenu z napełniaczami mineralnymi oraz biodegradowalnych kompozytów polietylen / pochodne kwasu mlekowego.
  • Domka, L., Foltynowicz, Z., Kozak, M., 2002, Otrzymywanie i ocena fizykochemiczna oraz towaroznawcza biodegradowalnych kompozytów polietylen/skrobia.
  • Kowalak, S., Jankowska, A., Foltynowicz, Z., Kozak, W., Frydrych, E., 2003, Badania nad zeolitowymi materiałami do pochłaniania tlenu.
  • Wachowski, L., Foltynowicz, Z., 2003, Towaroznawcze aspekty zamienników freonów i halonów.
  • Urbaniak, W., Foltynowicz, Z., Majchrzak, J., 2003, Badania i analiza sposobów ochrony i udostępniania rezultatów prac badawczych w szkole wyższych.
  • Foltynowicz, Z., Wasiak, W., Korzeniowski, A., Domka, F., 2003, Opracowanie metodyki określania w paliwach płynnych zawartości biokomponentów oraz ich biodegradacja.
  • Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., Domka, L., 2003, Synteza, badania strukturalne i ocena towaroznawcza kompozytów polietylenu z modyfikowanym bentonitem i montmorylonitem..
  • Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., Domka, L., Kozak, M., 2004, Modyfikacja wybranych krzemianów warstwowych oraz ich analiza fizykochemiczna i towaroznawcza jako napełniaczy biodegradowalnych nanokompozytów polietylen/PLA.
  • Foltynowicz, Z., Lewandowska, A., Bogucka, R., Borucka, B., Kozacki, L., Mizgajski, A., Macias, A., 2004, Zarządzanie Środowiskowe w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.
  • Foltynowicz, Z., Frydrych, E., Kozak, W., Janiszewska, M., Jankowska, A., Kowalak, S., 2004, Badania nad zeolitowymi materiałami do pochłaniania tlenu - kontynuacja.
  • Foltynowicz, Z., Wachowski, L., Besser-Regula, K., Tyrakowska, B., Chmielewski, J., Hofman, M., 2004, Kompleksowa ocena wybranych parametrów użytkowych wykładzin podłogowych.
  • Foltynowicz, Z., Szulczewska-Remi, A., Jasiczak, J., Spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Jasiczak, J., Szulczewska-Remi, A., Spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
   • Aleksandra Szulczewska-Remi = 6,00 pkt
   • Jakub Jasiczak = 6,00 pkt
  • Złota Odznaka za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • Zwycięzcą w konkursie internautów Eureka!DGP Odkrywamy polskie wynalazki za „Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu”
  • Nagroda Zespołowa II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2013/2014 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za współautorstwo 6 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej i 7 zgłoszeń patentowych
  • Zloty Krzyz Zaslugi
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Wyróżnienie w konkursie Eureka!DGP Odkrywamy polskie wynalazki za „Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu”
  • Nagroda Zespołowa I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych
  • Nagroda Zespołowa I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych
  • Za serię publikacji o wysokim impakt faktorze
  • Medal honorowy "Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"
  • Victorie UEP 2017 laureat w kategorii "Piękny umysł WT"
  • za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt. „Product & Process Management. Environment and Technology in Business”, redakcja naukowa: dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. nadzw. UEP, Wydawnictwo Poznań University of Economics and Business
  • opieka naukowa
  • Erasmus+ Staff Training
  • Erasmus+ Staff Training
  • Erasmus+
  • Foltynowicz, Z., 2001, Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykiety środowiskowe I typu Zasady i procedury, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia - Interpretacja cyklu życia, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Instrukcja Zarządzania JakościąZatrudnianie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku adiunkta, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Instrukcja Zarządzania Jakością Zatrudnianie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego AE na czas określony, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Instrukcja Zarządzania Jakością Zatrudnianie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego AE na czas nieokreślony, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Instrukcja Zarządzania Jakością Zatrudnianie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku profesora zwyczajnego, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Kozioł, J., 2001, Instrukcja Zarządzania Jakością Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Łańcucki, J., 2001, Identyfikacja i nadzorowanie wymagań prawnych, normatywnych i wewnętrznych, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2001, Procedura Procesy administracyjne i organizacja pracy dziekanatu, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Jasiczak, J., Sobczyński, A., 2001, Obsługa pracowników przez dziekanat, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Matuszak-Flejszman, A., Zalewski, R., Kozioł, J., Foltynowicz, Z., 2001, Uzyskiwanie tytułów zawodowych oraz stopni i tytułu naukowego, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Matuszak-Flejszman, A., Zalewski, R., Kozioł, J., Foltynowicz, Z., 2001, Uzyskiwanie tytułu zawodowego magistra inżyniera towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Matuszak-Flejszman, A., Zalewski, R., Kozioł, J., Foltynowicz, Z., 2001, Nadawanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Kozioł, J., Zalewski, R., Foltynowicz, Z., 2001, Nadawanie stopnia naukowego doktora hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Zalewski, R., Kozioł, J., Foltynowicz, Z., 2001, Uzyskiwanie tytułu naukowego profesora, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., 2002, Etykiety i deklaracje środowiskowe Zasady ogólne, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2002, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Format dokumentacji danych, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2002, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia Przykłady zastosowania ISO 14041 do określania celu i zakresu oraz analizy zbioru, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2014, Norma PN-EN-ISO 14031, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Zarządzanie Środowiskowe Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV), Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements 6 and guidelines for quantification, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Environmental management — Material flow cost accounting — Guidance for practical implementation in a supply chain, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Environmental labels and declarations — Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Environmental management — Guidelines for establishing good practices for combatting land degradation and desertification — Part 1: Good practices framework, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Greenhouse gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements, Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Foltynowicz, Z., 2017, Environmental management — Environmental technology verification (ETV), Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Marciniec, B., Foltynowicz, Z., Chęciński, K., 2003, Sposób otrzymywania propylotrichlorosilanu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Korzeniowski, A., Chorożko, A., 2003, Sposób chemicznej degradacji politereftalanu etylenu, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Urbaniak, W., Foltynowicz, Z., 2005, Sposób otrzymywania nanocząsteczek metali zdyspergowanych w matrycy nieorganicznej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Urbaniak, W., Kozak, W., Foltynowicz, Z., 2007, Adsorbent tlenu oraz sposób wytwarzania adsorbentu tlenu, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Urbaniak, W., Foltynowicz, Z., 2009, Sposób kontrolowanej regulacji chłonności plastyfikatorów przez mineralne napełniacze tworzyw sztucznych, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Urbaniak, W., Foltynowicz, Z., 2009, Sposób kontrolowanej regulacji chłonności plastyfikatorów przez mineralne napełniacze tworzyw sztucznych., Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2011, Nanokompozyty polimerowe na bazie pochodnych celulozy i sposób ich wytwarzania, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Frydrych, E., Foltynowicz, Z., Kowalak, S., 2013, Niemetaliczny pochłaniacz tlenu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań.
   • Zenon Foltynowicz = 25,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Urbańska, M., 2017, Sposób wytwarzania nanożelaza oraz zastosowanie nanożelaza wytworzonego tym sposobem do pochłaniania tlenu w opakowaniach oraz w pochłaniaczach tlenu , Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 12,50 pkt
   • Wojciech Kozak = 12,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Urbańska, M., 2017, Sposób wytwarzania nanożelaza oraz zastosowanie nanożelaza do pochłaniania tlenu w opakowaniach i do pochłaniaczy tlenu , Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 12,50 pkt
   • Wojciech Kozak = 12,50 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Urbańska, M., Muc, K., Forysiak/Dominiak, A., Kublicka, K., 2017, Nanoiron based oxygen scavengers , Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 12,50 pkt
   • Wojciech Kozak = 12,50 pkt
  • Zenon Foltynowicz, 2016, Universita degli Studi Roma Tre, Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore 13/B5-Scienze merceologiche
  • Zenon Foltynowicz, 2017, Universita degli Studi Roma Tre, Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore 13/B5-Scienze merceologiche
  • Matuszak-Flejszman, A., Alankiewicz, T., Foltynowicz, Z., Ankiel-Homa, M., Określenie masy odpadów opakowaniowych poddanych poszczególnym procesom odzysku w 2006 r..
  • Kozak, W., Foltynowicz, Z., Żelazowe pochłaniacze tlenu nowej generacji.
   • Wojciech Kozak = 7,65 pkt
  • Kempka, S., Uwarunkowania systemu logistycznego w procesach zaopatrzenia Wojska Polskiego.
  • Lewandowska, A., Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych.
  • Kozak, W., Kompozyty żelazo/silikon jako pochłaniacze tlenu w opakowaniach produktów spożywczych.
  • Besser-Regula, K., Zapach jako determinanta wyboru w procesie zakupu wykładzin.
  • Frydrych, E., Towaroznawcze aspekty pochłaniaczy tlenu na bazie sit molekularnych i wybranych substancji organicznych.
  • Wojciechowska, P., Wpływ modyfikacji nanokompozytów na bazie pochodnych celulozy na ich właściwości użytkowe.
  • Alankiewicz, T., Skuteczność funkcjonowania systemów gospodarki odpadami na przykładzie jednostek samorządowych województwa wielkopolskiego.
  • Kaps, R., Comparative environmental evaluation of plastic waste management at national level on example of polish and austrian systems.
  • Gościańska, J., Postrzeganie efektywności energetycznej jako projakościowego wyróżnika gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Mancewicz, M., Ekologiczne i ekonomiczno-społeczne aspekty modyfikacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Kaliszu, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Rodewald, D., Ocena trwałości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych w opakowaniach polimerowych modyfikowanych nanosrebrem, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Goliński, T., Uwarunkowania wdrożenia innowacyjnej technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii na terenach cennych przyrodniczo, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • LIFE+ „Recykling of waste glass fiber reinforced plastik with microwave pyrolysis” LIFE07 ENV/000904
  • „Food Waste Treatment on Ships by Microwave Drying”
  • Foltynowicz Zenon (Szewczyk Paweł Nanotechnologie Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne) 2012
  • Foltynowicz Zenon (Wolniak Radosław, Jaromir Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością) 2012
  • Foltynowicz, Z., 2011, członek Komisji Nauk Towaroznawczych O/Poznań.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2008: Fijał, T., Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2009: Borycka, B., Towaroznawcze studium nad żywnością i energetyczną użytecznością bogatobłonnikowych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 1998: Jastrzębska, M., Poliuretany szczepione na kopolimerze styren-kwas p-styrenosulfonowy.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 1999: Hadryjańska, B., Badania nad ujęciem systemowym zagospodarowania zużytych opakowań szpitalnych np. wybranych szpitali m. Poznania.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2000: Dobosz, A., Oczyszczanie wody ze związków organicznych za pomocą fotokatalizy na modyfikowanym T i O2.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2001: Poszmik, E., Change in environmental behaviour of enterprises illustrated by example of the paper industry.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2004: Zarębska, J., Algorytmy bilansów ekologicznych wybranych opakowań.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2006: Kubik, B., Odnawialne paliwo w przemyśle cukrowniczym - ekonomiczne i ekologiczne przesłanki wykorzystania wysłodków buraczanych.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2006: Andrzejewska, A., Oczyszczanie odpadowych roztworów barwników organicznych na modyfikowanych adsorbentach nieorganicznych.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2006: Filip, A., Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2009: Zielińska-Szmaniak, D., Pozycja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w systemie gospodarki odpadami w Wielkopolsce.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2010: Jasiczak, J., Postawy konsumentów wobec nanotechnologii jako determinanty jej sukcesu rynkowego.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2012: Kawałko, A., Synteza i właściwości fizykochemiczne układu SiO2-SnO2 otrzymanego metodą zol-żel w środowisku bezwodnym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2013: Lipiecka, S., Oznaczanie azbestu w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2017: Przybylak, P., Modyfikacja tkanin bawełnianych związkami krzemoorganicznymi w celu nadania nowych właściwości użytkowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2017: Kowalkiewicz , Z., Otrzymywanie i właściwości syntetycznych topników fluorkowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 5,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2016
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zieliński, R. (rec.), 2010: Foltynowicz, Z., Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Zenona Foltynowicza prof. UE w Poznaniu, w związku z wnioskiem Rady Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych..
  • Foltynowicz Zenon 2013 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2014 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Foltynowicz Zenon 2004 : 3
  • Foltynowicz Zenon 2013 : 8
   • Zenon Foltynowicz = 24,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2014 : 4
   • Zenon Foltynowicz = 12,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2015 : 3
   • Zenon Foltynowicz = 9,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2015 : 2
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2015 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2016 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2016 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2016 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2016 : 4
   • Zenon Foltynowicz = 12,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2016 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2017 : 14
   • Zenon Foltynowicz = 42,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2017 : 2
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2017 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2017 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2017 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2017 : 1
   • Zenon Foltynowicz = 3,00 pkt
  • Foltynowicz Zenon 2011 : 1
  • Foltynowicz Zenon 2013 : 3
   • Zenon Foltynowicz = 6,00 pkt
  • Zenon Foltynowicz 2014 : 4
   • Zenon Foltynowicz = 8,00 pkt
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2004: Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii Czystszej Produkcji w polskich przedsiębiorstwach.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2004: Podstawy zarządzania środowiskowego.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2011: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów biologii.
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2015: recenzja wydawnicza rozdzialu II monografii Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Foltynowicz, Z. (rec.), 2016: „Możliwości wykorzystania odpadów poliestrowo-szklanych w polskiej gospodarce zgodnie ze zrównoważonym rozwojem” autorstwa Marioli Jastzębskiej.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • T-SHAPED PROFESSIONALS (12th International Commodity Science Conference)
  • Nanoscale iron powder for packaging materials-Oxygen absorption kinetics and capacity
  • Nowe rozwiązania w opakowalnictwie
  • Finansowanie działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw
  • Education for innovation and their commercialization
  • Substancje o wysokim stopniu zyspergowania jako komponenty materiałów wysokoenergetycznych
  • POSTER - Analiza wstępna poprzedzająca badania środowiskowe innowacyjnej metody szczelinowania łupków gazonośnych sprężonym metanem (CNG)
  • Food Waste Treatment on Ships by Microwave Drying
  • PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT VIA PATENT LANDSCAPE
  • The importance of commodity science in the circular economy
  • The sustainable commodity and products for circular economy
  • The state of different types of renewable energy sources in Poland
  • New type of oxygen scavenger for pharmaceutical packaging
  • Foltynowicz, Z., 2001, 1st Central European Conference Recycling of Polymer Materials Science-Industry.
  • Foltynowicz, Z., Zieliński, R., Wieczorek, D., Walenciak, M., Lewandowska, A., Kozak, W., Wojciechowska, P., Filipiak, M., Chmielewski, J., Cierpiszewski, R., 2002, 7th International Commodity Science Conference IComSC`02 Current Trends in Commodity Science, Poland.
  • Kozioł, J., Foltynowicz, Z., 2002, Zintegrowane Systemy Zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo.
  • Foltynowicz, Z., 2011, IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Zarządzanie Gospodarką Odpadamii i Jego Instrumenty.
  • Bartkowiak, P., Borowiecki, R., Foltynowicz, Z., Bojar, E., Bartkowiak, A., Bernat, T., Sobolewski, H., Wartecki, A., Wieliński, D., Krzakiewicz, K., Nesterak, J., 2011, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami".
  • Foltynowicz, Z., 2013, X Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. X Jubilee International Waste Forum.
  • Foltynowicz, Z., 2014, Kryteria zarządzania jakością według Modelu Doskonałości .
  • Foltynowicz, Z., 2014, Kongres Przemysłu Opakowań .
  • Foltynowicz, Z., 2015, Integrated waste management.
  • Foltynowicz, Z., 2016, 20th IGWT Symposium.
  • Zalewski, R., Foltynowicz, Z., Komitet Naukowy, 2008, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science.
  • Zalewski, R., Foltynowicz, Z., Komitet Naukowy, 2009, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science.
  • Łuczak, J., Foltynowicz, Z., Komitet Naukowy, 2010, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science.
  • Foltynowicz, Z., Komitet naukowy, 2011, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science.
  • Foltynowicz, Z., Komitet redakcyjny, 2011, Towari i Rinki (Towary i Rynki).
  • Foltynowicz, Z., komitet redakcyjny, 2011, Ecomanager.
  • Foltynowicz, Z., Rada Naukowa, 2013, Logistyka Odzysku.
  • Foltynowicz, Z., naukowy, 2013, Towari i Rinki (Towary i Rynki).
  • Foltynowicz, Z., Członek Editorial Advisory Board, 2013, International Journal of Economic Practices and Theories.
  • Foltynowicz, Z., Naukowy, 2014, Logistyka Odzysku.
  • Foltynowicz, Z., naukowy, 2014, Towari i Rinki (Towary i Rynki).
  • Foltynowicz, Z., Członek Editorial Advisory Board, 2014, International Journal of Economic Practices and Theories.
  • Foltynowicz, Z., Editorial Board, 2015, Studia Commercialia Bratislavensia.
  • Foltynowicz, Z., Rada Naukowa, 2015, Nauki Inżynierskie i Technologie.
  • Foltynowicz, Z., Editorial Advisory Board, 2015, International Journal of Economic Practices and Theories.
  • Foltynowicz, Z., naukowy, 2015, Towari i Rinki (Towary i Rynki).
  • Foltynowicz, Z., Rada naukowa, 2015, Logistyka Odzysku.
  • Foltynowicz, Z., Chmielewski, J., Cierpiszewski, R., Filipiak, M., Wojciechowska, P., Kozak, W., Lewandowska, A., Walenciak, M., Wieczorek, D., Zieliński, R., 2002, 7th International Commodity Science Conference IComSC`02 Current Trends in Commodity Science, Poland.
  • Ankiel-Homa, M., Cierpiszewski, R., Filipiak, M., Foltynowicz, Z., Wojciechowska, P., Majchrzak-Kuczyńska, U., Olejniczak, T., Szymusiak, H., Walenciak, M., Wieczorek, D., Zieliński, R., Zalewski, R., 2005, 8th International Commodity Science Conference IComSC '05 Current Trends in Commodity Science, Poland.
  • Foltynowicz, Z., Gwiazdowska, D., Kaźmierczak, M., Klimczak, I., Witczak, J., Chmielewski, J., Pachołek, B., Ratajczyk, P., 2009, 10th International Commodity Science Conference (IGWT).
  • Tyrakowska, B., Łańcucki, J., Kozioł, J., Zalewski, R., Cierpiszewski, R., Maleszka, A., Foltynowicz, Z., Zieliński, R., 2005, Komisja Nauk Towaroznawczych przy Oddziale PAN w Poznaniu.
  • Cierpiszewski, R., Zalewski, R., Zieliński, R., Tyrakowska, B., Foltynowicz, Z., Tkaczyk, S., Żuchowski, J., Skrzypek, E., Maleszka, A., Sojkin, B., 2011, Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN.
  • Maleszka, A., Foltynowicz, Z., 2013, Komisja Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości PAN.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
   • Alicja Maleszka = 4,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2014, Komisja Nauk Towaroznawczych/Nauk o Jakości przy Oddziale PAN w Poznaniu;.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2015, Komisja Nauk Towaroznawczych/Nauk o Jakości przy Oddziale PAN w Poznaniu;.
   • Zenon Foltynowicz = 4,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., 2010, Środowisko przyrodnicze, jego ochrona, procesy biochemiczne.
  • Foltynowicz, Z., 2002, POLY(LACTIC ACID) – BIODEGRADABLE POLYMER DERIVED FROM RENEVABLE RESOURCES, Universitat Bayreuth.
  • Zenon Foltynowicz, 2016-09-16, ROUND TABLE COMMODITY SCIENCE: NEW TRENDS, PERSPECTIVES, AND DEVELOPMENT
  • Zenon Foltynowicz, 2017-03-15, Wynalazcy Przyszłości 2 odc. 7
  • Wojciechowska, P., Foltynowicz, Z., 2006, Nanokompozyty polimerowe na bazie pochodnych celulozy i sposób ich wytwarzania, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Wachowski, L., Czajka, B., Foltynowicz, Z., 2009, Sposób wytwarzania mieszaniny wysokokalorycznej, Instytut Metali Nieżelaznych Filia w Poznaniu.
  • Kowalak, S., Frydrych, E., Foltynowicz, Z., 2010, Niemetaliczny pochłaniacz tlenu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Zawadzka, M., 2010, Nanożelazowy pochłaniacz tlenu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Zawadzka, M., 2010, Pochłaniacz tlenu na bazie żelaza domieszkowanego borem, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Urbańska, M., Muc, K., Kublicka, K., 2011, Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Urbańska, M., Muc, K., Kublicka, K., 2011, Nanoiron-based oxygen scavengers, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Zawadzka, M., Urbańska, M., Muc, K., Forysiak, A., Kublicka, K., 2012, Nanoiron-based oxygen scavengers A1, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Foltynowicz, Z., Urbaniak, W., Piszczek, K., Marks, D., Zajchowski, S., Tomaszewska, J., 2013, Modyfikowane włókno szklane i sposób jego otrzymywania, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Urbaniak, W., Piszczek, K., Marks, D., Zajchowski, S., Tomaszewska, J., 2013, Sposób recyklingu włókna szklanego z kompozytów polimerowo-szklanych, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 2,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Urbańska, M., Muc, K., Dominiak, A., Kublicka, K., 2013, Nanoiron-based oxygen scavengers EPO, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
   • Wojciech Kozak = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., Stoińska, J., Urbańska, M., Muc, K., Dominiak, A., Kublicka, K., 2013, Nanoiron-based oxygen scavengers USA, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
   • Wojciech Kozak = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., 2013, Nanoiron-based oxygen scavengers Israel, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
   • Wojciech Kozak = 1,00 pkt
  • Foltynowicz, Z., Kozak, W., 2013, Nanoiron based oxygen scavengers Japan, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
   • Zenon Foltynowicz = 1,00 pkt
   • Wojciech Kozak = 1,00 pkt