Zaloguj się jako pracownik UEP


Wszelkich zgłoszeń dokonuje
1 pracownik uczelni, który w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy prowadzi badania naukowe albo prace rozwojowe
W przypadku nieprzekazania przez pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, obowiązek taki ciąży na
1 kierowniku jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt
2 kierowniku projektu (od dnia jego wyznaczenia)
3 osobie nadzorującej projekt (promotor, opiekun naukowy), jeżeli został wyznaczony
4 innych osobach, o ile zostały do tego zobowiązane postanowieniami Regulaminu lub przez Rektora

Funkcjonalność w trakcie przygotowywania.

Funkcjonalność w trakcie przygotowywania.