8 czerwca 2023

Bibliografia

prof. dr hab. Krzysztof Piasecki


  • Potrzeba i możliwość powołania gromadzkiej gromady Kórnik-Bnin W: Kórniczanin 2010/6(338)
  • Zadania dla grodzkiej gromady Kórnik-Bnin W: Kórniczanin 2010/7(339)
  • Inżynieria projektu finansowego
  • Anholcer, M., Echaust, K., Gołębiewska, A., Just, M., Piasecki, K., Różański, T., Świtalski, Z., 2004, Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach, pierwsze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Anholcer, M., Echaust, K., Gołębiewska, A., Just, M., Piasecki, A., Piasecki, K., Świtalski, Z., 2006, Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach, II zmien., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Anholcer, M., Echaust, K., Gołębiewska, A., Just, M., Piasecki, A., Świtalski, Z., Piasecki, K., 2009, Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach, trzecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Anholcer, M., Echaust, K., Gołębiewska, A., Just, M., Piasecki, A., Piasecki, K., Świtalski, Z., 2012, Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach, IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • Echaust, K., Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., Siwek, J., Stasiak, M., 2016, Anna Łyczkowska-Hanćkowiak (red.), e-Matematyka wspomagająca ekonomię w zadaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 246.
  • Piasecki, K., 2005, Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Piasecki, K., 2007, Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Piasecki, K., 2011, Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
   • Krzysztof Piasecki = 20,00 pkt
  • Piasecki, K., Tomasik, E., 2013, Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego, edu-Libri, Kraków.
   • Krzysztof Piasecki = 20,00 pkt
  • Piasecki, K., Tomasik, E., 2013, Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego (e-book PDF), edu-Libri.
  • Piasecki, K., Tomasik, E., 2013, Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego (e-book ePUB), edu-Libri, Kraków.
  • Piasecki, K., Tomasik, E., 2013, Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego (e-book MOBI), edu-Libri, Kraków.
  • Piasecki, K., 2016, Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych, edu-Libri, Kraków, Legionowo.
   • Krzysztof Piasecki = 20,00 pkt
  • Piasecki, K., 2016, Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych, wyd. PDF, edu-Libri, Kraków, Legionowo.
  • Piasecki, K., Ronka-Chmielowiec, W., 2011, Matematyka finansowa, C.H.BECK, Warszawa.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Ronka-Chmielowiec, W., 2011, Matematyka finansowa (e-book), C.H.BECK, Warszawa.
  • Piasecki, K., Anholcer, M., Echaust, K., 2013, e-Matematyka wspomagająca ekonomię, C.H.BECK, Warszawa.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
   • Krzysztof Echaust = ,00 pkt
   • Marcin Anholcer = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Anholcer, M., Echaust, K., 2013, e-Matematyka wspomagająca ekonomię (e-book), C.H.BECK, Warszawa.
  • Piasecki, K., 2002, Przedmowa w: Piasecki Krzysztof (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 7-8.
  • Piasecki, K., 2004, Przedmowa w: Piasecki Krzysztof (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 5-6.
  • Piasecki, K., 2005, Przedmowa w: Krzysztof Piasecki, Wojciech Sikora (red.), Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 5-6.
  • Piasecki, K., 2002, Propozycje składników portfela finansowych procesów losowych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 21, s. 39-52.
  • Piasecki, K., Just, M., 2002, Uogólniona krańcowa stopa substytucji - zastosowanie w analizie portfelowej., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 21, s. 53-57.
  • Piasecki, K., 2004, Metoda CAPM dla pseudogeometrycznych ruchów Browna, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 41, s. 280-296.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., Kaczmarek, M., 2004, Zastosowanie współczynnika Giniego do oceny systemu podatkowego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 41, s. 319-337.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2004, Równanie Hicksa a model CAPM, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 386, s. 215-226.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2004, Optymalizacja kosztów przebudowy portfela jako zadanie transportowe,, Operations Research and Decisions - poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 2, s. 51-60.
   • Krzysztof Piasecki = 12,00 pkt
  • Piasecki, K., 2005, Aksjomatyka arytmetyki finansowej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 62, s. 266-287.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2005, Model Mayersa jako narzędzie poszerzenia klasy portfeli efektywnych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 64, s. 149-163.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2005, Transformacja portfela aktywów jako zadanie transportowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 394, s. 223-234.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Chudak, M., Piasecki, K., 2005, Mamy nowy Instytut w strukturze naszej Uczelni, Leszczyński Notatnik Akademicki, 4 (20), s. 8.
  • Piasecki, K., 2006, Liniowa przestrzeń portfeli pozbawionych ryzyka wartości przyszłej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ., s. 43-52.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2006, O problemie modelowania stopy procentowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1108, s. 154-165.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Kaczmarek, M., Piasecki, K., 2006, Przesłanki teoretyczne pojęcia sprawiedliwości podatkowej, Scripta Comeniana Lesnensia, 4, s. 9-34.
  • Piasecki, K., Serafin, M., Świątczak, Ł., 2006, Analiza porównawcza strategii inwestowania na GPW w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1117, s. 144-154.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Ekonomia bez matematyki - raj utracony czy utopia?, Leszczyński Notatnik Akademicki, 1, s. 6-7.
  • Piasecki, K., 2007, Model dwuczynnikowy w arytmetyce finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 462, s. 177-186.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Trójwymiarowy obraz ryzyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 450, s. 479-488.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Obraz ryzyka w rozmytych przestrzeniach probabilistycznych., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ., s. 21-28.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Ekonomia bez matematyki - raj utracony czy utopia?, Scripta Comeniana Lesnensia, 5, s. 195-198.
  • Piasecki, K., 2008, Strategia marketngowa PWSZ Lesznie - tezy do dyskusji, Leszczyński Notatnik Akademicki, 28/29, s. 13-14.
  • Piasecki, K., 2008, Instytut Ekonomii i Zarządzania w latach 2005-2008, Leszczyński Notatnik Akademicki, 31, s. 30-33.
  • Piasecki, K., 2008, Efekt synergii kapitału w arytmetyce finansowej, Scripta Comeniana Lesnensia, 6, s. 155-164.
  • Piasecki, K., 2009, O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania., 11, s. 387-398.
   • Krzysztof Piasecki = 2,00 pkt
  • Piasecki, K., 2009, Zastosowanie rozmytych zbiorów probabilistycznych do teorii ruiny., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 127, s. 100-107.
   • Krzysztof Piasecki = 9,00 pkt
  • Ziomek, R., Piasecki, K., 2010, Zbiory intuicyjne w prognozowaniu rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 612, s. 45-60.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2010, Moje wspomnienie o Ś.P. Profesorze Piotrze Chrzanie, Kwartalnik Statystyczny, 4, s. 38-39.
  • Piasecki, K., Ziomek, R., 2010, Intuitionistic Sets in Financial Market Analysis – A Case Study., SSRN Electronic Journal, 12, s. 1.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2010, Behavioural Present Value, SSRN Electronic Journal, 12, s. 17.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., Tomasik, E., 2010, Return Rates of WIG20 Index in the Situation of Extreme Tide Turning on the Warsaw Stock Exchange., SSRN Electronic Journal, 12, s. 7.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2011, Simple Return Rate at Imprecision Risk., SSRN Electronic Journal, 07, s. 11.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2011, Nieprecyzyjny opis porządku zatrzymania straty, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 182, s. 263-272.
   • Krzysztof Piasecki = 9,00 pkt
  • Piasecki, K., 2011, Effectiveness of securities with fuzzy probabilistic return, Operations Research and Decisions - poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 2, s. 65-78.
   • Krzysztof Piasecki = 9,00 pkt
  • Piasecki, K., 2011, Stopa zwrotu obarczona ryzykiem nieprecyzji, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/8, s. 263-272.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., 2011, Rozmyte zbiory probabilistyczne w rachunku aktuarialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 228, s. 402-408.
   • Krzysztof Piasecki = 9,00 pkt
  • Piasecki, K., 2012, Basis of Financial Arithmetic from the Point View of the Utility Theory., SSRN Electronic Journal, 02, s. 1.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Echaust, K., Piasecki, K., 2012, Porównanie teorii wartości ekstremalnych i rozkładów bezwarunkowych w pomiarze Value at Risk - studium przypadku, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 221, s. 18-33.
   • Krzysztof Piasecki = 4,50 pkt
   • Krzysztof Echaust = 4,50 pkt
  • Piasecki, K., 2012, Aprecjacja kapitału w warunkach stałej awersji do ryzyka płynności, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 221, s. 80-88.
   • Krzysztof Piasecki = 9,00 pkt
  • Piasecki, K., 2012, The basis of financial arithmetic from the viewpoint of the utility theory, Operations Research and Decisions - poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 3, s. 37-53.
   • Krzysztof Piasecki = 9,00 pkt
  • Piasecki, K., 2013, Imprecise Return Rates on the Warsaw Stock Exchange., SSRN Electronic Journal, 05, s. 7.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2013, Behawioralne aspekty arytmetyki finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 768, s. 379-390.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., 2013, O istocie wartości bieżącej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 154, s. 82-91.
   • Krzysztof Piasecki = 7,00 pkt
  • Piasecki, K., 2013, Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 163, s. 317-331.
   • Krzysztof Piasecki = 7,00 pkt
  • Piasecki, K., 2013, Intuitionistic assessment of behavioural present value, Folia Oeconomica Stetinensia, 13(21), s. 49-62.
   • Krzysztof Piasecki = 8,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, On Imprecise Investment Recomendation, Studies in Logic, Grammar and Rethoric, 37(50), s. 179-194.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, Behawioralna wartość bieżąca - nowe podejście, Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(67), s. 36-45.
   • Krzysztof Piasecki = 8,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, On return rate implied by behavioural present value, SSRN Electronic Journal, 11, s. 10.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, Discounting under impact of temporal risk aversion - a case of discrete time, SSRN Electronic Journal, 11, s. 10.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, Discounting under impact of temporal risk aversion - a case of continuous time, SSRN Electronic Journal, 11, s. 7.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, Imprecise return rates on the Warsaw Stock Exchange, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XV(1), s. 153-158.
   • Krzysztof Piasecki = 8,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, Dyskonto a awersja do ryzyka utraty płynności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 207, s. 178-186.
   • Krzysztof Piasecki = 7,00 pkt
  • Piasecki, K., 2015, Discounting under impact of risk aversion, SSRN Electronic Journal, 2, s. 9.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Ziomek, A., Piasecki, K., 2015, System dynamics and mathematical method application for the strategic foresight, SSRN Electronic Journal, 6, s. 18.
   • Krzysztof Piasecki = 2,00 pkt
   • Agnieszka Ziomek = 2,00 pkt
  • Piasecki, K., 2015, Wartość bieżąca a pierwsze prawo Gossena - studium przypadku, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2, s. 169-180.
   • Krzysztof Piasecki = 6,00 pkt
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2015, Behavioural Present Value defined as fuzzy number - a new approach , Folia Oeconomica Stetinensia, 15(2), s. 27-41.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2015, Discounting under impact of temporal risk aversion - a case of discrete time, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 381, s. 289-298.
   • Krzysztof Piasecki = 7,00 pkt
  • Piasecki, K., 2015, O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 248, s. 195-205.
   • Krzysztof Piasecki = 7,00 pkt
  • Echaust, K., Piasecki, K., 2016, Black-Litterman Model with Intuitionistic Fuzzy Posterior Return, SSRN Electronic Journal, *, s. 9.
   • Krzysztof Piasecki = 2,00 pkt
   • Krzysztof Echaust = 2,00 pkt
  • Piasecki, K., 2016, O intuicyjnie rozmytych rekomendacjach inwestycyjnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 298, s. 62-76.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2016, Dyskontowanie pod wpływem awersji do ryzyka - próba uogólnienia , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 297, s. 145-152.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2016, Rozmyta wartość bieżąca - próba ujęcia aksjomatycznego , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 295, s. 70-79.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2016, Note to “Rates of return on open-end debt investment funds and bank deposits in Poland in the years 1995 - 2015 – a comparative analysis”, Folia Oeconomica Stetinensia 16(1), (2016), 93-112, Folia Oeconomica Stetinensia, 16 (2), s. 250-254.
   • Krzysztof Piasecki = 11,00 pkt
  • Echaust, K., Piasecki, K., 2017, Black-Litterman model with intuitionistic fuzzy posterior return, AESTIMATIO, IEB International Journal of Finance, 15, s. 8-19.
   • Krzysztof Piasecki = 2,00 pkt
   • Krzysztof Echaust = 2,00 pkt
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2017, Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi - podejście alternatywne, Przegląd Statystyczny, 64 (1), s. 59-77.
   • Krzysztof Piasecki = 14,00 pkt
  • Piasecki, K., 2017, Some remarks on axiomatic definition of entropy measure, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 33 (3), s. 1945-1952.
   • Krzysztof Piasecki = 20,00 pkt
  • Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., 2017, On some difficulties in the addition of trapezoidal ordered fuzzy numbers , arXiv.org, 1710 , s. 1-8.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., 2017, O pewnych modyfikacjach teorii skierowanych liczb rozmytych, Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (87), s. 3-18.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2017, Oczekiwana stopa zwrotu z portfela finansowego – przypadek trójkątnych rozmytych wartości bieżących, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 51 (5), s. 221-230.
   • Krzysztof Piasecki = 11,00 pkt
  • Piasecki, K., Wójcicka-Wójtowicz, A., 2017, Capacity of Neural Networks and Discriminant Analysis in Classifying Potential Debtors, Folia Oeconomica Stetinensia, 17 (2), s. 129-143.
   • Krzysztof Piasecki = 5,50 pkt
   • Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz = 5,50 pkt
  • Piasecki, K., 2017, Rodzina efektywnych instrumentów finansowych dana jako intuicyjny zbiór rozmyty , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 331, s. 86-99.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2017, Oczekiwana stopa zwrotu wyznaczona jako skierowana liczba rozmyta, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 331, s. 71-85.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., 2018, Revision of the Kosiński’s Theory of Ordered Fuzzy Numbers, Axioms, 7 (1), s. 16.
   • Krzysztof Piasecki = 15,00 pkt
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2018, The portfolio problem with present value modelled by a discrete trapezoidal fuzzy number, Operations Research and Decisions - poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 28 (1), s. 57-74.
   • Krzysztof Piasecki = 15,00 pkt
  • Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., 2018, The present value of a portfolio of assets with present values determined by trapezoidal ordered fuzzy numbers, Operations Research and Decisions - poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 28 (2), s. 41-56.
   • Krzysztof Piasecki = 15,00 pkt
  • Piasecki, K., Łyczkowska-Hanćkowiak, A., 2018, Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 353, s. 33-47.
   • Krzysztof Piasecki = 10,00 pkt
  • Piasecki, K., Łyczkowska-Hanćkowiak, A., 2018, On Approximation of Any Ordered Fuzzy Number by A Trapezoidal Ordered Fuzzy Number, Symmetry, 10 (10), s. 1-20.
   • Krzysztof Piasecki = 30,00 pkt
  • Piasecki, K., Roszkowska, E., 2018, On application of ordered fuzzy numbers in ranking linguistically evaluated negotiation offers, Advances in Fuzzy Systems, 1569860, s. 1-12.
   • Krzysztof Piasecki = 15,00 pkt
  • Piasecki, K., Kliber, P., 2000, O portfelu procesów losowych, s. 269-284.
  • Piasecki, K., 2002, Modyfikacja portfela finansowych procesów losowych, s. 181-190.
  • Piasecki, K., 2005, O problemie modelowania stopy procentowej, Statystyka Aktuarialna stan i perspektywy rozwoju w Polsce, s. 73.
  • Piasecki, K., 2006, Przyczynek do dyskusji o istocie pracy doktorskiej, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, s. 117-129.
  • Piasecki, K., 2007, Zastosowanie rozmytych zbiorów probabilistycznych w teorii ruiny, Statystyka Aktuarialna - teoria i praktyka. Ryzyko Asekuracja Statystyka, s. 47.
  • Piasecki, K., 2012, Basis o financial arithmetic from the point view of the utility theory, 5th Podlasie Conference on Mathematics, s. 23.
  • Piasecki, K., 2013, Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko'13, s. 18.
  • Piasecki, K., 2013, Imprecise return rates on the Warsaw Stock Exchange Abstract, Book of Abstracts CEST'2013, s. 5.
  • Piasecki, K., 2014, Intuitionistic present value - an axiomatic approach, The Sixth Podlasie Conference on Mathematics., s. 75-76.
  • Piasecki, K., 2014, Discounting under impact of temporal risk aversion - a case of discrete time, Book of Abstracts International Conference Financial Investments and Insurance, s. 65-65.
  • Piasecki, K., 2015, O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko'15, s. 17.
  • Piasecki, K., Ziomek, A., 2014, System dynamics and mathematical method application for strategic foresight, Business Systems Laboratory : 3rd International Symposium. Advances in Business Management. Towards systemic Approach, s. 61-62.
  • Piasecki, K., 2016, The Intuitionistic Fuzzy Investment Recommendation, 34th International Conference on Mathematical Methods in Economics, s. 117.
  • Piasecki, K., 2016, An axiomatic definition of fuzzy present value from the economic point-view, Granice finansów XXI wieku : księga streszczeń, s. 79.
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2016, Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi - podejście alternatywne, Metody i zastosowania badań operacyjnych 2016 : program konferencji i streszczenia referatów., s. 21.
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2016, Two-asset portfolio with triangular fuzzy present values - an alternative approach, International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice : Abstract Book, s. 29.
  • Piasecki, K., 2017, Expected return rate determined as oriented fuzzy number, 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics : Book of abstracts. , s. 97.
  • Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., 2017, Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego - studium przypadku, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii , s. 1.
  • Siwek, J., Piasecki, K., 2017, Two-asset portfolio with trapezoidal fuzzy present values - an alternative approach, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii , s. 1.
  • Stasiak, M., Piasecki, K., 2017, Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii , s. 1.
  • Wójcicka, A., Piasecki, K., 2017, Neural networks versus discriminative analysis in the assessment of default, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii , s. 1.
  • Piasecki, K., 2017, O pewnych modyfikacjach teorii skierowanych liczb rozmytych, Modelowanie preferencji a ryzyko '17, s. 18.
  • Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., 2017, Oczekiwany czynnik dyskonta wyznaczony za pomocą skierowanych liczb rozmytych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności, Poznań, 24.11.2017: materiały konferencyjne., s. 43.
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Zopounidis, C.; Doumpos, M., Intelligent decision aiding systems based on multiple criteria for financial engineering. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Slaby, A., Behaviour of some rank statistics for detecting changes.(English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Huschens, S.; Kim J.-R., A stable CAPM in the presence of heavy-tailed distributions.(English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Bell, D.E.; Fishburn, P.C., Utility functions for welth. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Hammond,P.J., Non-Archimedean subjective probabilities in decision theory and games. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Allevi,E.; Zuonon, M.E., Representation of preference orderings on totally ordered semigroups. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Hammond,P.J., Consequetialism, non-Archimedean probabilities, and lexicographic expected utility. ( English )..
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Gonzales, Ch., Two factor additive conjoint measurement with one solvable component. ( English )..
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Gotzenberger, G.; Rachev, S.T.; Scharz, E., Performance measurements: The stable Paretian approach. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Walley, P.; de Cooman, G., Coherence of rules for defining conditional possibility. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Marchand, E.; MacGibbon, B., Minimax estimation of a constrained binomial proportion. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: 59 Bischoff, W., Best f-approximants of bounded weak loss functions. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Mosler, K.; Muliere, P., Welfare means and equalizing transfers. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2001: Sun, Yeneng, A theory of hyperfinite processes: The complete removal of idividual uncertainty via exact LLN. (English) ].
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Hansen, H. ; Johansen, S., Some tests for parameter constancy in coitegrated VAR-models. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Nazareth, J.L., An optimization model and decision support system. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Jiang G.J.; van der Sluis P.J., Index option pricing models with stochastic volatility and stochastic interest rates. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Regazzini, E.; Sazonov, V.V., Approximation of laws of random probabilities by mixtures of Dirichlet distributions with applications to nonparametric Bayesian inference. ( English. Russian original).
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Creedy, J., Measuring welfare changes and the excess burden of taxation. (English) In:.
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Bank,P.; Riedel,F., Non-additive utility optimization the case of certainty. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Robert,Chr.P., The Bayesian choice. From decision-theoretic foundations to computational implementation. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Casadesus-Masanell,R.;Klibanoff,P.;Ozdenoren,E., Maxmin expected utility over Savage acts with a set of priors. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2002: Bender, T.; Hennes, H.; Kalcsics, J.; Melo, M.T.; Nickel, St., Location software and interface with GIS and supply chain management. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Leitner, J., Continuous time CAPM, price for risk and utility maximization. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Symeonaki, M.A.; Stamou, G.B.; Tzafestas, S.G., Fuzzy non-homogenous Markov systems. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Glaser,B., Efficiency versus sustainability in dynamic decision making. Advances in intertemporal compromising. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Marley, A.A.J.; Luce, R. Duncan, Ranked-weighted utilities and qualitative convolution. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Maccheroni,F., Maxmin under risk. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Cho,J.; Corradi,V.; Svanson N.R., Out-of-sample Granger casuality. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Novak, S.Y., Confidence intervals for a tail index estimator.(English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Heckman,J.J.; Smith,J., Evaluating the welfare state. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Formby, J.P.; Kim, H.; Smith, W.J., Decomposing the redistributive effect of taxes: New measure of vertical equity and inequity. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Kratschmer,V., A unified approach to fuzzy random variables. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Weirich, P., Multidimensional utility analysis. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Bellini, F.; Frittelli, M., On the existence of minimax martingale measures. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Marley, A.A.J.; Luce, R. Duncan, A simple axiomatization of binary rank-dependent utility of gains (Losses) (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Francis, R.L.; Lowe, T.J.; Tamir, A., Demand point aggregation for loccation models. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Chateauneuf, A.; Gajdos, Th.; Wilthien, P.-H., The principle of strong dimishing transfer. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Zoli, C., Inverse stochastic dominance, inequality measurement and Gini indices. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Li,Shoumei; Ogura, Yukio, A convergence theorem of fuzzy-valued martingales in the extended Hausdorff metric HĄ. ( English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Fei, Weiyin; Wu, Rangquan; Shao, Shihuang, Doob’s stopping theorem for fuzzy ( super, sub ) martingales with discrete time. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Serrano, R.; Vohra, R., Some limitations of virtual Bayesian implementation. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Ghirardato, P.; Marinacci, M., Ambiguity made precise: A comparative foundation. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Chateauneuf, A.; Tallon J.-M., Diversification, convex preference and non-empty core in the Choquet expected utility model. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2003: Buckley J.J., Fuzzy probabilities and fuzzy sets for web planning (English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Pellegrinotti, A; Sidoravicius, V.; Vares, M.E., Stationary state and diffusion for a charged particle in a one-dimensional medium with lifetimes. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Joe Harry, Stochastic orderings in random utility models, ( English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Herden Gerhard, Pallack Andreas, Consistency in ordinal data analysis I. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Alcantud Jose C.R., A measure of utility levels by Euclidean distance. ( English ) Decis.Econ.Finanse 25, No. 1, 65-69 (2002).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Sahashi, Yoshinao, The convergence of optimal forestry control. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Mares, M., On the possibilities of fuzzification of the solution in fuzzy cooperative games. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Mares, M., Two approaches to fuzzification of payments in NTU coalitional game. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Gajdos, H., Measuring inequalities without linearity in envy: Choquet integrals for symmetric capacities. ( English ).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Chesher,A.;Schluter,Ch., Welfare measurement and measurement error. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Abouda,M,.;Chateauneuf,A., Positivity of bid-ask spreads and symmetrical monotone risk aversion. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Zhang,Jiankang, Subjective ambiguity, expected utility and Choquet expected utility. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: El Karoui N., Peng S., Quenez M.C., A dynamic maximum principle for the optimization of recursive utilities under constrains.
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Aleskerov F., Masatlioglu Y., Utility representation via additive or multiplikative error functions.
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Malakooti B.; Subramanian S., Generalized polimonial decomposable multiple attribute utility functions for ranking multiple criteria discrete alternatives (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Momi Takeshi, The index theorem for a GEI economy when the degree incompleteness is even.
  • Piasecki, K. (rec.), 2004: Gonzales Chr., Additive utility with out restricted solvability on every component.
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Antonelli, Fabio; Barucci, Emilio; Mancino, Maria Elvira, A comparison result for FBSDE with applications to decisions theory. (English).
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Talay, Denis; Zheng, Ziyu, Quantiles of the Euler scheme for diffusion processes and financial applications.
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Bell, David E.; Fishburn, Peter C., Probability weights in rank-dependent utility with binary even-chance independence.
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Stirling, W.C., Satisficing games and decision making. With applications to engineering and computer science..
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Zadeh, Lotfi A., Probability theory should be based on fuzzy logic - a contentious view..
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Näther, Wolfgang, A random set view on fuzzy random variables. (English)..
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Yu, Gang; Qi, Xiagtong;, Disruption management. Framework, models and applications.
  • Piasecki, K. (rec.), 2005: Xu, Zeshui, An overview of methods for determining OWA weights..
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Kannai, Y., Remarks concerning concave utility functions on finite sets.
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Tsay, R., S., Analyses of financial time series. 2nd ed..
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Berry S.; Linton, O.B.; Pakes, A., Limit theorems for estimating the parameters of differentiated product demand systems..
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Hayashi, Takashi, Intertemporal substitution, risk aversion and ambiguity aversion..
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Riecan B., On problem of Radko Mesiar: general form of IF-probabilities..
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Cowell F.; Ebert U., Complaints and inequality.
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Chen L.; Filipovic D.; Poor H.V., Quadratic term structures for risk free and defautable rates..
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Barbaro, S., Equity and efficiency considerarations of public higher education..
  • Piasecki, K. (rec.), 2006: Buckley, James J., Fuzzy probability and statistics.
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Lotov, A.F.; Bushenkov, V.A.; Kamenev, G., Interactive decision maps. Approximation and visualisation of Pareto frontier.
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Riecan, B., On two ways for the probability theory on IF-sets. In.
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Zenios, St., Decentralized decision making in dynamic technological systems..
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Klibanoff, P., Ozdenoren, E., Subjective recursive expected utility.
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Mark, Nelson C.; Ogaki, Masao; Sul, Donggyu, Dynamic seemingly unrelated cointegrating regressions.
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Zheng, Buhong, Unit-consistent poverty indices..
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Sertel M., Slinko A., Ranking committees, income streams or multisets..
  • Piasecki, K. (rec.), 2007: Matsuhisa, Takashi; Ishikava Ryuishiro; Ryuichiro, Hoshino Yoshiaki, Core equivalence in economy under generalized information..
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: von der Lippe, Peter, Index theory and price statistics.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Pastor, Jes\'us T.; Lovell, C.A.Knox, Circularity of the Malmquist productivity index,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Robert, Christian P., The Bayesian choice. From decision-theoretic foundations to computational implementation..
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Aleskerov F.; Bouysson D.; Monjardet B., Utility maximization, choice and preference, 2nd ed..
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Chen, Xioahong; Hong, Han; Tamer Elke, Measurement error models with auxiliary data.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Mas-Colell, Andreu, Notes on stochastic choice.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Chambers, Christopher P., An ordinal characterization of the linear opinion pool.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Ehrentreich, Norman, Agent based modeling. The Santa Fe Institute artificial stock market model revisited.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Kadankov, V.; Kadankova, T., A two-sided exit problem for a difference of a compound Poisson process and a compound renewal process with a discrete phase space.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei, A note on the discontinuity problem in Heston's stochastic volatility model.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Gardini A., Costa M., Iezii S., Latent class analysis in financial data.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Ionut Florescu; Frederi Viens, A binomial tree approach to stochastic volatility driven model of the stock price.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Chesher, Andrew, Identification of nonadditive structural functions.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Benth, Fred Espen; Groth, Martin; Kufakunesu, Rodwell, Valuing volatility and variance swaps for a non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model.
  • Piasecki, K. (rec.), 2008: Lin, Cho-Min; Huang, Bor-Yi; Cheng, Wan-Hsiu; Wu, Pei-Shan, The relationships among three major institutional investors, general individual investors, and the stock market.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Fang, Yong; Lai, Kin Keung; Wang, Shouyang, Fuzzy portfolio optimization. Theory and methods.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Kim, Ki Hong; Hwang, Seong Tae; Oh, Hyung Sik; Lee, Deok Joo, The impact of investment lags on investment decision.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Karni, Edi, Agency theory: choice-based foundations of the parametrized distribution formulation.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Londono, Jaime A., A more general valuation and arbitrage theory for Ito processes.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Calafiore, Giuseppe C., Ambiguous risk measures and optimal robust portfolios.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Chrysafis, Konstantinos A.; Papadopoulos, Basil K., On theoretical pricing of options with fuzzy estimators,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Liu, Yan-Kui, The convergent results about approximating fuzzy random minimum risk problems.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Ozaki, Hiroyuki, Conditional implicit mean and the law of iterated integrals,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Balk, Bert M., Price and quantity index numbers. Models for measuring aggregate change and difference,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Di Guilmi, Corrado, The generation of business fluctuations. Financial fragility and mean-field interactions..
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Brooks, Chris, RATS handbook to accompany. Introductory econometrics for finance.
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Corbae, Dean; Stinchcombe, Maxwell B.; Zeman, Juraj, An introduction to mathematical analysis for economic theory and econometrics..
  • Piasecki, K. (rec.), 2009: Shafer, Glenn, The game-theoretic framework for probability,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Nermend, Kesra, Vector calculus in regional development analysis. Comparative regional analysis using the example of Poland Contributions to Economics..
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Narahari, Y.; Garg, Dinesh; Narayanam, Ramasuri; Prakash, Hastagiri, Game theoretic problems in network economics and mechanism design solutions..
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Christensen, Bent Jesper; Kiefer, Nicolas M., Economic modeling and inference..
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Kadankov, V.; Kadankova, T.; Veraverbeke, N., Intersections of an interval by a difference of a compound Poisson process and a compound renewal process.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Nielsen, Carsten Krabbe, Non-stationary, stable Markov processes on a continuous state space.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Neuenschwander, Daniel, Retrieval of the law of a random payment stream by the joint law of its final value and the interest rate at some fixed time.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Angilella, Silvia; Greco, Salvatore; Matarazzo, Benedetto, Non-additive robust ordinal regression: a multiple criteria decision model based on the Choquet integral.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Salonen, Hannu, Common theories.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Deelstra, Griselda; Petkovic, Alexandre; Vanmaele, Michele, Pricing and hedging Asian basket spread options.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Pinar, Mustafa C., Gain-loss pricing under ambiguity of measure.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Gerardi, Anna; Tardelli, Paola, Risk-neutral measures and pricing for a pure jump price process.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Cesari, Giovanni; Aquilina, John; Charpillon, Niels; Filipovic, Zlatko; Lee, Gordon; Manda, Ion, Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure. A technical guide.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Guo, Xin; Zervos, Mihail;, "pi"-options.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Gulisashvili, Archil; Stein, Elias M., Asymptotic behavior of distribution densities in models with stochastic volatility. I..
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Zhou, Ti, Indifference valuation of mortgage-backed securities in the presence of prepayment risk.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Morris, James R.; Daley, John P., Introduction to financial models for management and planning.
  • Piasecki, K. (rec.), 2010: Geweke, John, Complete and incomplete econometric models.
  • Piasecki, K. (rec.), 2011: Kinkawa, Takuya; Shinozaki, Nobuo, Dominance of a class of Stein type estimators for optimal portfolio weights when the covariance matrix is unknown.
  • Piasecki, K. (rec.), 2011: Yan, Haifeng; Yang, Jianqi; Liu, Limin, Mixed hedging under additive market price information,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2011: McCrary, Stuart A., Mastering corporate finance essentials. The critical quantitative methods and tools in finance..
  • Piasecki, K. (rec.), 2011: Owari, Keita, A note on utility maximization with unbounded random endowment.
  • Piasecki, K. (rec.), 2011: de Palma, Andr'e; Kilani, Karim, Transition choice probabilities and welfare analysis in additive random utility models.
  • Piasecki, K. (rec.), 2011: Franke, J.; Hardle, W. K.; Hafner, Christian M., Statistics of financial markets. An introduction.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: Wakai, Katsutoshi, Modeling nonmonotone preferences: the case of utility smoothing,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: Battauz, A.; De Donno, M.; Ortu, F., Intertemporal asset pricing and the marginal utility of wealth,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: Austin, M.C.; Vilar, J.M.; Cao, R.; Gonzalez-Fragueiro, C., Bayesian analysis of aggregate loss models.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: Grzelak, Lech A.; Oosterlee, Cornelis W., On the Heston model with stochastic interest rates.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: Van Haastrecht, A.; Pelsser, A., Generic pricing of FX, inflation and stock options under stochastic interest rates and stochastic volatility.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: Hehner, Eric C.R., A probability perspective.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: de Rocquigny, Etienne, Modelling under risk and uncertainty. An introduction to statistical, phenomenological and computational methods.
  • Piasecki, K. (rec.), 2012: Baillon, Aur'elien; Driesen, Bram; Wakker, Peter P., Relative concave utility for risk and ambiguity, Games Econ. Behavior 75, No 2, 481-489.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Friĉ, Roman; Papĉo, Martin:, On probability domains. II..
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Meyer, Margaret; Strulovici, Bruno, Increasing interdependence of multivariate distributions,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Antoniou, Josephina; Pitsillides, Andreas, Game theory in communication networks. Cooperative resolution of interactive networking scenarios.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Jaume, Daniel; Massò, Jordi; Neme, Alejandro, The multiple-partners assignment game with heterogeneous sales and multi-unit demands: competitive equilibria,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Temme, Johannes P., Power utility maximization in exponential Lévy models: Convergence of discrete-time to continuous-time maximizers,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Tejada, Oriol; Nùñez, Marina, The nucleolus and the core-center of multi-sided Böhm-Bawerk assignment markets,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Dentcheva, Darinka; Ruszczyński, Andrzej, Common mathematical foundations of expected utility and dual utility theories,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Svetunkov, Sergey, Complex-valued modeling in economics and finance,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Tarrès, Pierre; Vandekerkhove, Pierre, On ergodic two-armed bandits.
  • Piasecki, K. (rec.), 2013: Mesiar, Radko; Komorníková, Magda, Probability measures on interval-valued fuzzy events.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Leduc, Guillaume, A European option general first-order error formula.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Siriopoulos, Costas; Fassas, Athanasios, Dynamic relations of uncertainty expectations: a conditional assessment of implied volatility indices.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Liu, Yuhan, Uncertain random variables: a mixture of uncertainty and randomness.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Wang, Xia, Large and moderate deviations for random sets and random upper semicontinuous functions.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Li, Chunquan; Jin, Jianhua, Fuzzy portfolio optimization model with fuzzy numbers.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Reichlin, Christian, Utility maximization with a given pricing measure when the utility is not necessarily concave.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Dörsek, Philipp; Teichmann, Josef, Efficient simulation and calibration of general HJM models by splitting schemes.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Chen, Xinfu; Dai, Min, Characterization of optimal strategy for multiasset investment and consumption with transaction costs.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Seidenfeld, Teddy; Schervish, Mark J.; ; Kadane, Joseph B., Forecasting with imprecise probabilities.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Müller, Ulrich K., Risk of Bayesian inference in misspecified models, and the sandwich covariance matrix.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Li, Deng-Feng, Decision and game theory in management with intuitionistic fuzzy sets,.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Yu, Zhiyong, Continuous-time mean-variance portfolio selection with random horizon.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Mordeson, John N.; Gibilisco, Michael B.; Clark, Terry D., Independence of irrelevant alternatives and fuzzy Arrow's theorem.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Bachem, Olivier; Drimus, Gabriel; Farkas, Walter, Smooth and bid-offer compliant volatility surfaces under general dividend streams.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Guillaume, Florence; Schoutens, Wim, Heston model: the variance swap calibration.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Wang, Yang; Bian, Baojun; Zhang, Jizhou, Viscosity solutions of integro-differential equations and passport options in a jump-diffusion model.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Schreiber, Amnon, Economic indices of absolute and relative riskiness.
  • Piasecki, K. (rec.), 2014: Jiménez- Losada, A.; Fernández, J.R.; Ordóñez, M., Myerson values for games with fuzzy communication structure.
  • Piasecki, K. (rec.), 2015: Zambrano, Eduardo, An axiomatization of the human development index.
  • Piasecki, K. (rec.), 2015: Roux, Alet; Zastawniak, Tomasz, American options with gradual exercise under proportional transaction costs.
  • Piasecki, K. (rec.), 2015: Gerhold,Stefan, Can there be an explicit formula for implied volatility?.
  • Piasecki, K. (rec.), 2015: Fischer, Tom, No-arbitrage pricing under systemic risk: accounting for cross-ownership.
  • Piasecki, K. (rec.), 2016: Melchiors, Philipp, Dynamic and stochastic multi-project planning .
  • Piasecki, K. (rec.), 2016: Davis, Mark H.A.; Yoshikawa, Daisuke, A note on utility-based pricing . .
  • Piasecki, K. (rec.), 2016: Kardaras, Constantinos, Maximality and numĕraires in convex sets of nonnegative random variables.
  • Piasecki, K. (rec.), 2016: Zhang, Anderson Y.; Zhou, Harrison H., Minimax rates of community detection in stochastic block models.
  • Piasecki, K. (rec.), 2017: Xu, Jiuping; Li, Zongmin; Tao, Zhimiao, Random-like bi-level decision making.
  • Piasecki, K. (rec.), 2017: Celona John, Winning at litigation through decision analysis. Creating and executing winning strategies in any litigation or dispute.
  • Piasecki, K. (rec.), 2017: Pham, Hung Le, The uniqueness of the preduals of quantum group algebras.
  • Piasecki, K. (rec.), 2017: Kardaras, Constantinos; Obłój, Jan; Platen, Eckhard , The num\'eraire property and long-term growth optimality for drawdown-constrained investments .
  • Piasecki, K. (rec.), 2018: Chaudhuri, Arindam, Quantitative modeling of operational risk in Finance and Banking Using Possibility Theory.
  • Piasecki, K. (rec.), 2018: Donnet, Sophie; Rivoirard, Vincent; Rousseau, Judith; Scricciolo, Catia, Posterior concentration rates for empirical Bayes procedures with applications to Dirichlet process mixtures.
  • Piasecki, K. (rec.), 2018: Cao, Yang; Nemirovski, Arkadi; Xie, Yao; Guigues, Vincent; Juditsky, Anatoli, Change detection via affine and quadratic detectors.
  • Piasecki, K. (rec.), 2018: Renáta Bartková, Beloslav Riečan, Anna Tirpáková, Probability Theory for Fuzzy Quantum Spaces with Statistical Applications.
  • Piasecki, K., Sikora, W., 2005, nr 62, Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Piasecki, K., 2004, Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach.
  • Piasecki, K., 2006, Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach.
  • Piasecki, K., 2009, Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach.
  • Piasecki, K., 2012, Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.5.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.8.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.9.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Wstęp do matematyki - zadanie 2.6.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.1.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.1.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.1.3.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.5.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.5.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.2.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.3.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.7.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.2.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.6.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Wstęp do matematyki - zadanie 2.8.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Wstęp do matematyki - zadanie 2.2.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.4.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Relacje - zadanie 4.3.10.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.3.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.4.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.5.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Analiza funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.8.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.2.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.3.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.3.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.10.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.9.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.8.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.7.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.6.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.5.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.3 .
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Ciągi i szeregi liczbowe - zadanie 11.1.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Ciągi i szeregi liczbowe - zadanie 11.1.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.5.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.5.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.5.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.4.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.1.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.2.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.2.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.2.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma-Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.2.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.3.5.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.3.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.3.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.3.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.2.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.2.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.2.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.2.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.11.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.10.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.9.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.8.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.7.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.6.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.11.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.12.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.6.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.7 .
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Układy warunków liniowych - zadanie 8.1.8.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.6.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.7 .
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.8 .
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.1.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.1.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Instrumenty algebry liniowej - zadanie 7.3.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.1.1.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.1.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.2.
  • Piasecki, K., 2015, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Analiza funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.9.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Analiza funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.9.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.3.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.1.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.1.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.2.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.2.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.3.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.3.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.4.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.4.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.4.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.4.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.1.5.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.2.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 18.2.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Logika matematyczna - zadanie 1.2.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.2.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.3.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.3.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Wstęp do matematyki - zadanie 2.1.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Wstęp do matematyki - zadanie 2.7.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.5.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.1.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.1.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.1.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.2.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.2.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.3.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Zastosowania relacji w ekonomii - zadanie 5.3.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.4.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.4.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.4.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.4.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.10.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.9.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.8.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.7.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.6.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.5.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.4.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.3.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.2.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.3.1.
  • Piasecki, K., 2016, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.2.1.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.1E.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.1D .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Poszukiwanie ekstremów funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.8.3.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych -zadanie 16.3.3J.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3I.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Poszukiwanie ekstremów lokalnych funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.8.2.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3H.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3D.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Badanie wypukłości funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.7.3.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3G.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3C.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.1C.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3F .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3B.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.1B.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Określoność macierzy symetrycznej - zadanie 7.4.3.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Badanie wypukłości funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.7.1 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3E.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3A.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.1A.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Określoność macierzy symetrycznej - zadanie 7.4.2.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.6.3 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.33.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.18 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.2.7.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.6.2 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.32.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.17.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.2.6.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.6.1.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.31.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.16.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Podstawy algebry liniowej - zadanie 6.2.5.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.30 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.29 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.28.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.27.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.25.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.24.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.23.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.22 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.21 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.15.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.14 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.13.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.12.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.11.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.10.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.9 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.8.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.7 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.6 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.5 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.4 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.3 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.2 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.1 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.8.2 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.8.1 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.7.4.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.5.4.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.12.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.1.11.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.7.3.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.7.2.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.7.1 .
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.6.7.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.6.6.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.6.5.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.6.4.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.6.2.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.6.3.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.6.1.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.5.3.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.5.2.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - zadanie 13.5.1.
  • Piasecki, K., 2017, e-Matma - Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - zadanie 16.3.26 .
  • Piasecki, K., 2002, Matematyka wspomagająca zarządzanie.
  • Piasecki, K., 2007, Matematyka wspomagająca zarządzanie.
  • Piasecki, K., 2011, Matematyka wspomagająca zarządzanie.
  • Piasecki, K., Tomasik, E., 2008, O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu w: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. 2008, Uniwersytet Szczeciński (US), Szczecin, s. 98-107.
  • Piasecki, K., 2008, Rozmyta efektywność portfela w: P. Chrzan, T. Czernik (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 295-301.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2009, Aksjomat synergii w arytmetyce finansowej w: P. Chrzan, T. Czernik (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, Katowice, s. 333-340.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2009, Zastosowanie testu CAPM do nieprecyzyjnego określenia efektywności papieru wartościowego w: Piotr Chrzan, Ewa Dziwok (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 219-230.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2010, Zbiory intuicyjne w analizie rynku finansowego - możliwości i perspektywy w: cz. II Józef Hozer (red.), Miscellanea mikroekonometrii, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Szczecin, s. 261-270.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., Tomasik, E., 2011, Distributions of return rate for WIG20 Index - Case study the situation of extreme tide turning on the Warsaw Stock Exchange w: A. S. Barczak, E. Dziwok (red.), Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 82-97.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., Ziomek, R., 2011, Intuitionistic sets in financial market analysis - a case study w: A. S. Barczak, E. Dziwok (red.), Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 98-107.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., 2012, Podstawy arytmetyki finansowej w świetle teorii użyteczności w: Andrzej Malawski (red.), Spotkania z królową nauk : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 43-59.
   • Krzysztof Piasecki = 4,00 pkt
  • Piasecki, K., 2012, Behavioural present Value w: A.S. Barczak, T. Węgrzyn (red.), Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 87-107.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., 2014, Present value as a temporal utility of wealth w: Pavel Jelinek (red.), Economic Development and Management of Regions. Part V.. Peer-Reviewed Conference Proceedings, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, Hradec Králové, s. 138-147.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., 2015, Discounting under impact of temporal risk aversion - a case of continuous time w: Pavel Jedlička (red.), Economic Development and Management of Regions. Vol. 5, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, Hradec Králové, s. 103-109.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., 2015, On return rate estimated by intuitionistic fuzzy probabilistic set w: David Martincik; Jarmila Ircingova; Petr Janecek (red.), Mathematical Methods in Economics MME 2015. Conference Proceedings, Faculty of Economics, University of West Bohemian Plzen, Cheb, s. 641-646.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., 2016, The Intuitionistic Fuzzy Investment Recommendations w: 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 : conference proceedings, Technical University of Liberec, Liberec, s. 681-686.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2017, Two-asset portfolio with triangular discrete fuzzy present values w: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development. Conference Proceedins, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 39-46.
   • Krzysztof Piasecki = 15,00 pkt
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2017, Two-asset portfolio with triangular discrete fuzzy present value w: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development. Conference Proceedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 39-46.
  • Piasecki, K., 2017, Expected Return Rate Determined as Oriented Fuzzy Number w: Pavel Prazak (red.), 35th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2017. Conference Proceedings, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, Hradec Králové, s. 561-566.
   • Krzysztof Piasecki = 15,00 pkt
  • Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., 2018, On representation of Japanese candlesticks by ordered fuzzy numbers w: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 9th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Winter Edition. Conference Proceedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 61-68.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., 2018, The expected discount factor determined for present value given as ordered fuzzy number w: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 9th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Winter Edition. Conference Proceedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 69-75.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2018, Two-assets portfolio with trapezoidal fuzzy present values w: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 9th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Winter Edition. Conference Proceedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 76-84.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., Siwek, J., 2018, Two-Asset Portfolio with Triangular Fuzzy Present Values—An Alternative Approach w: Taufiq Choudhry, Jacek Mizerka (red.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions. Proceedings from the International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI), Poznan 2016, Springer International Publishing, s. 11-26.
  • Piasecki, K., 2018, The relations “less or equal” and “less than” for ordered fuzzy numbers w: Szkutnik Włodzimierz., Sączewska-Piotrowska Anna, Hadaś-Dyduch Monika, Acedański Jan (red.), 10th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition”. Conference Procedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 32-39.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., Stasiak, M., 2018, The currency trading system with constant magnitude of unitary return w: Szkutnik Włodzimierz., Sączewska-Piotrowska Anna, Hadaś-Dyduch Monika, Acedański Jan (red.), 10th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition”. Conference Procedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 40-48.
   • Krzysztof Piasecki = 2,50 pkt
   • Michał Stasiak = 2,50 pkt
  • Piasecki, K., Stasiak, M., 2018, Exchange rate modeling with use of relative binary representation w: 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Proceedings, MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 410-415.
   • Krzysztof Piasecki = 7,50 pkt
   • Michał Stasiak = 7,50 pkt
  • Piasecki, K., Łyczkowska-Hanćkowiak, A., 2018, Two-assets portfolio with trapezoidal oriented fuzzy present values w: 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Proceedings, MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 306-311.
  • Piasecki, K., Łyczkowska-Hanćkowiak, A., 2018, Japanese candle for financial portfolio w: 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Proceedings, MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 404-409.
  • Łyczkowska-Hanćkowiak, A., Piasecki, K., 2018, Oczekiwany czynnik dyskonta wyznaczony za pomocą trapezoidalnych skierowanych liczb rozmytych w: Wacław Jarmołowicz, Bogna Janik (red.), Gospodarka i finanse we współczesnym świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, Poznań, s. 243-253.
   • Krzysztof Piasecki = 5,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2002, Logika w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 9-24.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
   • Zbigniew Świtalski = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2002, Zbiory w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 25-40.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
   • Zbigniew Świtalski = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2002, Zbiory rozmyte w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 41-50.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2002, Teoria grafów w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 51-78.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
   • Zbigniew Świtalski = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2002, Relacje w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 79-111.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
   • Zbigniew Świtalski = ,00 pkt
  • Abtowa, J., Piasecki, K., 2002, Podstawy algebry liniowej w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 112-147.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2002, Modele liniowe w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 148-185.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2002, Elementy matematyki finansowej w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 206-230.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2002, Funkcja jednej zmiennej w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 231-271.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2002, Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 272-311.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Abtowa, J., Piasecki, K., 2002, Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej z zastosowaniami w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 332-370.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Abtowa, J., Piasecki, K., 2002, Analiza funkcji wielu zmiennych w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 371-430.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2002, Rachunek prawdopodobieństwa w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 431-483.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2007, Logika. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 9-24.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2007, Zbiory. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 25-40.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Zbiory rozmyte. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 41-50.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2007, Teoria grafów. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 51-78.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2007, Relacje. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 79-111.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Abtowa, J., Piasecki, K., 2007, Podstawy algebry liniowej. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 112-147.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Modele liniowe. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 148-185.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Elementy matematyki finansowej. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 206-230.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Funkcja jednej zmiennej. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 231-271.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 272-311.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Abtowa, J., Piasecki, K., 2007, Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej z zastosowaniami. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 332-370.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Abtowa, J., Piasecki, K., 2007, Analiza funkcji wielu zmiennych. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 371-430.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., 2007, Rachunek prawdopodobieństwa. w: K. Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 431-483.
   • Krzysztof Piasecki = ,00 pkt
  • Piasecki, K., Abtowa, J., 2011, Analiza funkcji wielu zmiennych, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 371-430.
  • Piasecki, K., 2011, Elementy matematyki finansowej, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 206-230.
  • Piasecki, K., 2011, Funkcja jednej zmiennej, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 231-271.
  • Piasecki, K., Świtalski, Z., 2011, Logika, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 9-24.
  • Piasecki, K., 2011, Modele liniowe, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 148-185.
  • Piasecki, K., Abtowa, J., 2011, Podstawy algebry liniowej, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 112-147.
  • Piasecki, K., Abtowa, J., 2011, Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej z zastosowaniami, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 332-370.
  • Piasecki, K., 2011, Rachunek prawdopodobieństwa, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 431-483.
  • Piasecki, K., 2011, Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 272-311.
  • Świtalski, Z., Piasecki, K., 2011, Relacje, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 79-111.
  • Świtalski, Z., Piasecki, K., 2011, Teoria grafów, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 51-78.
  • Świtalski, Z., Piasecki, K., 2011, Zbiory, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 25-40.
  • Piasecki, K., 2011, Zbiory rozmyte, w: Krzysztof Piasecki (red.), Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 41-50.