Przejdź do strony CEM

Zapisz się na NEWSLETTER Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i otrzymuj najświeższe informacje o naszej ofercie

E-mail

Wpisując adres e-mail w wyznaczone pole wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze marketingowym, w tym ofert edukacyjnych Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody lub wniesieniem sprzeciwu.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525 (dalej Uczelnia).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście (pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze marketingowym, w tym ofert edukacyjnych Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom pracującym na zlecenie Uczelni, w zakresie rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji z Państwem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.