4 lipca 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

mgr Paweł Dzięcioł


  • Dzięcioł, P., 2015, Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem, wyd. 1, CeDeWu, Warszawa.
  • Dzięcioł, P., 2015, Efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym, Magazyn Studencki Forward, 16 (03), s. 12-13.
  • Dzięcioł, P., 2016, A risk management system in insurance undertaking, Copernican Journal of Finance & Accounting, 5 (2), s. 73-83.
  • Dzięcioł, P., 2015, Wybrane problemy funkcjonowania ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych w: Teresa Hanna Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 281-288.
  • Dzięcioł, P., 2015, Perspektywy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitali w: Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy. tom IV, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń, s. 99-108.
  • Dzięcioł, P., 2016, Podmiotocentryczna konceptualizacja ryzyka dla przedsiębiorstw w: T. H. Bednarczyk (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin, s. 191-199.
  • Dzięcioł, P., 2015, Udział podmiotów leczniczych założonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym w: Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), s. 61-70.
  • Dzięcioł, P., 2014, The Institution of Risk Management (IRM) in London.
  • Dzięcioł, P., 2015, The Institution of Risk Management (IRM) in London.
  • Dzięcioł, P., 2016, The Institution of Risk Management (IRM) in London.
  • Dzięcioł, P., 2017, The Institution of Risk Management (IRM) in London.
  • Dzięcioł, P., 2018, The Institution of Risk Management (IRM) in London.
  • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe PTZP za pracę licencjacką pt.: "Rola standaryzacji zgodnej z wymaganiami centrum monitorowania jakości w ochronie zdrowia w zarządzaniu podmiotem leczniczym"
  • nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w roku 2017 - za organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej APRIA 2017 Annual Conference
  • Perspektywy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitali
  • Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie i jego prezentacja. Nowe metody
  • Problematyka reprezentowania agenta przez osobę fizyczną wykonującą czynności agenycjne
  • O znormalizowanych systemach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • Inkubacja szkody medycznej z perspektywyw oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego
  • A hobby as a predisposition to insurance knowledge. An attempt to find a basic feature.
  • A hobby as a predisposition to insurance knowledge. An attempt to find a correlation.
  • Manikowski, P., Lisowski, J., Kaczała, M., Lemkowska, M., Łyskawa, K., Osak, M., Lenhardt, S., Sereda, P., Nowakowska, A., Mocek, P., Jakubowski, M., Dzięcioł, P., Wojtkowiak, M., 2017, 21st APRIA Annual Conference .
  • Lisowski, J., Manikowski, P., Wojtkowiak, M., Mach, P., Kaczała, M., Lemkowska, M., Łyskawa, K., Osak, M., Wiśniewska, D., Dzięcioł, P., Lenhardt, S., Matuła, R., Sereda, P., 2018, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku".