23 sierpnia 2019

Dorobek naukowy (publikacje)

dr inż. Katarzyna Joachimiak-Lechman


  • Lewandowska, A., Matuszak-Flejszman, A., Ciroth, A., Joachimiak, K., 2011, Environmental Life Cycle Assessment as a tool for identification and assessment of environmental aspects in environmental management systems (EMS) Part 2 - case studies, International Journal of Life Cycle Assessment, 16 (3), s. 247-257.
  • Joachimiak, K., 2011, LCA w systemach zarządzania środowiskowego, Ecomanager, 6, s. 37-38.
  • Lewandowska, A., Joachimiak, K., Lewicki, R., 2011, Correlation between Environmental Life Cycle Assessment and Environmental Management System, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 216, s. 54-65.
  • Lewandowska, A., Kurczewski, P., Kulczycka, J., Joachimiak, K., Matuszak-Flejszman, A., Baumann, H., Ciroth, A., 2013, LCA As An Element In Environmental Management Systems—Comparison Of Conditions In Selected Organisations In Poland, Sweden And Germany Part 1: Background And Initial Assumptions, International Journal of Life Cycle Assessment, 2, s. 472-480.
  • Lewandowska, A., Kurczewski, P., Kulczycka, J., Joachimiak, K., Matuszak-Flejszman, A., Baumann, H., Ciroth, A., 2013, LCA As An Element In Environmental Management Systems—Comparison Of Conditions In Selected Organisations In Poland, Sweden And Germany Part 2: Results Of Survey Research, International Journal of Life Cycle Assessment, 2, s. 481-489.
  • Joachimiak, K., Borkowska, J., Kowalewska, A., Pajchrowski, G., 2013, Zrównoważony rozwój - ocena zrównoważonego budownictwa, Czysta Energia, 2(138), s. 36-37.
  • Joachimiak, K., 2013, LCA in Environmental Management Systems—Results of Individual Interviews with Selected Enterprises from Poland and Sweden, Journal of Environmental Protection, 7, s. 694-700.
  • Selech, J., Joachimiak-Lechman, K., Kłos, Z., Kulczycka, J., Kurczewski, P., 2014, Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs—Part 3: LCC-related aspects, International Journal of Life Cycle Assessment, 5, s. 1119-1128.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2014, Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) i Rachunek kosztów cyklu życia (LCC). Aspekty porównawcze., Ekonomia i Środowisko, 1 (48), s. 80-96.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2014, Koncepcje integracji środowiskowej oceny cyklu życia oraz kosztów cyklu życia w świetle zrównoważonego rozwoju, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 8(269), s. 78-93.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2015, Ekoprojektowanie opakowań, Przegląd Komunalny, 1/2015, s. 18-19.
  • Zarębska, J., Joachimiak-Lechman, K., 2016, Circular Economy - the role of the Environmental Life Cycle Assessment, opportunities, barriers and challenges , Logistyka Odzysku, 1, s. 79-82.
  • Lewandowska, A., Branowski, B., Joachimiak-Lechman, K., Kurczewski, P., Selech, J., Zablocki, M., 2017, Sustainable Design: A Case of Environmental and Cost Life Cycle Assessment of a Kitchen Designed for Seniors and Disabled People, Sustainability, 9(8), s. 1-24.
  • Joachimiak-Lechman, K., Lewandowska, A., Strózik, D., Strózik, T., 2017, Environmental classification of products in the context of ecodesign in small and medium enterprises, Economic and Environmental Studies, 3 (43), s. 491-513.
  • Magdalena, M., Joachimiak-Lechman, K., Foltynowicz, Z., 2018, Evaluation of Eco-Efficiency of Two Alternative Agricultural Biogas Plants, Applied Sciences, 8(11), s. 2083:.
  • Joachimiak-Lechman, K., Selech, J., Kasprzak, J., 2018, Eco‑efficiency analysis of an innovative packaging production: case study , Clean Technologies and Environmental Policy, -, s. 1-12.
  • Foltynowicz, Z., Joachimiak, K., 2012, Life cycle assessment (LCA) and life cycle costing (LCC) as examples of tools for assessing the paper production process, Technology and Innovation for a Sustainable Future:a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, s. 1-10.
  • Joachimiak, K., 2012, Włączenie aspektów pozaśrodowiskowych do ekologicznej oceny cyklu życia, Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2012 organizowana przez Radę Doktorantów UEP i Wydział Towaroznawstwa : komunikaty, s. 23-24.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2012, LCA oraz LCC jako narzędzia służące wieloaspektowej ocenie procesów i wyrobów, Towaroznawstwo w XXI wieku-szanse i zagrożenia, s. 49.
  • Joachimiak, K., 2013, Life Cycle Assessment (LCA) as tools for development of environmental management system, YES Meeting Interdisciplinary discourse on current environmental challenges., s. 102.
  • Joachimiak, K., 2013, Zrównoważona ocena cyklu życia opakowań, Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2013 organizowana przez Radę Doktorantów UEP i Wydział Towaroznawstwa: komunikaty, s. 29-30.
  • Joachimiak-Lechman, K., Muradin, M., 2013, BIOMASS FERMENTATION AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE – LIFE CYCLE INVENTORY ANALYSIS, Current trends in commodity science : book of abstracts : proceedings of 12th International Commodity Science Conference 2013, s. 62.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2014, ŚRODOWISKOWA OSOBOWOŚĆ WYROBÓW I ICH WPŁYW NA WDRAŻANIE KONCEPCJI LCA, Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2014 organizowana przez Radę Doktorantów UEP i Wydział Towaroznawstwa: komunikaty, s. 21-22.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2014, Integrating environmental and economic life cycle analysis in building industry, 19th IGWT Symposium "Commodity Science in Research and Practice - Current achievements and Future Challenges", s. 71.
  • Joachimiak-Lechman, K., Grygiel, J., 2014, Środowiskowa ocena cyklu życia wyrobu (LCA) jako narzędzie kształtowania jakości ekologicznej wyrobu, Wybrane aspekty zarządzania jakością i środowiskiem, s. 126-135.
  • Foltynowicz, Z., Grygiel, J., Joachimiak-Lechman, K., 2018, Life Cycle Assessment in Automotive Application - Direction of Trends and Development, XXI IGWT Symposium 2018 Sustainability, Quality and Innovation: A Global View of Commodity Sciences, s. 53-54.
  • Joachimiak-Lechman, K., Zarębska, J., 2018, Zmiany w gospodarce odpadami a dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym – przykład polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjnonalne gospodarowanie zasobami, s. 55.
  • Matuszak-Flejszman, A., Joachimiak-Lechman, K., 2017, Current Trends in Commodity Science : Selected Aspects of Organization, Product and Process Management.
  • Muradin, M., Joachimiak-Lechman, K., 2013, Biomass fermentation as a renewable energy source – life cycle inventory analysis w: Natalia Czaja-Jagielska (red.), Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology, Poznan University of Economics Faculty of Commodity Science, Poznań, s. 97-107.
  • Zarębska, J., Joachimiak-Lechman, K., 2014, Ekonomiczne i ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju zrównoważonego w: Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. (red.), Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : jakość i bezpieczeństwo., PA NOVA SA. Gliwice, Gliwice, s. 261-282.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2014, Integrating environmental and economic life cycle analysis in building industry w: Wacław Adamczyk (red.), Commodity Science in Research and Practice- Towards Sustainable Development, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Cracow, s. 115-126.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2015, Integracja środowiskowych oraz ekonomicznych aspektów cyklu życia na przykładzie zrównoważonego budownictwa w: Barbara Borusiak, Kazimierz Pająk (red.), Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce, CeDeWu, Warszawa, s. 67-75.
  • Grygiel, J., Joachimiak-Lechman, K., Foltynowicz, Z., 2017, Life Cycle Assessment in Automotive Application w: Mariusz Tichoniuk (red.), Current trends in Commodity Science : Non-Food Products Quality and Safety, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economics & Business, Poznań, s. 178-194.
  • Joachimiak-Lechman, K., 2018, Life cycle based methods for product and process assessment w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Process Management in Companies, Poznan University of Economics, Poznań, s. 161-183.